Кафедра психології

 • Про кафедру
 • Історія
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Бібліотека
 • Новини
 • Оголошення

 

Кафедра психології у складі філософського факультету з часу його відновлення у Львівському національному університеті імені Івана Франка 1992 року. Першим завідувачем кафедри психології став професор Костицький М. Із 1996 року виконував обов’язки завідувача кафедри, а з 1996 року її очолював доцент Баклицький І. З 2000 до 2003 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри була доцент Партико Т. Б. Із 2003 року очолює кафедру психології професор Грабовська С. Л.

Викладачі кафедри розробили авторські програми навчальних курсів та опублікували такі підручники:

Партико Т. Б. «Загальна психологія: Академічний курс», 2008;

Баклицький І. «Психологія праці», 2004 та 2008;

Кліманська М.Б., Шамлян К.М. «Проективні методики дослідження особистості», 2014;

«Психологія : підручник» / Грабовська С., Вовк А., Партико Т. та ін., 2014  та навчальні посібники: Грабовська  С., Равчина Т. «Конфлікти без насильства», 2003; Грабовська С., Равчина Т. «Розв’язання конфліктів», 2002; Грабовська С. «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації», 2014;

Галецька І. «Основи нейропсихології», 2003; Галецька І. «Клініко-психологічне дослідження», 2015;

Партико Т. «Курс загальної психології», 2002; Партико Т. «Загальна психологія», 2008;

Мар’єнко Б. «Основи психопатології», 2006,

Гапон Н. «Соціальна психологія», 2007;

Островська К. «Аутизм: проблеми психологічної допомоги», 2009;

Волошок О., Кліманська М., Штепа О. «Практикум із психології: навчально-методичний посібник», 2010;

Гупаловська В. «Психологія реклами», 2010;

Католик Г., Михальчишин Г. «Практикум з психології», 2009;

Дідковська Л. «Основи психосоматики», 2010;

Левус Н., Волошок О. «Педагогічна психологія в схемах і таблицях», 2015;

Бородій Д., Корнят В. «Робота практичного психолога з батьками», 2015 та інші.

Загалом наукові розвідки кафедри можна вписати в керунок: особистість в соціумі складних проблем трансформаційного сьогодення. Результати наукових розвідок викладачі також виголошують на щорічній звітній науковій конференції Львівського національного університету імені Івана Франка та на методологічних семінарах, що проводяться раз на два тижні (керівник доц. Баклицький І. О.)

При кафедрі діє аспірантура з ряду психологічних спеціальностей. Випускниками аспірантури та здобувачами захищено у спеціалізованих радах понад 30 дисертацій на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук. Викладачі кафедри Гапон Н.П. та  Островська К. О. захистили докторські дисертації: Гапон Н. П. – доктор філософських наук, Островська К.О. – доктор психологічних наук.

Викладачі та працівники кафедри з 1991 року опублікували понад 600 наукових статей. У науковому доробку кафедри такі видання: Гапон Н.П. «Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду»  1999; «Ступенева освіта психологів-фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр»,  2001 р.; «Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим», 2002;  «Гендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз», 2002; «Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації. Матеріали українсько-польської конференції», 2003, «Політична психологія: науковий збірник», 2003; «Гендер. Суб’єктивність. Ідентичність : філософські дискусії другої половини ХХ ст. : монографія», 2009;

Галецька І.І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика», 2006;

Штепа О.С. «Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг», 2008; «Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика : колективна монографія», 2009;

Квас О. «Дитиноцентризм у науках про виховання : історичний аспект : монографія», 2011; «Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний аспект : колективна монографія», 2012; Квас О., Клим М. Теорія і практика сімейного виховання у Німеччині (1895-1933) : історико-педагогічний аспект: монографія», 2015 та інші наукові видання. Здійснено наукову редакцію ряду перекладів  ( Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз : Теорія. Техніка. Застосування., 2006; Юнг К.Г. Психологічні типи, 2010 та ін.).

Осторвська К.О. «Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом : монографія», 2012;

Католик Г.В. «Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога : монографія», 2013; «Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія», 2015;

Кафедра має широку географію наукових зв’язків, співпрацює з КНУ ім. Т. Шевченка, Києво-Могилянською академією, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інститутом психології АПН України,  Інститутом соціальної та політичної психології АПН України, психологами Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Запоріжжя, Вінниці та інших міст України. Водночас викладачі кафедри плідно співпрацюють з колегами з інших країн, зокрема з  Польщі, Німеччини, Австрії, Латвії, Франції тощо (проводилися спільні наукові конференції, семінари, реалізовувалися спільні наукові дослідження тощо).

Кафедра виступила співорганізатором Міжнародних літніх шкіл для студентів та аспірантів за спільним гаслом «Психологічний аналіз суспільних явищ» (Перемишль, 2002, Вроцлав, 2005, Львів, 2011). На кафедрі психології працює студентське науково-практичне товариство (СНПТ). СНПТ об’єднує студентів, що прагнуть наукової кар’єри. Студенти вчаться проводити наукові розвідки, дискутують актуальні проблеми психологічної науки. Проведено 14 науково-практичних регіональних та міжнародних конференцій студентів та молодих учених «Психологічні проблеми сучасності». Студенти-психологи беруть участь у волонтерській роботі («Телефон Довіри», «Джерело», «Відкрите серце», «Карітас», «Дорога»), а також у психотерапевтичних навчальних семінарах різних напрямків.

З 2008 по 2016 рік ефективно працювала лабораторія кафедри психології, яка проводила науково-популярні та тренінгові заходи, допомагала кафедрі у методичному забезпеченні навчально-виховного процесу та наукових досліджень (Шнайдер О., Мандзик Т.).

Значний внесок кафедри у розбудову системи інклюзивної освіти в Україні: професор Островська К. О. організувала Центр «Відкрите серце», де отримують допомогу в реабілітації діти і додослі із загальними розладами розвитку та який працює як експериментальний майданчик кафедри. Старший викладач  Михальчишин Г. Є. налагодила роботу філії цього центру у м. Пустомити. Проводилися наукові дослідження, організовувалися конференції, науково-практичні семінари з проблем інклюзії, проводилися курси підвищення кваліфікації для вчителів, що працюють в інклюзивних класах, навчання осіб, що готуються до роботи помічниками вчителя або вихователя в системі інклюзивних закладів освіти тощо.

Кафедра психології сповідує філософію неперервної освіти людини впродовж життя. У Львівській обласній Малій академії наук діє секція «Психологія», де навчаються та роблять перші кроки у наукових дослідженнях учні 9-11 класів. Зусиллями викладачів кафедри за методичної допомоги Університету Третього віку Вроцлавського університету створено Університет Третього віку для літніх осіб. Викладачі кафедри є членами методичної ради Університету Третього віку, читають лекції та проводять практичні заняття з його слухачами. У 2014 створено Центр неперервної освіти в структурі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, де найрізноманітнішим категоріям клієнтів пропонують навчальні курси різного напрямку і змісту (від недільних шкіл для учнів до Університету Третього віку).

Викладачі кафедри беруть участь у роботі громадських організацій, об’єднань (Товариство психологів України, Асоціація політичних психологів України, Української спілки психотерапевтів, Товаристві конфліктологів України, Української Академії акмеологічних наук тощо).

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти активно включені у практичну роботу з різними категоріями населення, що потребують психологічної допомоги та реабілітації: поранені воїни, учасники бойових дій в АТО, члени їхніх родин, члени родин загиблих військовослужбовців, вимушено переміщені особи, особи з особливими потребами, їхні родини, діти з розладами розвитку,  узалежнені тощо. Значна кількість викладачів мають психотерапевтичну освіту, надають психотерапевтичну допомогу різним категоріям клієнтів та активно передають свій практичний досвід студентам у процесі викладання навчальних курсів.

Випускники відділення психології переважно працюють за отриманою освітою у закладах ситеми освіти, охорони здоров’я, в організаціях і підприємствах (по роботі з персоналом).

 

 

Історія

Про кафедру

Зародження психології у Львівському університеті відбувалося у незвичайний час. Була це епоха народження так званої наукової психології. Конкретизувати часовий аспект цього процесу дуже важко. Сьогодні у всіх підручниках з психології вказується дата виникнення науки психології як рік заснування першої психологічної лабораторії – 1879. Сам творець експериментальної психології – Вільгельм Вундт – не визнавав цієї дати ні за дату утворення психологічної лабораторії в Лейпцигу, ані за дату зародження нової епохи в психології. Це був період розвитку нових ідей, психологічних починань, коли найточнішими часовими координатами були межі «від і до».

Перші викладачі психології у Львівському університеті жили і працювали у цей час. Це час відшукування психологією наукової своєрідності, виокремлення від філософії, фізіології, фізики. «Нова» психологія замінювала «стару» і все це відбувалося на переломі ХІХ і ХХ століття. В цей період народжувались нові психологічні школи, галузі психології, університетські психологічні студії, виникали нові методи пізнання психіки людини. В цей час у багатьох вчених і науковців психології у Львівському університеті кристалізувались психологічні погляди.

Перший доцент психології Львівського університету Юліан Охорович. Кілька плідних наукових років праці він віддав нашому університету.

З 1875 р. по 1882 р. – він є приватним доцентом психології і філософії природи на філософському відділі Львівського університету. У віці 25 років він став одним з перших у Європі доцентом емпіричної психології. В програму його лекцій були включені теоретична, індуктивна, прикладна та кримінальна психологія, патогноміка, психологія творчості, психологія історії та цивілізації, етнопсихологія, філософія фізики, історія філософії природи та теорія вражень.

Львівський період був дуже плідним в кар’єрі Ю. Охоровича: він приймав активну участь в суспільному і науковому житті міста, друкувався в газетах і журналах, займався літературою (писав вірші), редагував журнал «Нива», виступав на з’їздах і конференціях. Саме у Львові, Охорович розробив проект програми Першого Міжнародного конгресу психологів.

Як результат викладацької та дослідницької діяльності Ю. Охоровича у цей період з’являються такі статті:

 • O wrażeniach zmyslowych, «Kosmos» 1876, №11;
 • Najnowsze prace nad wrażliwoscia siatkówki, «Kosmos» 1876, № 6;
 • O mozliwosci przesylansa obrazow na odleglosc, «Kosmos» 1878, № 2;
 • Sila jako ruch, «Ateneum», t. ІV, 1879;
 • Zastosowanie psychologii, «Ateneum», t. ІІ, 1879…

На львівський період припадає інтенсивний розвиток наукової творчості Ю. Охоровича в рамках психології і педагогіки. Так, наприклад, в періодичних виданнях «Szkola» в 1880 році виходять його дослідження про амбіції (№ 16 с. 125-126, № 17 с. 133-135, № 18 с. 141-142, № 19 с. 149-151). Ю. Охорович здійснює аналіз генезису і природи амбіції, слушно зауважуючи, що такого типу питання можуть бути дуже важливі для вивчення і впровадження методів виховання молоді.

У цих же роках, у Львівському університеті, Ю. Охорович інтенсивно проводить фізичні дослідження разом з інженерами Абакановічем та Бодашевським. Вони працювали над створенням пристроїв, що уможливлювали пересилання, перенесення образів на значну віддаль. Це була робота над вивченням психології трансформації образів.

У Львівський період, статті Охоровича друкувалися і за кордоном, він виступав на конференціях, виставках, за це отримував визнання і нагороди.

В 1878-80 р.р. вчений робив дослідження і записи про відомих йому людей науки, культури, освіти. Це були психологічні портрети.

Втративши надію на отримання посади професора у Львівському університеті, Ю. Охорович переїжджає у Париж де живе і плідно працює з 1882 по 1892 роки. Цікаво, що на вивільнене місце в університеті був прийнятий не новий викладач психології, як би ми собі припускали, а доцент історії.

Після того, як Ю. Охорович переїхав у Францію за кілька років з’явився фундатор Львівсько-варшавської філософської школи К. Твардовський, який продовжив історію психології у Львівському університеті.

Коли у 1895 році 29-літній професор Казимир Твардовський розпочав свою наукову діяльність на кафедрі філософії у Львівському університеті, очоливши її, то це також стало визначальною подією не тільки для розвитку філософії, а також і наукової психології.

В 1898-1899 академічних роках він здійснював перші лекційні виклади експериментальної психології «Про зорові (оптичні) ілюзії», у поєднанні з практичними демонстраціями. З того часу розпочалася боротьба з владою, з міністерствами за створення і дотації на психологічну лабораторію. Хоча ця боротьба тривала до 1907 року, на думку деяких істориків психології можна стверджувати, що час зимового семестру 1898-1899 а. р. слід визнати за дату закладення фундаменту першої експериментальної лабораторії у Львівському Університеті. Найперше тому, що це стверджував сам К. Твардовський.

В офіційному листі до редакції «Przegląd Filozoficzny» (1904 р.) щодо створення у Кракові психологічної лабораторії, К. Твардовський писав «є фактом те, що у Львівському університеті відбувалися вже давніше виклади і вправляння з дослідницької психології. Вправляння ці займали дослідження, зв’язані з спостереженням відчуттів і також пам’яті…». Учень К. Твардовського В. Вітвіцький у своїх спогадах писав, що львівська психологічна лабораторія функціонувала саме на психологічних, а не на фізіологічних засадах. Що досліджувалися змінні психологічні і здійснювався їхній аналіз згідно вимог саме психології, а Твардовський ні на мить не заміняв описи і аналіз дослідницьких даних на статистику фізіологічних реакцій досліджуваних.

Зустріч Твардовського з В. Вундтом у 1892 році у Лейпцігській лабораторії, також спілкування з К. Штумпфом, спонукало утворення львівської психологічної лабораторії (працовні), потім перейменованої і перетвореної у Заклад Психології (1920 р.) під керівництвом Твардовського.

Перші психологи Львівського університету встановлювали особистісний контакт з видатними  науковцями того часу з царини психологічної. Зазвичай це ініціювалося і підтримувалося К. Твардовським. Найперше, це дослідницька практика у лабораторії В. Вундта. Так, наприклад, про своє «наукове стажування» у Лейпцігу В. Вітвіцький писав до Твардовського: «Особисто до Вундта боюсь іти, бо маю передчуття, що мене не прийме за браком місця…» (писав 20.04 1902р). А вже в наступному листі зазначав «Був сьогодні рано у Вірта… І Вірт, і Вундт знають, що у Львові утворюється психологічна лабораторія і, що я вже з цього щось повинен розуміти, але то нічого не допомогло. На наступне півріччя могли б дати мені працю в лабораторії, але не хочуть дати. Скоріш за все приймуть мене до інституту і дадуть можливість слухати лекції  д-ра Вірта, який мене познайомить з всією апаратурою і детально з цілою лабораторією. Буду мати можливість сидіти і дивитись на те, як інші працюють, тільки би самому не працювати. Так зранку мені говорив Вірт, а по полудню те саме казав і Вундт». Однак, остаточно Вітвіцький міг приймати участь в роботі лабораторії як досліджуваний. В наступному листі Твардовському (27.04.1902 р.) вчений пише: «Був учора на першому, вступному засіданні в лабораторії Вундта. У них там є 13 лабораторних робіт і біля 30 людей, що беруть у них участь. Теми переважають з оптики і акустики. Кожну роботу здійснює один, а інші допомагають йому як посередники. Отож я буду брати участь у двох таких роботах. Одну роботу буде проводити д-р Вірт і його цікавить кількісне визначення контрастів при зорових відчуттях … і другу … Німець, який досліджуватиме зміну тиску в артеріях під впливом емоцій за допомогою плетизмографа… ».

Твардовський для започаткування дослідницької психології у Львівському університеті дуже багато взяв у В. Вундта. Але вундівська модель управління психологією не стала для Твардовського єдиною моделлю. Він, шануючи лейпцігську школу, проявляв великий інтерес до наукових поглядів Ф. Брентано. Пробрентанівський напрямок мав переважаючий вплив на психологічні погляди Твардовського та його спосіб керування наукою у Львівському університеті.

К. Твардовський був переконаний, що все, що тільки може становити філософську проблему, є психологічним явищем, має в основі психічне. На його думку, психологія така наука, яка дає розв’язання багатьох філософських проблем.

Цієї думки дотримувалися і учні К. Твардовського, наступники у наукових пошуках, їх у нього було чимало. Психологією зокрема займався такий учений як В. Вітвіцький. З 1904 року приватний доцент філософії у Львівському університеті. З 1911 по 1915 роки працює за кордоном, а потім повертається у Львів, де працює в університеті до 1919 року.

Науковим досягненням Вітвіцького стала теорія кратизму, яка в багатьох пунктах збігалася з поглядами А. Адлера. В основі цієї теорії лежала думка про те, що в людини існує інстинктивне прагнення до міцності, яке розвиває чотири основні емоційні положення і форми компенсації: схильність до підвищення чи пониження, яка спрямована або на інших або на самого себе. З цих основних схильностей В. Вітвіцький виводить різнорідні емоційні стосунки між людьми, які формуються на основі почуття спільності (повага, честь, захоплення, любов, дружба) або навпаки боротьби (зневага, ненависть, гордування, заздрість). Теорію кратизму В. Вітвіцький застосував також при вивченні питань художньої творчості.

В. Вітвіцький мав науковий інтерес до релігії. Програму викладів психології доповнював психологічним аналізом Старого і Нового Завітів. Релігійні переживання людей досліджував у психологічних експериментах. Він прийшов до висновку, що у справах віри у людей перестають діяти логічні, етичні та естетичні почуття.

В. Вітвіцкий був гарним художником. Є відомим портрет К. Твардовського, мальований його рукою. Окрім психології, філософії, він вів також курс малюнка й фотографії, навчав різьбі, столярству і токарству. Студентам рекомендував вивчати фізику, хімію, логіку, історію та інші галузі науки.

Серед праць В. Вітвіцького такі:
 • Z psychologii stosunków osobistych (1907);
 • W sprawie przedmiotu i podziału psychologii (1912);
 • Psychologia do użytku słuchaczów wyższych szkół naukowych 1–2 (1925–1927);
 • Zarys psychologii (1928).

У К. Твардовського послідовником у вивченні та викладанні психології був М. Кройц. У Львівському університеті в 1924 році він здобув ступінь доктора філософії, захистивши дисертацію «Про складності прагнень». З осені 1925 по березень 1926 року він перебував за кордоном – в психологічних інститутах Берліна, Лейпцига, Франкфурта-на-Майні, Гамбурга й Парижа.

Згодом, працюючи вчителем у гімназіях м. Львова, М. Кройц розпочав викладацьку і дослідницьку діяльність в Львівському університеті. На психологічному відділенні філософського факультету він проводив заняття з експериментальної психології, виконуючи таке навантаження:

1924-25 н.р. – експериментальні дослідження в обсязі 5-ти годин у тиждень; 1925-26 н.р. – експериментальні дослідження в обсязі 7-и годин у тиждень; 1926-27 н.р. – експериментальні дослідження в обсязі 7-и годин у тиждень; 1927-28 н.р. – експериментальні дослідження в обсязі 7-и годин у тиждень. Поза тим, М. Кройц читав студентам ще теоретичний курс психології.

У 1928 році Мечислав Кройц як доцент Львівського університету спочатку посідав посаду заступника професора кафедри психології, а надалі (після К. Твардовського) виконував обов’язки керівника психологічного інституту і працював так впродовж шести років.

За цей період часу вчений показав себе, як чудовий викладач, сумлінний у виконанні своїх обов’язків керівник психологічного інституту. Лекції вчений присвячував найрізноманітнішим розділам психології. Поза повним обов’язковим курсом психології він читав чисельні монографічні лекційні курси присвячені психології мислення, волі, відчуттів, педагогічній психології, психології свідчень свідків, медичній психології та огляду нових психологічних напрямків: психоаналіз, біхевіоризм та ін. Окрім гуманітарного факультету він читав психологію на правничому та медичному факультетах нашого університету.

Як керівник інституту, як науковець, як викладач експериментальної психології, Мечислав Кройц у своїй діяльності дотримувався принципу наукової стислості, чіткості, виваженості, глибини в психологічному дослідженні, виступав проти поширення поверховості в проведенні експериментів, легковажності в інтерпретації результатів.

Експериментальну діяльність учений проводив шляхом закладання методологічної бази в техніку психологічного експерименту.

Враховуючи великий науковий доробок вченого, Рада професорів гуманітарного факультету Львівського університету (після розгляду наукового реферату про діяльність Мечислава Кройца, підготовленого професорами К. Айдукевичем, Р. Інгарденом, Б. Суходольським) вирішила звернутись до Міністерства освіти з проханням про номінацію його на посаду професора. У 1934 році він став професором надзвичайним.

Як популяризатор науки психології, як викладач Львівського університету, як психолог-дослідник, професор Мечислав Кройц виховав цілу плеяду учнів, як-от: А. Бардецький, С. Томашевський, А. Левицький, Л. Витичак, Л. Аполчинова, А. Кваль.

 охорович  твадорський  кройц  вітвіцький
Ю.Охорович К. Твардовський М. Кройц В. Вітвіцький
 
 Балей  лєвіцкий  томашевський
С. Балей А. Лєвіцкий Т. Томашевський
Фото деяких вчених, які започатковували і далі розвивали психологію, навчаючись чи працюючи у Львівському університеті  

Під впливом представників Львівсько-Варшавської філософської школи, на теренах Львівського університету, формувались психологічні погляди С. Балея, ученого світового рівня, одного з засновників західноукраїнської школи психології. У 1911 році у Львівському університеті, під керівництвом професора К. Твардовського, С. Балей здобув науковий ступінь доктора філософії.

Ще за часів Першої світової війни він записується на лікарський факультет Львівського університету, після навчання у 1917–1922 роках здобуває звання «доктора усіх лікарських наук». Після цього одночасно з викладанням у філії Української Академічної гімназії у Львові, викладає філософію в Українському таємному університеті

Наукову діяльність академіка С. В. Балея можна поділити на два періоди: а) український (1911–1927) та б) польський (1928–1952). Перший період починається з публікації праць у «Записках» НТШ, викладання в українських гімназіях Перемишля, Тернополя, Львова. У 20-х роках С. В. Балей разом з І. Крип’якевичем, В. Щуратом, Ф. Колессою, М. Возняком, І. Свінцицьким та іншими відомими діячами української культури викладав в Українському таємному університеті у Львові.

У науковій спадщині С. В. Балея десятки праць українською, польською та німецькою мовами з медицини, психології, логіки, педагогіки, психоаналізу. Його підручники «Нарис психольогії» (1922) та «Нарис льогіки» (1923) вважаються першими підручниками з цих дисциплін, що видані українською мовою.

Серед численних праць С. Балея: «Про ріжницю між почуттями осудними і представними» (1911), «Експеримент в науці психольогії» (1913), «Осудні почування і «наставлення» (1918), «Замітка про вплив гіпнози на сон» (1924), «Трійця в творчості Шевченка (1925), «Drogі samopoznanіe» (1947).

Окрему групу його творів становлять праці з психоаналізу. В 1916 році у Львові була видана його книжка «З психольогії творчости Шевченка», в якій він аналізує особистість і творчість поета з психоаналітичних позицій. Степан Балей розвинув вчення психоаналізу, не обмежуючись ідеями З. Фрейда, а розглядаючи його ширше, схиляючись до «глибинної» психології А. Адлера і К. Г. Юнга.

Окрім вище зазначених науковців психологію у Львівському університеті досліджували і викладали С. Бляховський, А. Лєвіцький, А. Бардецький, Р. Інгарден, Т. Томашевський та інші. Це бачимо з таких виписів університетських архівів (Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykładow w roku akademickim ... Lwów):

Spis wykładow w roku akademickim 1917/18., S. 3.

Проф. К. Вайс на відділі теології читав психологію, формальну і неформальну логіку, християнську філософію.

Spis wykładow w roku akademickim 1917/18., S. 14.

Проф. К. Твардовський на філософському відділенні (разом з асистентом докт. С. Бляховскім) читає експериментальну практику з психології зорових відчуттів.

Spis wykładow w roku akademickim 1923/24., S. 3, 18. Проф. К. Вайс на відділі теології читає психологію. Докт. К. Сосніцкі на лікарському відділі читає психологію. Spis wykładow w roku akademickim 1925/26., S. 33.

Проф. К. Твардовський на філософському відділенні (разом з асистентом докт. Т. Вітвіцкім) читає психологію.

Spis wykładow w roku akademickim 1924/25., S. 122.

Проф. К. Твардовський на філософському відділенні (разом з асистентами М. Кройцем та В. Шавльовською) читає психологію.

Spis wykładow w roku akademickim 1927/28., S. 28, 135.

Проф. К. Твардовський на філософському відділенні (разом з асистентами М. Кройцем, Т. Вітвіцьким та В. Шавльовскою) читає психологію.

З. Кукульскі на гуманітарному відділенні проводить виклади психології виховання, психотехніки і педагогіки.

Spis wykładow w roku akademickim 1928/29., S. 73.

Проф. К. Твардовський на філософському відділенні (разом з асистентами Т. Вітвіцьким та Ф. Ярзевіцкою) читає психологію.

Spis wykładow w roku akademickim 1930/35., S. 29.

Докт. філософії Р. Інгарден окрім філософії читає психологію: про предмет психології, про спостереження… .

Spis wykładow w roku akademickim 1933/39., S. 65,70.

Проф. М. Кройц на філософському відділенні (разом з асистентами А. Бардецкім, Т. Томашевскім та А. Лівіцкім) читає психологію.

З 1939 р. у Львівському університеті стала функціонувати кафедра педагогіки і психології, яка отримала статус загальноуніверситетського підрозділу. У її складі певний час працювали викладачі логіки і методики викладання шкільних навчальних дисциплін. Студентів-психологів кафедра не випускала. Але у 1947 році на філологічному факультеті університету було відкрито відділення психології і логіки. То цими студентами і опікувалася кафедра педагогіки і психології.перші випускники

На фото перші випускники Львівського університету за фахом психологія, логіка і філологія (у другому ряді, друга справа О. В. Неровня – в майбутньому доцент кафедри психології)    неровня
                       

Кафедру очолював Федір Іванович Науменко. На той час на кафедрі працювало два психологи – доц. Митрофан Кіндратович Година та викладач Олександра Володимирівна Мороз. У згаданий період кафедра педагогіки і психології обслуговувала чотири факультети: філологічний, біологічний, історичний, факультет іноземних мов.

Для читання деяких курсів з психології запрошувались викладачі психології з Києва (з університету та інституту психології). Так, наприклад, загальну психологію читав професор Костюк, а дитячу психологію – професор Запорожець.

З кожним наступним роком кафедра педагогіки і психології збільшувала свій штат викладачів у зв’язку з розширенням викладання педагогіки і психології на факультетах університету. У 1969 р. на кафедрі було 9 викладачів, а в 1976 році – 18 викладачів. Перший випуск відділення логіки і психології, яким опікувалася кафедра педагогіки і психології відбувся у 1952 році. Серед випускників цього відділення була Ольга Вікентіївна Неровня, яка довгий час працювала на кафедрі. У час святкування університетом 350-ліття доц. О. В. Неровня відзначає свій 85-літній ювілей

неровня

Неровня Ольга Вікентіївна (12.07.1926, м. Дубно, Рівненська обл.) навчалася у Львівському державному університеті, філологічному факультеті, спеціальність – викладач логіки та психології, російської мови та літератури (1947-52). Канд. педагогічних наук, захистила дисертацію на тему «Виховання в колективі та індивідуальний підхід до виховання дитячих колоній» (1968). У 1970 році О. Неровні присвоєно звання доцента. З 1952 працює на кафедрі психології філософського факультету Львівського національного університету.

Займалася вивченням проблем виховання та перевиховання неповнолітніх правопорушників. Досліджувала психологічні аспекти індивідуального підходу у навчанні, вихованні старшокласників та студентів.

У 1972-82 роках керувала комісією роботи з дітьми при профкомі Львівського державного університету. У 1980 році виконує обов’язки порадника студентських груп. У 1968-76 роках була членом методичної ради по роботі з неповнолітніми правопорушниками при Міністерстві внутрішніх справ України. З 1965 по 1970 рік очолювала психолого-педагогічну секцію Львівського товариства «Знання».

Основні праці: Практикум з психології (навчальний посібник для студентів університету у співавторстві з Г. Г. Биковою, Т. К. Свінчук), Про індивідуальний підхід у виховній роботі, Вопросы психологии исправления и перевоспитания заключенных (учебное пособие), Психолого-педагогічні основи лекторської майстерності (брошура). Загалом – 48 статей у різних збірниках, матеріалах конференцій, у книгах «А.С. Макаренко», які видавались у Львівському університеті.

фото 1969 Фото кафедри педагогіки і психології 1969 року (зліва на право у нижньому ряді ст. викл. Романова Л. С., доц. Неровня О. В, доц. Савинець В. К., ас. Худаш Л. С., доц. Година М. К.; у другому ряді лаборант-кінотехнік кафедри, ст. викл. Ятлук К. П., доц. Паперна Г.О., доц. Науменко Ф. І.; у верхньому ряді ас. Козак та старший лаборант Ірина).  

Ольга Вікентіївна зазначає, що при кафедрі були створені лабораторія технічних засобів навчання, психологічна лабораторія, був організований психолого-педагогічний семінар для викладачів вищих шкіл м. Львова, психолого-педагогічне відділення учнівської Малої Академії наук. При кафедрі був організований психологічний гурток, який потім переріс у студентське наукове психологічне товариство. У ньому приймали участь студенти різних факультетів.

Психологічна лабораторія при кафедрі існувала з 1947 року. В ній проводились практичні заняття з психології і педагогіки. В лабораторії були тахістоскопи, мнемометри, естезіометри, які використовувались при дослідженні психічних процесів. Для кафедри зробили тахістоскоп на фізичному факультеті, за участю доц. М. Години. Це була дерев’яна плита з квадратним віконцем, яке відкривалось на один момент уваги, наприклад одну секунду. В лабораторії існував набір таблиць з основних тем психології і невеличка бібліотека, де зберігалася література з педагогіки і психології.

Викладачі кафедри читали базові психолого-педагогічні предмети, численні спецкурси, активно займалися науковою роботою. Члени кафедри приймали участь у Міжнародному психологічному конгресі в Москві, який відбувся у 1966 році. Фото з конгресу подано внизу (у другому ряді зліва друга доц. О. Неровня, третій доц. М. Година).

викладачі 1975

У 1975 році в університетському видавництві був виданий збірник «Практикум з психології» під ред. Бикової Г. Г., яким користувались при проведенні практичних занять з психології.

Кафедра стала центром вивчення та популяризації педагогічної спадщини А. С. Макаренка. До 1985 рр. було видано 11 макаренкознавчих збірників, ініціаторові цих видань доц. Ф. Науменку було присвоєно почесне звання доктора філософії Марбурзького університету в Німеччині.

Кафедра мала зв’язок з вихованцями А. С. Макаренка. У Львів приїжджав Семен Калабалін (Карабанов за «Педагогічною поемою»). Часто перед студентами виступав вихованець колонії ім. Горького Олексій Явлінський.

У 1960-62 роках кафедрі було доручено взяти шефство над Львівською дитячою виховною колонією № 1, яка тоді знаходилась на вул. Кривоноса, 1. Керувала цією шефською роботою О. В. Неровня. Вона разом з доц. Науменко були членами Методичної ради з роботи з неповнолітніми правопорушниками при Міністерстві Внутрішніх справ у м. Києві.

1976 На фото кафедри педагогіки і психології у 1976 році серед викладачів психологію викладали з права на ліво у першому ряді –доц. Неровня О. В., доц. Бикова Г. Г., у другому ряді третя – викладач Лобачова, у третьому ряді – першим доц. Година М. К.  

У різні роки завідувачами кафедри були Федір Науменко, Сергій Смолінський, Митрофан Година, Галина Паперна, Василь Савинець, Борис Тимохін та Лев Баїк.

У 1992 році кафедра психології  була відділена від кафедри педагогіки і увійшла до складу філософського факультету.

Першим завідувачем кафедри психології став М. Костицький З 1996 року виконував обов’язки завідувача кафедри, а з 1996 року її очолював доц. І. Баклицький. З 2000 до 2003 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри була доц. Т. Партико. З 2003 очолює кафедру психології очолює доцент С. Грабовська.

Сьогодні кафедра психології за своїм штатом найбільша серед кафедр філософського факультету.

каферда

На кафедрі працював професор, доктор медичних наук Борис Сергійович Мар’єнко.

Викладачі кафедри підготували та читають нормативні курси, зокрема: Загальна психологія (доц. Т. Партико,  доц. Г. Католик, доц. К. Островська), Історія психології  (доц. С. Грабовська), Соціальна психологія (проф. Н. Гапон), Педагогічна психологія (доц. О. Неровня, доц. Д. Бородій), Експериментальна психологія (ст. викл. Г. Михальчишин), Вікова психологія (доц. Т. Партико), Інженерна психологія (ст. викл. Г. Михальчишин), Юридична психологія (доц. І. Баклицький), Медична психологія (доц. І. Галецька), Психологія управління (доц. С. Грабовська), Клінічна психологія (доц. І. Галецька), Психологія сім’ї (доц. К. Островська), Психологія спорту (асист. Н. Гребінь), Вступ до спеціальності (доц. І. Баклицький), Патопсихологія (доц. Л. Дідковська), Психіатрія (доц. Л. Дідковська ), Методика викладання психології  (доц. Г. Католик), Нейропсихологія (доц. І. Галецька), Психодіагностика (доц. І. Баклицький), Психологія праці  (доц. І. Баклицький), Психофізіологія (доц. І. Галецька), Психологічне консультування (доц. Г. Католик), Основи психотерапії (доц. І. Галецька), Психокорекція (доц. Г. Католик), Психологія гендеру (проф. Н. Гапон), Психологія конфлікту (доц. С. Грабовська), Основи психологічної практики  (ст. викл. Г. Михальчишин) та інші. Окрім того викладачі кафедри читають курси Психологія та Психологія вищої школи для студентів різних факультетів університету.

Викладачі кафедри розробили авторські програми та навчальні посібники: Грабовська С. Л. Конфлікти без насильства. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003; Баклицький І. О. Психологія праці. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004; Галецька І. І. Основи нейропсихології. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003; Грабовська С. Л. Комунікаційний менеджмент і управління трудовими ресурсами в некомерційних організаціях. Матеріали семінару-тренінгу. – Львів, 2001; Грабовська С. Л. Розв’язання конфліктів. – Львів, 2002; Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002; Мар’єнко Б. С. Основи психопатології. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006, Гапон Н. П. Соціальна психологія. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007; Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008; Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009, Волошок О. В., Кліманська М. Б., Штепа О. С. Практикум із психології: навчально-методичний посібник. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010, Гупаловська В. А. Психологія реклами: навч. посібник. – Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010, Католик Г. Є. Михальчишин Г. Є. Практикум з психології. – Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка. – Львів, 2009 та ін.

Сьогодні при кафедрі діє комп’ютерний клас, що дає можливість використовувати сучасні техніки психодіагностики та статистичної обробки емпіричних даних. Також функціонує психологічна лабораторія, в якій студенти можуть проводити психологічні дослідження. Також діє психологічна порадня для студентів і всіх працівників університету.

Кафедра випускає студентів за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випускники кафедри психології працюють у різноманітних галузях виробництва, в медичних закладах та закладах освіти, в органах внутрішніх справ та безпеки, в армії. Частина випускників продовжує свою освіту в аспірантурі Львівського національного та Київського національного університетів, Інституті психології АПН України, Інституті соціальної та політичної психології АПН України також у Польщі, Німеччині, Англії.

Наукові інтереси працівників кафедри: вікова психологія та психологія особистості, медична і клінічна психологія; педагог. психологія і реабілітація дітей з особливими потребами, соціальна психологія та психологія гендеру, психологія праці і управління, психологія конфлікту, інженерна і експериментальна психологія. Протягом 1994–2000 р.р. викладачі працювали над колективною темою Становлення психолога-професіонала, наукове керівництво якою здійснював доц. І. Баклицький. 2001–2004 предметом досліджень кафедри була колективна тема Розвиток особистості в умовах становлення Української держави (керівник доц. Т. Партико). З 2005 по 2009 – Психологічний аналіз соціальної активності особистості (керівник С. Грабовська), з 2009 – Психологічний вимір соціального буття особистості (керівник С. Грабовська).

Викладачі кафедри працювали також над темою «Психологія середовища: від внутрішньої залежності до свободи волевиявлення». Керівником теми був проф. Б. Мар’єнко.

кафедра 1

З 2005 по 2008 р. викладачі кафедри працювали над темою «Критерії психологічного здоров’я студентської молоді» (керівник доц. І. Галецька) та «Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я» (керівник доц. І. Галецька).

Результати наукових досліджень висвітлено в наукових публікаціях та виступах на конференціях.

На кафедрі психології працює студентське науково-практичне товариство (СНТП). СНПТ провело  14 науково-практичних регіональних та міжнародних конференцій Психологічні проблеми сучасності, з 2004 р. конференція молодих вчених проводиться щорічно. Студенти-психологи беруть участь у волонтерській роботі («Телефон Довіри», «Джерело», «Відкрите серце», «Карітас», «Дорога»), а також у психотерапевтичних навчальних семінарах із гештальт-терапії, групової терапії, нейролінгвістичного програмування, психоаналізу тощо. Студенти-психологи беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях та олімпіадах різних рівнів. Опубліковано понад 120 студентських статей та тез доповідей на конференціях.

При кафедрі психології діє аспірантура зі спеціальності Загальна психологія та історія психології. За час існування кафедри переважна більшість випускників аспірантури захистили кандидатські дисертації

Випускники аспірантури І. Галецька, К. Островська, Н. Пилат, Н. Левус, В. Гупаловська, О. Волошок, М. Кліманська, Р. Карковська, А. Вовк, Ю. Верста, О. Крупська, О. Штепа, С. Чолій, Х. Турецька нині працюють на кафедрі на посадах доцентів та асистентів. Н. П. Гапон захистила дисертацію на науковий ступінь доктора філософських наук «Проблема гендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ ст.» (2006 р.).

Викладачі та працівники каф. з 1991 р. опублікували понад 300 наукових статей. У науковому доробку кафедри видання:

Ступенева освіта психологів-фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Матеріали науково-практичної конференції, м. Львів, 12-13 жовтня 2001 р.

Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим. Асоціація практикуючих психологів у Львівській області. Наук. збірник / за ред. Г. Католик і І. Корнієнка. – Львів, 2002.

Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації. Матеріали українсько-польської конференції. Львів, 19-21 вересня 2003 р.

Політична психологія: науковий збірник – Львів: Ліга Прес, 2003. Психологічні студії Львівського університету. Вип. 1. – Львів, 2004.

Психологічні студії Львівського університету. Розвиток особистості в період становлення української держави – Львів, 2005. – 93 с. та багато інших.

Кафедра щороку проводить наукові конференції різних рівнів: регіонального, всеукраїнського, міжнародного. Кафедра виступила співорганізатором Міжнародних літніх шкіл для студентів та аспірантів: Психологічний аналіз суспільних явищ (Перемишль, 2002 та Вроцлав, 2005).

Кафедра співпрацює з Києво-Могилянською академією, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інститутом психології АПН України, Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Інститутом соціальної та політичної психології АПН України та ін.

Кафедра плідно співпрацює з польськими психологами, зокрема. з факультетом психології Варшавського університету. Налагоджена співпраця з рядом кафедр Католицького університету (Люблін) та Інституту психології Вроцлавського університету. Виконувалися спільні наук. проекти: вивчення вимагаючої поведінки (Польща-Україна), дієвості маніпулятивних технік (Польща-Україна), вивчення психології середовища (Польща-Україна), вивчення соціальної активності особистості (Польща-Україна). Викладачі кафедри брали участь у виконанні міжнародних Українсько-Канадських проектів (Проект розвитку громадянського суспільства, 1999–2002, Конфлікти без насильства, 2001), тощо.  Доц. І. Галецька  є членом Європейської асоціації експериментальної соціальної психології. Доц. Грабовська С. Л. – член правління Товариства конфліктологів України.

Доц. Островська К. О. організувала Центр по роботі з дітьми із загальними розладами розвитку «Відкрите серце», який працює як експериментальний майданчику кафедри психології. Асистент кафедри психології Михальчишин Г. Є. поставила роботу як філії цього центру у м. Пустомити.

Викладачі кафедри психології розробили та впроваджують програму «Підготовка інклюзивного освітнього простору»: у співпраці з кафедрою педагогіки та педагогічним коледжем організовано та проведено річний семінар для викладачів університету з проблем інклюзивної освіти, проводилися курси підвищення кваліфікації для вчителів інклюзивних шкіл Львівської області та Криму, здійснюється наукове керівництво експериментом з інклюзивної освіти.

З 2010 року кафедра психології активно працює в програмі «Університет третього віку», навчаючи психології людей похилого віку.

Університет Третього віку створено кафедрою психології у співдружності з Університетом Третього віку Вроцлавського університету. Тепер Університет Третього віку  у структурі Центру неперервної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ. Викладачі кафедри (Островська К.О., Партико Т.Б., Грабовська С.Л., Левус Н.І., Штепа О.С. та інші) викладають курси, проводять практичні заняття. Слухачі відвідують лекції, ведуть волонтерську роботу, організовують конкурси, свята.

1 2 3 4 5 З 2010 по 2017 рік при кафедрі функціонувала навчальна лабораторія.  Навчальна лабораторія при кафедрі психології - це підрозділ філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, що слугував практичному освоєнню та навчанню студентів-психологів, а також популяризації психології та психотерапії . Підрозділ заснований у 2010 році, активно функціонував з 2011 року. Як структура ЛНУ ім. І. Франка, лабораторія першочергово фокусувався на проблемах студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Проте з метою популяризації університету та кафедри психології студенти інших університетів, учні львівських шкіл (потенційні студенти кафедри психології), працюючі особи, які зацікавлені в розвитку себе в психологічній тематиці, також могли стати учасниками відкритих лекцій (за умови попередньої реєстрації). Одними з основних цілей навчальної лабораторії було урізноманітнення, розширення та надання практичного значення навчальному процесу з психології, а також надання молоді сучасні актуальні психологічні знання.  2010-2016 роки завідувачем лабораторії був Шнайдер О.В., 2016-2017 - Мандзик Т.М. Основними напрямками діяльності було: 1. Проведення просвітницької роботи з метою популяризації професійної психології та психотерапії серед студентів, молоді; 2. Співучасть в організації наукових конференцій, круглих столів, семінарів і т.д. 3. Організація платформи для реалізації професійних майстерень для молодих психологів (майстерня тренінгу, психодіагностична майстерня тощо); 4. Демонстрація науково-популярних та документальних психологічних фільмів в рамках Психологічного КіноКлубу. 5. Профорієнтаційна робота з студентами. 6. Організація відкритих лекцій для студентів з практикуючими психологами та психотерапевтами. За 2016 рік було проведено більше 31 заходу, які відвідали близько 3000 осіб. Теми:«Стипендії, cтажування, гранти: де шукати і як отримати», «Співзалежність: причини та наслідки», «Застосування короткотермінової терапії, сконцентрованої на розв’язку (BSFT) у психотерапії розладів психічного здоров’я», «TOEFL vs IELTS», «Аутизм: міфи та реальність», «Стрес. Пошук внутрішніх ресурсів», «Травма: її наслідки для суспільства», «Три класичні техніки позитивної терапії», «Можливості для молоді», «Психологія стосунків в парі», «Короткотермінова терапія», «Психологія судочинства» (лектор - Jimmy Hill, PhD (США)), «Рекрутинг», «IELTS», «Лінгвістичний компонент в НЛП. Метамодель мови», «Асертивність», «Гіпнопологи», «Клієнт-центрована психотерапія», «Сімейно-системна психотерапія», «Позитивна психотерапія», «Неорайхіанські пульсації», «Перша психологічна допомога і кращі практики допомоги пацієнтам з ПТСР» (лектор - April Naturale, PhD (США)); майстер-класи - «Казка про народження», «Майндфулнес», «Картографія тіла», «Робота з ресурсами за методом символдрами», «Соціодрама як метод оздоровлення суспільства», «Зустріч з психодрамою», «Арт-техніки в роботі з дітьми» та інші. 10 малих тематичних психологічних груп на теми: «Мрії, можливості, цілі», «Я+Ти=Ми?», «Конкуренція, співпраця», «Можливості, шанс», «Близькість, інтимність», «Свобода, відповідальність», «Творчість». 2 психологічні тренінги - «Повний Upgrade: перезапуск власного натхнення», «Пройти крізь час: минуле, теперішнє, майбутнє». Психологічний КіноКлуб – трансльовано та обговорено наступні фільми «Ordinary People», Кінопоказ «Стань ближчим», «Пробудження / Awakenings (1990)», «Траса 60» та інші. Спікерами заходів були відомі, визнані психотерапевти та психологи – Яцек Лелонкевич, Л. Дідковська, О. Попелюк, О. Ступак, П. Бачинський, О. Добродняк, М. Гоянюк, В. Гупалдовська, Є. Шапочка, С. Єфімова, О. Муха, О. Сазонова, О. Романчук, А. Добрянський, Крістіна Хемптон (Peace Corps, USA) та ін.

Викладачі кафедри психології поряд з навчально-виховною, методичною та науковою роботою з студентами широко залучені до громадської роботи в напрямі побудови громадянського суспільства, реорганізації законодавства у державі.

Так в результаті участі в українсько-канадському проекті «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами» (2008-2013 рр.) було напрацьовано  документи, серед яких:
 • Наказ МОН України № 912 від 01 жовтня 2010 року «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872  «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
Професор кафедри психології ЛНУ ім. І.Франка, голова товариства «Родина Кольпінга» Островська К.О. поряд з участю у місцевих колегіях (колегія освіти при обласному Департаменті освіти, колегія освіти при міському управлінні освіти, комітет доступності Львівської міської ради) представлена і на національному рівні:
 • членство у експертно-консультативній раді з питань аутизму при МОН України (Наказ МОНУ № 621 від 28.05.2013 р.)
 • членство у робочій групі з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні (Наказ МОНУ № 512 від 15.05.2013 р.)
Саме участь у робочих групах дозволило ініціювати проведення парламентських слухань у червні 2014 р., метою яких є зміна законодавства та механізмів надання освітніх, соціальних та медичних послуг дітям з психофізичними вадами, на яких виступила та озвучила пропозиції Катерина Островська. 7 8 В результаті пропозицій, поданих кафедрою психології до Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки України у вигляді резолюцій  проведених науково-практичних конференцій з питань розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти були прийнята низка законодавчих актів та постанов: Особливо важливою ланкою роботи є посилення міжвідомчої взаємодії місцевого самоврядування, поглиблення державно-приватного партнерства. У цьому зв’язку створені відповідні координаційні ради при міській та обласній адміністраціях:
 • Розпорядження міського голови № 245 від 04.08.2014 «Про утворення координаційної ради з врегулювання проблемних питань організації інклюзивної/інтегрованої освіти у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах м. Львов (членами ради є завідувач кафедри психології Грабовська С.Л. та професор кафедри Островська К.О.)
 • Розпорядження голови Львівської облдержадміністрацій від 10.04.2015 р. «Про створення координаційної ради з питань освітнього, медичного та соціального супроводу дітей та осіб із порушеннями психофізичного розвитку» (професор кафедри Островська К.О. є заступником голови координаційної ради)
Результатом роботи координаційних рад є напрацювання пропозицій реорганізації освіти дітей особливими потребами міста Львова та області. Одним з основних питань успішної реорганізації є підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (учителів, асистентів учителя, психологів, дефектологів, корекційних педагогів), де викладачі кафедри психології відіграють провідну роль.        

Співробітники

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентКОРНІЄНКО Ігор Олександровичдоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнадоцент
доцентПЕРУН Марія Богданівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентЗОШІЙ Ірина Василівнаасистент
асистентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнаасистент
асистентРИБАК Оксана Степанівнаасистент
асистентСТАСЮК Марія Миколаївнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні матеріали для ОКР ” Бакалавр”

Бакалаврська_робота

Виробнича практика

Дефектологія

Диференційна психологія

Загальна психологія (емоції і воля)

Історія психології

Комунікаційний менеджмент

Курсова робота

Медична психологія

Методичний семінар з підготовки курсової та кваліфікаційної роботи

Методики викладання психології

Мотивація поведінки та навчання

Нейропсихологія

Основи психологічної практики

Основи спеціальної психології

Патопсихологія

Педагогічна практика

Проблеми психосоматики

Психіатрія

Психодіагностика

Психокорекція

Психологічна допомога жертвам насильства

Психологічний спецпрактикум з клінічної психології

Психологія конфлікту

Психологія прийняття рішення

Психологія сім’ї

Психологія тривожності

Психологія управління

Розлади емоційної регуляції

Самоменеджмент навчальної діяльності

Соціальна психологія

Управління персоналом

Філософія психології Функції та специфіка роботи психолога в клініці

Методичні матеріали для ОКР ” Магістр”

Арт-терапія

Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

Виробнича (переддипломна) практика

Геронтопсихологія

Геронтопсихологія заочне

Економічна психологія

Корекція афективної регуляції у ранному дитячому віці

Магістерський семінар

Методика викладання психології у вищій школі

Основи антропогенезу

Основи Паблік Рілейшнз

Педагогіка і психологія вищої школи

Педагогічна (асистенська) практика

Психокорекція дитячої агресивності

Психологія гендеру

Психологія здоров’я

Психологія мистецтва

Психологія примирення

Психологія реклами

Психологія середовища

Сімейне консультування 

Теоретико-методологічні проблеми психології

Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції

Тренінг актуалізації особистісної зрілості

Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості

Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)

Методичні матеріали до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт

 1. Завдання на дипломну (кваліфікаційну) роботу студенту
 2. Лист оцінювання 2 курс
 3. Лист оцінювання 3 курс
 4. Лист оцінювання 4 курс
 5. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи для магістрантів спеціальності 053 Психологія
 6. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів спеціальності 053 Психологія

Силабуси до «Атестаційного (кваліфікаційного) екзамену за фахом» та «Кваліфікаційної (магістерської) роботи» за 2020-2021 роки

Силабус до «Атестаційного (кваліфікаційного) екзамену за фахом», в межах ОПП (ОПН) 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 053 Психологія 2020

Силабус до «Атестаційного (кваліфікаційного) екзамену за фахом», в межах ОПП (ОПН) 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 053 Психологія 2021

Силабус до «Кваліфікаційної (магістерської) роботи», в межах ОПП (ОПН) 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 053 Психологія 2020

Силабус до «Кваліфікаційної (магістерської) роботи», в межах ОПП (ОПН) 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 053 Психологія 2021

 

 

Дослідження

З січня 2015 року по грудень 2017 року кафедра психології працює над темою  “Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського суспільства”.

У руслі цієї теми визначено позитивний потенціал психології дитиноцентризму для соціалізуючих навчально-виховних впливів на дитину з метою формування  у неї конструктивних особистісних якостей та  комплексу знань і навичок, необхідних для успішного вирішення вікових завдань розвитку.

Виявлено психологічні особливості соціальної інтеграції та реабілітації дітей з порушеннями  розвитку у загальноосвітній школі.

Визначено зв’язок гендерних стереотипів із  психологічним здоров’ям студентів. Вивчено прояви етноідентичності у ставленні особистості до представників своєї та інших етнічних груп.

Досліджено психологічні особливості студентської молоді, схильної до маніпулювання у міжособовій взаємодії. Вивчено ціннісні орієнтації емігрантів в контексті їхньої адаптації до нового культурного та соціального середовища; зв’язок між релігійними уявленнями та сенсо-життєвими  орієнтаціями галичан. Окреслено соціально-психологічні чинники активність прекаріату та зміст  територіальній ідентичності у різних вікових групах.

Виявлено дію соціально-психологічних чинників на  задоволеність життя у жінок; суб’єктивної картини світу на ставлення особи до власності,  її  тяжіння до бідності. Теоретично обґрунтовано вплив приватності на громадянську позицію особистості. З’ясовано соціально-психологічний зміст емоційного переживання та когнітивного осмислення пенсіонерами власного суб’єктивного благополуччя.

На кафедрі  регулярно проводиться науково-методологічний семінар.

Ви можете ознайомитись із коротким описом доповідей викладачів на цьому семінарі за 2015-2016 рік.

 

Доповідає асистент Гребінь Н.В.

За допомогою проведеного кількісного та якісного аналізу результатів дослідження було виявлено, що схильні до маніпулювання студенти характеризуються такими особистісними особливостями, як низька відповідальність, невпевненість у собі, невпевненість у соціальному довкіллі, високий рівень особистісної тривожності, соціальна відчуженість, низька сенситивність до потреб інших, маскулінність. Високо значущими для них виступають матеріальні цінності, цінності власного престижу, саморозвитку, досягнення, збереження власної індивідуальності. Серед життєвих сфер студенти-маніпулятори дуже високого значення надають навчальної, професійної, сімейної, суспільно-політичної сферам, а також сфері власних захоплень та хобі.

Виявлено, що схильним до маніпулювання студентам у міжособовій взаємодії властиво виявляти підозрілість стосовно інших, прагнення контролювати та впливати на соціальне довкілля. Такі особи не мають бажання отримувати соціальне схвалення, знецінюють для себе загальноприйняті норми, правила та авторитети. Загалом, схильні до маніпування студенти не виявляють прагнення до близької емоційної взаємодії та вкрай обережні у встановленні контактів, віддаючи перевагу одноосібно ініціювати взаємини. Емпіричним шляхом доведено, що схильні до маніпулювання студенти  ініціюють соціальні контакти задля досягнення власних цілей, що надає їхньому життю насиченості, цікавості та сенсовності.

Дослідження показало, що несхильні до маніпулювання студенти характеризуються відповідальністю, дисциплінованістю, достатньою впевненістю у собі, помірним рівнем особистісної тривожності, соціальною спрямованістю. В структурі цінностей найпомітніше місце займає цінність збереження власної індивідуальності, найменш важливою є цінність власного престижу. У взаємодії з іншими такі особи схильні до компромісу та співпраці, виявляють теплі дружні почуття, прагнуть емоційно підтримувати та допомагати оточуючим, а також отримати соціальне схвалення.

З’ясовано, що ефективність міжособової взаємодії схильних до маніпулювання студентів зростає із збільшенням психологічної проникливості та прагнення реалізувати власні інтереси.

Було визначено чинники, які сприяють зростанню в студентської молоді схильності до маніпулювання як особистісної риси. Важливого значення набувають мотиваційні чинники, серед яких слід виокремити ціннісно-орієнтаційні, а саме: високу значущість навчально-освітньої та професійної сфер життєдіяльності у поєднанні з такими термінальними цінностями, як матеріальні цінності, цінності досягнення цілей та власного престижу. Серед особистісних властивостей студентської молоді детермінантами високої схильності до маніпулювання виступають маскулінність, тривожність та емоційна відчуженість. Поведінковими чинниками високої особистісної схильності до маніпулювання виступають тенденції уникати емоційно близьких взаємин та контролювати соціальне довкілля.

Серед індивідуально-психологічних чинників, які стримують розвиток в студентів маніпулятивної схильності, було виокремлено високе самоприйняття, гнучкість, толерантність, відповідальність, соціалізованість, орієнтацію на емоційну близькість у міжособовій взаємодії. Ціннісно-орієнтаційними детермінантами низької схильності до маніпулювання виступає цінність дозвіллєвої активності, а також невисока значущість для студентів власного престижу, саморозвитку та самовдосконалення.

 

Доповідає асп. Мандзик Т.М.:

Прив’язаність до місця, згідно з І. Альтманом та С. Льов, – це символічний стосунок, який особа утворює щодо певного місця, який надає загальне емоційне та культурне значення цьому значимому простору, а це в свою чергу є основою для розвитку особою чи групою осіб розуміння навколишнього середовища. Прив`язаність до місця має позитивний вплив на особу, зокрема пов`язана з її задоволеністю життям, рівнем самооцінки, самоефективності, здатністю до саморегуляції, суб`єктивним благополуччям тощо.

Прив`язаність до місця може набувати дві форми: функціональна (практична) прив`язаність та емоційна прив`язаність. За Д. Гумоном, також виділяють такі типи прив`язаності як традиційна, активна та відсутність прив`язаності.

Згідно з літературою можна виділити наступні вагомі групи факторів (детермінантів), які впливають на формування «прив’язаності до місця»: просторовий, особистісний, функціональний та часовий (тривалість проживання). Просторовий фактор включає фізичні характеристики місця (розмір, розміщення, наповненість і т.д.). Особистісний (суб`єктний) фактор охоплює соціальний (визначається наявністю та емоційною задоволеністю соціальними контактами в певному місці), культурний (приналежність до певної спільноти, релігії, наслідування традицій тощо), індивідуальний (індивідуальні психологічні характеристики особи) виміри, а також спогади та досвід, задоволеність місцем (залежить від оцінки, яку людина надає місцю та її задоволеність ним). Функціональний фактор визначається тим, як людина взаємодіє з фізичним та соціальним простором (пізнавальна, поведінкова, семантична, емоційна взаємодія). Прив`язаність до місця виконує наступні психологічні функції: безпеки, підтримки ідентичності, підтримка в досягненні цілей, приналежності, пізнавальна, розвитку, гедоністична, значення, відновлення.

Доповідає асп. Конюх О.І.:

Етнічна толерантність – це ціннісна настанова особистості, її життєва позиція, яка є стійкою у часі, інтеріоризованою та усвідомленою індивідом. Дослідники виділяють такі основні характеристики толерантності: ставлення до іншого з позиції рівного, що вимагає самовиховання та самообмеження (О. Г. Асмолов); прийняття відмінності іншого при збереженні власної ідентичності (Г. Л. Бардієр); цінування культурної різноманітності (Н.М. Лєбєдєва і А.Н. Татарко); повага до способів самовираження іншого, за умови відчуття власної безпеки (К. С. Сухих ). З метою побудови психологічної структури толерантності було здійснено дослідження. Використано методики, які визначають рівень етнічної ідентичності та толерантності, а також вимірюють особливості комунікації, і опитувальники особистісних рис і компонентів самоставлення. Результати дослідження дали можливість виділити розбіжності між схильними та не схильними до толерантності особами. Схильні до толерантності особи є більш терпимими та чуйними у спілкуванні, менш дистанційовані від представників інших національностей та характеризуються позитивним самоставленням. Отже, етнічна толерантність є взаємопов’язана із характером та самоставленням особистості та проявляється, як доброзичливе ставлення та готовність до конструктивної комунікації з іншими особами, не залежно від їхнього етнічного походження.

Доповідає доц. Гупаловська В.А.:

Методи психологічного вивчення сексуальності:

 • інтерв’ю
 • опитування
 • спостереження
 • експеримент
 • клінічні обстеження, інтерв’ю
 • спеціальні дослідження
 • наратив
 • психодіагностичні методики
 • проективні

До неперекладених і мало відомих в Україні психодіагностичних методик належать: Шкала сексуальності (The Sexuality Scale (SS) (30 запит.). Snell, Papini), Шкала сексуальних стосунків (The Sexual Relationship Scale (SRS) (24 запитання) Dr. William E. Snell, Jr.(1997)), Шкала сексуальної поінформованості (The Sexual Awareness Scale (SAS)), Багатофакторний опитувальник особливостей сексуальних стосунків (The Multidimensional Sexual Approach Questionnaire (MSAQ) by Dr. William E. Snell, Jr. (56 запит., 1997)), Шкала стереотипів стосовно сексуальності чоловіків (The Stereotypes About Male Sexuality Scale (SAMSS) William E. Snell, Jr. (1986) 60 запит., 10 шкал-стереотипів по 6 запитань) та інші. Наявні два багатовимірні опитувальники: Айзенка Установок стосовно сексуальності і методика оцінки сексуального профілю О.Потьомкіної. Перший перекладений російською.

 

Доповідає асистент Лабаз І.О.

У сучасних умовах працевлаштування є довготривалим та об’ємним процесом, до якого людина часто докладає значну кількість уваги за зусиль. Висока конкуренція, нестабільність робочих місць, важкі умови праці та низькі зарплати створюють багато перепон на шляху до успішного пошуку роботи. Дослідження безробітних виявили, що безробітні з нетривалим досвідом пошуку роботи є більш впевненими у власних силах, вони більш оптимістичні та емоційно стабільні у своїх пошуках. Ці психологічні характеристики мають вплив на подальший вибір стратегій пошуку роботи.

Відповідно, метою роботи є з’ясування психологічних відмінностей між аплікатами за тривалістю безробіття. Для виявлення статистично значущих відмінностей для нормально розподілених груп використано порівняльний t-тест Стьюдента.

З рисунку бачимо, що для безробітних з нижчою тривалістю безробіття характерні вищі показники практично усіх шкал: життєзабезпечення, соціальна корисність, стенічне емоційне реагування та емоційна складова мотивації. Отже, дана група безробітних більш схильна до активних, діяльнісних емоційних переживань, при цьому зберігаючи конструктивну позицію в складних ситуаціях. Вони прагнуть певної стабільності життя та бути бажаними або необхідними для функціонування суспільства. Ці тенденції можна назвати більше зрілими і пояснити, зокрема соціально-демографічними показниками, оскільки серед цих безробітних, вищий рівень старших осіб, які мають сім’ю та дітей.

Для безробітних з тривалим досвідом безробіття характерний вищий рівень копінгу відволікання. Дана група в стресових ситуаціях більш схильна звертати увагу на будь-які інші життєві теми, які вважаються більш «важливими».  Досліджуваний може вважати, що робота йому зараз не надто потрібна або знаходити собі заняття в інших сферах життя. Безсумнівно, що пошук роботи є серйозною стресовою ситуацією для безробітного, протев ибір копінгу відволікання не є найбільш успішним вибором.

Отже, можна сказати, що безробітні з нетривалим досвідом відсутності роботи є більш стійкими у стресових ситуаціях (зокрема ситуаціях пошуку роботи), вони намагаються активно з ним справлятися, при цьому почуваючи себе більш впевнено та спокійно. Натомість безробітні, які тривалий час перебувають у пошуках роботи, є більш пасивними у своїх реакціях та менш здатними ефективно шукати роботу.

 

Доповідає доц. Петровська І.Р.:

Майбутнє української держави великою мірою залежить від сформованої української громадянської ідентичності. Втрата громадянської ідентичності породжує серйозні проблеми, пов’язані з глибоким відчуженням суспільства від держави, відчуттям нестабільності людського буття та навіть може створювати загрозу національній безпеці країни.

Метою дослідження є аналіз особливостей когнітивних, ціннісно-емоційних, поведінкових та образно-семіотичних компонентів громадянської ідентичності, а також виявлення основних її типів.

Для досягнення поставленої мети було використано такі методи та методики:

 • авторський опитувальник «Громадянська ідентичність» (особливості громадянської ідентичності на когнітивному та емоційно-ціннісному рівнях);
 • ситуації (казуси) проективного характеру на виявлення громадянської позиції у спілкуванні і діяльності (визначають неусвідомлені аспекти громадянської ідентичності на поведінковому рівні);
 • вправи та завдання на залучення уяви (побудова образів «Я – громадянин України», «Ідеальний громадянин», «Якнайгірший громадянин»), що виявляють специфіку образно-семіотичної складової громадянської ідентичності.

В дослідженні прийняло участь 335 громадян віком 18-80 років (середній вік 36,75, стандартне відхилення 18,26, 68% жінок, 32% чоловіків) з різних областей України.

Виявлено різні типи української громадянської ідентичності: «позитивна» («лояльна») (40%), «невизначена» (40%), «негативна» («протестна»)(20%).

Сформована громадянська ідентичність у населення пов’язується із патріотичністю, активною громадянською позицією (високим рівнем суб’єктності) та не схильністю до еміграції (на постійне місце проживання).

 

Доповідає : доц. Галецька І.І.

Головна мета Психології здоров’я – покращення благополуччя та здоров’я людей шляхом застосування психологічних теорій, методів і досліджень в промоції здоров’я, профілактиці хвороб та вдосконаленні системи охорони здоров’я і формуванні політики охорони здоров’я. У більш вузькому формулюванні завданням Психології здоров’я є популяризація здорового способу життя, формування розуміння власної відповідальності за власне здоров’я та пошук способів мотивування людей до свідомого ставлення до свого здоров’я. Дослідження Психології здоров’я спрямовані на пошук зв’язку між психологічними чинниками, поведінкою та станом  здоров’я. Актуальними завданнями Психології здоров’я є розвиток системного інтегративного підходу з урахуванням здобутків різних теоретичних підходів, розвиток критичного розуміння взаємозв’язку між біологічними, психологічними і соціальними підходами до здоров’я і хвороби, здоров’я поведінки та охорони здоров’я. Проблеми пов’язані з необхідністю 1) урахування культуральних , соціальних, економічних, психологічних чинників, 2) розробки програм формування здорового способу життя з урахуванням специфіки фокус груп; 3) визначення критеріїв оцінки ефективності; 4) поєднання різноспрямованих впливів – персонально орієнтованих, сімейно орієнтованих, просвітницько орієнтованих, розробки держаних програм; 5) фінансування програм та довготривале фінансування дослідницьких проектів; 6) мінливість чинників поведінки залежно від соціально-культурально-економічних процесів.

 

Доповідає : доц.. Вовк А.О.

Темою моєї доповіді є соціально-психологічні особливості особистості наркозалежних, які проходять реабілітацію. В фокусі дослідження перебували 27 наркозалежних (25 чоловіків і 2 жінки віком від 21 до 36 років), що проходять реабілітацію в закритому РЦ «Час Змін», де проводились різнопланові заняття за програмою реабілітації С.Гавриленка та індивідуальні і групові психотерапевтичні заняття. Для дослідження застосовувались психодіагностичні методики: Гіссенський особистісний опитувальник, тест малюнкової фрустрації С.Розенцвейга, вербальний фрустраційний тест Л.Собчик, 16-факторний опитувальник Кеттелла, тест С.Хобфолла для визначення копінг-стратегій, тест Д.Олдхема та Л.Морріса для визначення імовірнісних розладів, проективний тест «Неіснуюча тварина», «Дім-дерево-людина», «Малюнок сім’ї». Характерними особливостями наркозалежних були підвищений рівень агресивності, висока частота екстрапунітивних реакцій, високий рівень фрустрованості, низькі показники соціально-психологічної адаптації, схильність до маніпулятивних дій, також у 23 осіб був діагностований імовірнісний соціопатичний тип особистості, схильність до садистичної поведінки та пасивної агресії.

Доповідає : доц. каф. псих., к.п.н., Сазонової О.В.

Доповідь присвячена методу травма-експозиції як можливості опрацювання наслідків психічної травми в психодинамічному напрямку. Визначення травми за МКХ-10: небезпечна для життя ситуація, пов’язана зі станом жаху і безпорадності. Травма супроводжується симптоматикою. Визначені фактори, які хронізують травматичний стан.

Опрацювання травми в першу чергу відбувається за допомогою соціальної системи підтримки. Протягом 4-6 місяців опрацьовуються і інтегруються від 85% до 90% всіх монотравм. Якщо травма не буде опрацьована протягом цього часу, то соціальна система підтримки не впоралася з перенапруженням. Травмотерапія необхідна, якщо не вистачає ресурсів власної психіки і ресурси соціальної системи.

Сучасна модель тавмотерапії складається з 6 кроків і відрізняється від техніки занурювання в травму. На перших чотирьох кроках відбувається стабілізація і пошук внутрішніх ресурсів. І тільки на п’ятому кроці відбувається конфронтація з проблемною ситуацією, а на шостому кроці – інтеграція досвіду у власний досвід. Сучасна модель травмотерапії використовує травма-синтез, травма-експозицію і трамво-інтеграцю. Травма-експозіція застосовується тоді, коли людина може згадувати травматичну подію і не відчувати при цьому або від цього хворобливі симптоми.

Флешбеки і інтрузії – це не травма, це лише травмуючі спогади. Людина страждає не від того, що сталося, а від того образу, який зараз є в голові. Тобто залишаються фантоми. Ми працюємо не з травмою, а з фантомними почуттями образами і болями. Ми працюємо ніби зі слайдом. Терапевт може витримати роботу з травмою пацієнта, оскільки працює тільки з образом, а не з травмуючої ситуацією.

Мета травмотерапії – зробити нестерпні і неконтрольовані інтрузії і флешбеки контрольованими спогадами, які людина може переживати.

Метод травма-експозиції не базується на відреагуванні. Ми не занурюємо людину в стан травми (Flooding), оскільки це може ретравматизувати і викликати напади страху.

При травма-експозиції свідомість знаходиться в активному стані. В такому стані травматичний спогад одночасно переживається і управляється.

Сучасна техніка травма-експозіціі – десенсибілізація.

Доповідає доц. Левус Н. І.:

На основі проведеного емпіричного дослідження, можемо окреслити певні особливості осіб з різною етнічною ідентичністю в залежності від їх ставлення до представників власної та інших етнічних груп.

Особи з нейтральною етноідентичністю схильні нейтрально, без особливих емоцій та почуттів, ставитися як до власного етносу, так і до інших. Етнічна ідентичність у такому випадку яскраво не проявляється, відсутні прагнення до порівняння себе з іншими. Якщо представники цієї групи і проявляють прихильність до інших, то вона для них насамперед повинна базуватися на високому самоставленні.

Особи із тенденцією до позитивної етноідентичності демонструють високий рівень толерантності, поєднання позитивного ставлення до власного народу з позитивним ставленням до інших народів. Для них важливе дотримання балансу в етнічних стосунках, адже перекіс в будь-який бік може призвести до небажаних наслідків у міжнаціональному спілкуванні.

Особи, в яких спостерігається тенденція до негативної етноідентичності, володіють низьким рівнем толерантності, інтереси власного народу ставлять над інтересами інших, аж до надмірного їх неприйняття. Дистаціювання від інших етносів і зосередження на власній етнічній групі надає їм впевненості в собі.

Отже, якщо ми говоримо про етнічну ідентичність, то в будь-якому суспільстві вона не існує в чистому вигляді. Адже етнічна ідентичність поєднується із громадянською, політичною та культурною ідентичністю, тим самим, враховуючи особливості різних сторін життя нації. 

Доповідає : доц. Баклицький І.О.

Доповідач розглянув роль особистісних домагань як складової у навчальній діяльності студента. У виступі поданий аналіз особливостей взаємозв‘язку та взаємовпливу рівня домагань на формування життєвих цілей студента. При порівняльному аналізі високо мотивованих і низько мотивованих студентів було виявлено, що високо мотивовані мають високу нормативність у поведінці, вони більш чуттєві, сміливіші, прагнуть бути більше інформованими. Низькомотивовні студенти мають нижчий інтелектуальний розвиток, замкнені, стримані, перебувають в очікуванні завдань, недостатньо організовані.

Застосування кореляційного аналізу дозволило виявити ряд статистично значущих зв‘язків між мотивацією досягнення і емпіричними показниками та смисложиттєвими орієнтаціями (цілі в житті, процес життя, локус контролю життя). При проведені факторного аналізу було виявлено шість значимих факторів, які відображають взаємовплив показників даного гіпотетичного конструкту.

 

Ви можете ознайомитись із коротким описом доповідей викладачів на цьому семінарі за 2017-2018 рік.

Доповідь проф. Кизименко Л.Д. на тему: «Інноваційний потенціал: дослідження, результати, використання».

 

У доповіді дана характеристика Сьогодення, наповненого викликами і таким, що характеризується вельми напруженою геополітичною ситуацією, котра  багато в чому пов’язана із економічними труднощами, із економічною невизначеністю, із вичерпанням колишніх джерел росту, із зменшенням ресурсів, проблемами ринків збуту, із збільшенням відсотку “незайнятого працею населення»…Підкреслено, що ці ж чинники у певній мірі формують нинішню геополітичну напруженість. Є певний ризик, що геополітична напруженість може посилитися, навіть штучно провокуватися деякими акторами глобального світу.

Декларується, що Світ став більш небезпечним, динамічним  і таким, у якому треба весь час бути готовим до змін та спроможним змінювати (та змінюватися самому) у функції ситуації,  для чого необхідно мати об’єктивні умови для їх реалізації. Тобто, треба або самим ініціювати зміни, або приймати участь у чиїхось інноваціях.

Зазначено, що успіхи у реалізації української інноваційної політики визначаються врахуванням і використанням численних факторів: геополітичних, психологічних, економічних, соціологічних та ін. з одночасною орієнтацією на вимоги і доробки загальної теорії систем. Підкреслено, що настав час звернутися до такої категорії як Інноваційного потенціал (ІП).

Доповідач зупинився на дефініції Інноваційного потенціалу та його компонентах, а також на провідних етапах розвитку методології управління інноваціями. Також підкреслено, що практично недостовірно аналізувати інноваційний перехід від планової економіки до ринкової без інституціонального підходу до проблем і подій. Було також показано провідні елементи організаційного механізму як для низького рівня інноваційного потенціалу, так і для високого його значення. Особлива увага була приділена проблемам ресурсного підходу з позицій різних дослідників з наголосом на його психологічних аспектах.

У доповіді сформульовані обмеження та припущення для проведення досліджень і тлумачення їх результатів, названі використані методики (9 шт, з них – 7 авторські).

Сформульовані особливості використання підходів різних авторів. Наведені результати досліджень потенціалу інноваційного мислення, інновативних характеристик респондентів, кореляцій групи крові, енергетичного потенціалу, інстинктів та нахилів. Наведені взаємозв’язки “інноваційних” та “інстинктивних” якостей, із врахуванням орієнтації на майбутнє та ризику заради успіху. Підкреслена необхідність при тлумаченні результатів обов’язково  враховувати положення  Курта Геделя про взаємотрансформації гіпотез, а також доцільність враховувати можливі упередження.

Доповідь закінчена формулюванням Висновків – Пропозицій для прискорення процесу формування національної інноваційної системи, забезпечення випереджального розвитку наукомістких, високотехнологічних галузей з особливим акцентом на використанні психологічних наук для успішних інновацій.

 

Доповідь асп. Дубиніної М.І. на тему: «Бар’єри, що виникають у процесі професійної самореалізації жінок».

 

Самореалізація особистості являє собою здійснення можливостей розвитку «Я» через власні зусилля, спільну діяльність з іншими людьми, контакт з соціумом та світом у цілому. Професійна сфера – одна з пріоритетних сфер самореалізації, оскільки саме в ній особистість може розкрити свій потенціал.

Однак на всіх етапах професійного становлення наявні фактори (бар’єри), що заважають повноцінному становленню особистості. В залежності від дії, бар’єри можуть бути психологічного та непсихологічного характеру.

Непсихологічні бар’єри – це бар’єри соціального плану, обумовлені дискримінацією стосовно жінок, а також особливостями їх соціального становища. Психологічні бар’єри поділяють на соціально-психологічні та особистісні.  Соціально психологічні стосуються традиційних установок відносно ролі жінки у суспільстві та його призначення. Носіями подібних установок можуть бути батьки, педагоги, партнери тощо.

До особистісних психологічних бар’єрів відносять невпевненість у своїх можливостях, екстернальний локус контролю, емоційну нестабільність, низький рівень мотивації, недостатній рівень адаптації тощо.

 

Доповідь ас. Кочергіної І.А. на тему: «Спрямованість саморегуляції жінок при психологічному насильстві з боку родини».

 

Доповідь присвячена аналізу результатів дослідження саморегулятивних особливостей жінок у взаємозв’язку із психологічним насильством в родинних стосунках. Здебільшого психологічне насильство розглядається як соціально-психологічний вплив, який навмисно змушує іншу людину чи групу людей до дій чи поведінки, які не входили у їх наміри, який порушує психологічні межі особистості чи соціальної групи, який здійснюється без їх згоди і без забезпечення соціальної і психологічної безпеки індивіда, а також всіх його законних прав, що призводить до соціальної, психологічної, фізичної чи матеріальної шкоди (Є. Волков). До об’єктивних критеріїв психологічного насильства відносять дії особи, яка здійснює психологічне насильство. Це: шкідливі емоційні дії, домінування, вербальна агресія, ігнорування  відкидання, нехтування, переслідування, непередбачуваність (Дж. Сонкін). Суб’єктивними критеріями психологічного насильства є емоційні реакції особи, яка зазнає впливу психологічного насильства, а саме: стан дискомфорту, відчуття приниження при спілкуванні з кривдником, почуття роздратування, почуття образи на поведінку кривдника, «звикання» з образливою поведінкою, сумніви у «нормальності» власних почуттів і психологічного стану, низька самооцінка.

Часто психологічне насильство має місце у повсякденному житті, а родинне середовище є чи не основним чинником формування якості функціонування і особистісного розвитку людей. Так як у цій доповіді йдеться про психологічне насильство в родині в дослідженні включено наступних родичів: чоловік, батько (вітчим), мати (мачуха), родина чоловіка, дитина, брат/сестра, дід, баба.

Сьогодні проблема принизливого відношення і принизливої критики, словесних образ, погроз, знецінення є досить поширеним явищем, з яким стикається значна кількість жінок у всьому світі. Вказаний вид насильства, безперечно, виступає досить важким та серйозним стресогенним чинником, тому необхідним є вміння управляти власним психічним станом задля ефективного планування та організації діяльності, побудові гармонійних стосунків з навколишніми. В той же час, саморегуляція виступає внутрішньою цілеспрямованою активністю людини, яка скерована на перетворення свого стану.

Саморегулятивні навички є важливими у побудові взаємостосунків та вирішенні життєвих завдань, особливого значення вони набувають при наявності фактів психологічного насильства у стосунках з іншими. А різноплановість саморегуляції жінок у зв’язку з психологічним насильством полягає в тому, що будуючи взаємовідносини з членами своєї родини у жінок проявляються різні саморегулятивні особливості, залежно від того, хто саме є ініціатором психологічного насильства (рідні батьки чи батьки чоловіка, брат чи сестра, чоловік, діти тощо).

Висновки даного дослідження зроблені на основі опитування 70 жінок, віком 19-58 років. Для вивчення особливостей саморегуляції були використані методики: «Здатність до самоуправління» Н.М. Пейсахова, методика «Стиль саморегуляції поведінки» В.І. Моросанової, а також опитувальник для виявлення вираженості самоконтролю в емоційній сфері, діяльності і поведінці Г.С. Нікіфорова. Для визначення психологічного насильства в родинних взаємостосунках використовувалась «Методика дослідження психологічного насильства над жінками в родині».

На основі факторного аналізу виокремлено взаємозв’язки особливостей саморегуляції жінок з психологічним насильством з боку різних членів їх родини. Для емпіричних даних досліджуваної групи побудована 6-факторна модель, яка пояснює 66,5% від загальної дисперсії даних.

До першого фактору «Психологічне насильство з боку батьків» увійшли показники самоконтролю в емоційній (-0,516) та поведінковій сферах (-0,555), а також показники психологічного насильства з боку батька (0,889) та матері (0,786), які включають заборони і примус (0,874), погрози (0,860), контроль (0,776), презирство (0,819), негативну оцінку розумових здібностей (0,853), емоційне нехтування (0,815). Кореляційні взаємозв’язки підтверджують результати факторного аналізу. Так, наприклад, зниження самоконтролю в емоційній сфері (r=-0,30), де змінюються способи і сила вираження емоцій та почуттів, пов’язане з наявністю фактів психологічного насильства з боку батька. З тим же показником корелює психологічне насильство з боку матері (r=-0,27). Окрім наявності низького самоконтролю емоцій та почуттів, низький самоконтроль в діяльності (r=-0,31), поведінковий самоконтроль (r=-0,27) та низький рівень програмування, який свідчить про невміння жінки продумувати послідовність своїх дій (r=-0,23), взаємопов’язані з наявністю вказаних деструктивних форм взаємостосунків з матір’ю.

Це означає, що відсутність ефективних та адаптивних стратегій поведінки в стресових ситуаціях, недостатній розвиток навичок програмування власних дій, невміння самостійно сформувати план дій є взаємопов’язаними з тотальним  контролем (r=-0,23) та презирством (r=-0,23) з боку матері. Такі форми психологічного насильства спостерігаються у образливих висловах матері, маніпулюванні переживаннями та почуттями, необґрунтованих звинуваченнях, у вираженні матір’ю сумнівів щодо здатності дочки вирішувати життєві проблеми, насмішках щодо розумових здібностей.

У другому факторі «Психологічне насильство з боку сиблінгів» форми психологічного насильства з боку рідних братів та сестер (0,884) об’єднались з показником гнучкості (-0,512). як вміння швидко орієнтуватись у змінних життєвих обставинах. Взаємозв’язки форм психологічного насильства з боку рідних братів та сестер з особливостями саморегуляції жінок підтверджують, що презирство тісно пов’язане  такими саморегулятивними компонентами як моделювання (r=-0,26) та аналіз протиріч (r=-0,23), а також існує кореляційний зв’язок між аналізом протиріч та погрозами (r=-0,30) з боку сиблінгів. Особи, які мають труднощі, що полягають у вмінні орієнтуватись в ситуації у стосунках з братом чи сестрою, переживали приниження, підозри, невиправдані звинувачення, зневажливі оцінки, а також погрози.

Подібні кореляційні зв’язки існують у стосунках з старшим поколінням. Дід (або баба), принижуючи онуку, підозрюючи її, часом невиправдано, знецінюючи її вміння та досягнення, можуть підкріплювати виникнення труднощів в онуки при визначенні цілей і програми дій, які б були адекватні кожній конкретній ситуації.

Якщо говорити про взаємозв’язок саморегулятивних навичок жінки з психологічним насильством з боку родини чоловіка, то варто зазначити, що тут рівень самоконтролю є високим. При наявності психологічного насильства у власних родинних стосунках спостерігається зниження рівня саморегулятивних навичок, але якщо психологічне насильство іде з боку родичів чоловіка, то навпаки, зростають показники самоконтролю.

Також низький рівень гнучкості як вміння швидко орієнтуватись у змінних життєвих обставинах зворотно корелює з такими формами психологічного насильства з боку родини чоловіка (свекра, свекрухи, братів чи сестер чоловіка, дідусів та бабусь), як погрози (r=-0,27), контроль (r=-0,25), презирство (r=-0,26), негативне оцінювання розумових здібностей невістки (r=-0,24), емоційне нехтування (r=-0,24). Жінки, які характеризуються невпевненістю у нових, швидкозмінних обставинах, важко звикають до змін поведінки родини, їм потрібен додатковий час, щоб спланувати свою поведінку, оцінити можливі наслідки своїх дій і способи їх корекції залежно від ситуації.

Психологічне насильство щодо жінки у стосунках з чоловіком відображається у третьому факторі «Психологічне насильство з боку чоловіка». Цей фактор пов’язав показники психологічного насильства (0,944) та такий компонент саморегуляції, як аналіз протиріч або вміння орієнтуватись в ситуації (-0,513). Низька здатність жінки раціонально проаналізувати ситуацію, що склалась, виробити стратегію подальшої власної діяльності та цілеспрямовано змінити наявну ситуацію пов’язана з тим, що у стосунках з чоловіком можуть виникати такі елементи психологічного насильства як обмеження доступу дружини до речей, місць, людей, примушування до небажаної для неї поведінки чи діяльності, контроль діяльності дружини, знецінення її когнітивних здібностей, емоційна холодність тощо.

Імпульсивність жінки, її невміння самостійно сформувати програму дій, скоригувати свою поведінку у процесі діяльності пов’язані з психологічним насильством з боку власних дітей. Показники психологічного насильства у п’ятому факторі  «Психологічне насильство з боку дітей» (0,894)  пов’язані з поведінковим самоконтролем (-0,542) та програмуванням (-0,575) як здатністю планувати свої дії. Негативна оцінка розумових здібностей з боку дітей пов’язана з невмінням жінки помічати власні помилки та некритичністю до своїх дій.

Спрямованість саморегуляції досліджуваних жінок, які переживали зазначений вид жорстокого поводження з боку членів ближчої родини, є різною. На основі стосунків з тим чи іншим членом родини складаються певні особливості регуляції власної поведінки та діяльності. Спрямованість саморегуляції при психологічному насильстві у стосунках з батьками зосереджується на знижених загальних навичках самоконтролю жінки, які свідчать про зміну здатності контролювати власні вчинки, дії, психічні явища, зростанні чутливості та ранимості жінки. Проте, той же самоконтроль є вищим у жінок, які зазнавали психологічного насильства з боку родини чоловіка. Нездатність жінки виділяти важливі аспекти для досягнення цілей, невміння орієнтуватись в ситуації пов’язана з презирством, підозрами, зневажливістю з боку рідних братів або сестер, діда чи бабці.

 

Доповідь ас. Рибак О. C на тему: «Ціннісні орієнтації осіб, які тяжіють до різних типів культури».

 

Відомо, що система ціннісних орієнтацій виражає змістовне відношення людини до соціальної дійсності і в цій якості визначає мотивацію її поведінки, робить істотний вплив на усі сторони її діяльності. Це складний  соціально-психологічний феномен, що характеризує  спрямованість і зміст активності особи,  визначає загальний підхід людини до світу, до себе, надаючи сенс і напрям особистим позиціям, поведінці, вчинкам.

Об’єктом даного дослідження є ціннісні орієнтації   як значущі компоненти структури особистості, що формуються у процесі її соціалізації та виражають спрямованість на регулювання діяльності та поведінки.

Предмет – ціннісні орієнтації в культурному контексті.

Метою даної роботи було теоретично обґрунтувати і емпірично дослідити  ціннісні орієнтації осіб, які тяжіють до різних типів культур.

У дослідженні використовувались наступні методики: тест “Ціннісні орієнтації” М. Рокича, морфологічний тест життєвих цінностей В.Ф. Сопова та Л.В. Карпушиної, тест “Культурно-ціннісні орієнтації” Л.Г. Почебут, тест “Розуміння моральних цінностей” І.А. Дячука, тест “Сенсожиттєві орієнтації” Д.О. Леонтьєва.

Для повнішого з’ясування суті цінностей ми провели кластерний аналіз, який дозволив виділити дві групи досліджуваних схильних до різних типів культури.

До першого кластеру увійшли 37 досліджуваних (коректність кластеризації 100%), до другого кластеру – 43 особи (коректність кластеризації 100%), Отже, до першого кластеру потрапили 46% досліджуваних, до другого кластеру – 54 % досліджуваних.

Порівняльний аналіз за t-критерієм Стьюдента показав суттєві відмінності між цими двома групами. Як бачимо з рисунка, досліджувані першого кластеру демонструють вищий показник таких життєвих цінностей як розвиток себе (пізнання своїх індивідуальних особливостей, постійний розвиток своїх здібностей та інших особистісних характеристик), духовне задоволення (дотримання морально-етичних принципів, перевага духовних потреб над матеріальними), соціальні контакти (налагодження сприятливих стосунків у різних сферах соціальної взаємодії, розширення своїх міжособових зв’язків, реалізація своєї соціальної ролі), збереження індивідуальності(переважання власних думок, поглядів, переконань, над загальноприйнятими, захист своєї неповторності та незалежності), прагнення займатись громадською діяльністю, і реалізовувати свої захоплення, тобто усі дані цінності є важливішими для досліджуваних, схильних до ТК. Цікавим є те, що збереження індивідуальності є важливішим для схильних до ТК, ніж для схильних до СК. Цей факт можна пояснити тим, що ТК характеризується меншою можливістю забезпечення людині захисту її неповторності та незалежності, тобто збереження її індивідуальності, тому досліджувані наголошують на цій цінності.

За методикою Рокича було використано ранжування цінностей, тому менший результат свідчить про більшу вагомість цінності для даного кластеру. Що стосується термінальних цінностей, то бачимо, що досліджувані схильні до СК надають більшого значення наявності добрих і вірних друзів (нагадаю, що СК характеризується тим, що дружні відносини налагоджуються повільно і характeризуються глибиною та відданістю. Тоді як схильні до ТК більше цінують продуктивне життя, тобто максимальне використання своїх можливостей, сил і здібностей на благо суспільства та соціального оточення.

Щодо інструментальних цінностей, схильні до СК приділяють особливе значення освіченості, тобто широті власних знань і високій загальній культурі, а також раціоналізму, тобто вмінню реалістично і логічно мислити, приймати обмірковані, раціональні рішення.

Таким чином, кластерний аналіз допоміг з’ясувати специфіку цінностей досліджуваних, схильних до різних типів культури.

У результаті проведення кластерного, порівняльного. Кореляційного та факторного аналізу зроблено наступні висновки:

 • Збереження індивідуальності є важливішим для групи досліджуваних, які тяжіють до традиційної культури (далі ТК), ніж для групи досліджуваних, які тяжіють до сучасної культури (далі СК). Цей факт можна пояснити тим, що традиційна культура характеризується меншою можливістю забезпечення людині захисту її неповторності та незалежності, тобто збереження її індивідуальності, тому досліджувані наголошують на цій цінності.
 • Досліджувані, що тяжіють до СК надають більшого значення наявності добрих і вірних друзів. Сучасний тип культури характеризується тим, що дружні відносини налагоджуються повільно і характeризуються глибиною та відданістю. Тоді як ті, хто тяжіє до ТК більше цінують продуктивне життя, тобто максимальне використання своїх можливостей, сил і здібностей на благо суспільства та соціального оточення.
 • Досліджувані, що тяжіють до СК приділяють особливе, більше ніж досліджувані, що тяжіють до ТК, значення освіченості, тобто широті власних знань і високій загальній культурі, а також раціоналізму, тобто вмінню реалістично і логічно мислити, приймати обмірковані, раціональні рішення
 • У факторній структурі досліджуваних, що тяжіють до ТК важливим виокремився фактор “Здоров’я”, що демонструє цінність здоров’я для досліджуваних.
 • Самоконтроль виявився важливішим для досліджуваних, які тяжіють до СК. Цей факт пояснюється усвідомленням цієї групи досліджуваних необхідності самоконтролю, вміння “тримати себе у руках” для досягнення високих результатів у будь-якій діяльності та самореацізації.
 • Виокремлення фактору “Применшення цінності близьких стосунків” у факторній структурі обох груп досліджуваних підтверджують факт, що на даному етапі свого життя молодь ще не готова до сімейного життя, до серйозних стосунків, оскільки має перед собою інші завдання, зокрема завдання самовизначення та професійної реалізації.

 

Доповідь асп. Сидорович О.І. на тему: «Чинники професійної самосвідомості майбутніх дефектологів».

 

Актуальність дослідження обумовлюється важливою роллю професійної самосвідомості для особистісного зростання, успіхів педагогічної діяльності майбутніх дефектологів, заґрунтованої на ціннісних засадах компетентності, емпатії, готовності сприяння учням з особливими потребами у їхніх навчальних та проблемних обставинах життя, надання допомоги в складних ситуаціях взаємодії,у допомозі та вирішенні соціалізаційних проблем вихованців.

До поняття та особливостей професійної самосвідомості за останні роки зверталася низка науковців  (К. В. Добровольська, І. А. Донченко, Р. В. Каламаж, Я. Л. Катюк, Л. А. Кльоц, У. Б. Косар, О. В. Кузніченко, Н. І. Мащенко, Н. Ф. Шевченко), які спільні у розумінні того, що це специфічний феномен людської психіки, що забезпечує саморозвиток і саморегуляцію особистості в професійній сфері.

Професійна  самосвідомість майбутніх дефектологів  (ПСМД) – це компонент свідомості, що має порівневу структуру та інтегрує налаштованість особи на соціально-значущі вартості, ціннісну зорієнтованість та подальше утвердження сенсів професійної діяльності (самоефективність, самоактуалізація, інновація).

У дослідженні взяли участь 300 досліджуваних, з них 145 студентів із спеціалізацією «логопедія», 84 студенти із спеціалізацією «олігофренопедагогіка» та 71 студент із спеціалізацією «ортопедагогіка». Досліджувані – студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Для з’ясування особливостей І рівня професійної самосвідомості «Засаднича налаштованість індивідуальної свідомості на вартості» застосовувалася авторська анкета, у якій досліджуваним пропонувалося за шкалою Лайкерта (5 градацій) оцінити засадничі налаштованості. Для дослідження ІІ рівня «Ціннісна зорієнтованість професійної самосвідомості на педагогічні вартості»: методика визначення загального рівня рефлексивності А. Карпова, опитувальник самоставлення В. Століна, методика для діагностики рівня емпатійних здібностей (В. В. Бойко). Для дослідження ІІІ рівня «Сенсоутворюючі чинники професійної самосвідомості» були застосовані: методика САТ (самоактуалізаційний тест) Е.Шострома, Шкала загальної самоефективності Р. Шварцера і М. Єрусалима, тест для визначення готовності до інноваційної діяльності.

Найважливішими чинниками професійної самосвідомості майбутніх логопедів є самореалізація, самоінтерес та позитивний зворотний зв’язок, чутливість до інших та самокритика, маніпулятивна, утилітаристська та альтруїстська налаштованість, емпатія, стійка позитивна Я-концепція та ідеалізоване бачення світу. Найважливішими чинниками професійної самосвідомості майбутнього олігофренопедагога є готовність до іновацій та стійка позитивна Я-концепція, аутосимпатія та впевненість в собі, конструктивні життєві цінності, чутливість до інших, відкритість до нового досвіду та відсутність нарцистичної налаштованості, самореалізація, самоефективність, налаштованість на золоте правило та утилітаристська налаштованість та несхильність до альтруїзму та старанності у навчанні. В групі майбутніх ортопедагогів найважливішими чинниками професійної самосвідомості є самореалізація, стійка позитивна Я-концепція, налаштованість на співпрацю та відсутність нарцистичної та маніпулятивної налаштованості, висока адекватна самооцінка, самоефективність, чутливість та релятивістська налаштованість, чутливість до оточуючих та самокритика та конструктивно-реалістична налаштованість.

Спільним для всіх трьох факторних моделей (створених для груп майбутніх логопедів, олігофренопедагогів та ортопедагогів) є присутність факторів самореалізації, стійкої позитивної Я-концепції (та її складових у різних сполученнях) та емпатії, яка в групах майбутніх логопедів та ортопедагогів поєднується з самокритикою (самозвинуваченням).

Розвивальна програма ПСМД реалізовувалась впродовж вересня-травня 2015-2016 н.р. (20 зустрічей у кожній групі по 4 години).  На рівні методів була укладена авторська програма з вправ, рольових ситуацій, тренінгів, які раніше застосовувалися в різних психолого-педагогічних програмах. Теоретична модель порівневої структури ПСМД дозволила  перевірити особливості розвитку чинників професійної самосвідомості й виокремити чинники її розвитку. Результати емпіричного дослідження, зокрема подібне та особливе у розвитку чинників дозволили розробити розвивальну модель та укласти програму розвитку ПСМД Програма розвитку ПСМД реалізовувалася зі студентами другого та третього курсів навчання спеціалізації “логопедія” та “олігофренопедагогіка” Львівського національного університету імені Івана Франка.

За результатами повторних замірів, після участі у розвивальній програмі  відбулися зміни ПСМД, зокрема студентів-логопедів, а саме: зростання показників  рефлексивності, емпатійності, готовності до інновацій, збільшення показників можливостей самореалізації, покращення самоставлення, зменшення релятивістської, маніпулятивної та нарцистичної налаштованостей. Відбулися зміни  ПСМД, зокрема студентів-олігофренопедагогів: зростання самоефективності, емпатійності, збільшення можливостей самореалізації, покращення самоставлення, зменшення релятивістської, маніпулятивної та нарцистичної налаштованостей. Це засвідчує ефективність здійсненої програми розвитку професійної самосвідомості в досліджуваних групах. Були розроблені психолого-педагогічні рекомендації щодо доповнення психологічних спецкурсів для майбутніх дефектологів та певні методично-організаційні висновки щодо  вдосконалення роботи з розвитку ПСМД.

 

Доповідь доц. Петровська І.Р. на тему: «Методика визначення рівня та типу громадянської ідентичності особистості: розробка та психометричний аналіз».

 

Проблема діагностики рівня сформованості громадянської ідентичності особистості є надзвичайно актуальною, однак вона не була об’єктом спеціального вивчення і залишається мало розробленою.

Представлено особливості розробки та психометричної перевірки авторської методики на визначення рівня сформованості (низький, середній, високий) та типу («відданий», «розчарований», «поміркований, «байдужий», «відчужений») громадянської ідентичності особистості. Методика побудована за принципом семантичного диференціалу і містить чотири шкали (когнітивну, ціннісну, афективну, конативну), що відповідають структурним компонентам громадянської ідентичності особистості.

У дослідженні прийняло участь 689 громадян віком 16-80 років. 353 осіб прийняло участь у підготовчому етапі – визначенні категорій, найбільш артикульованих у дискурсі громадян. Для цього було використано асоціативний тест, проективні методи та контент-аналіз. У психосемантичному дослідженні прийняло участь 336 осіб..

Факторна (структурна) валідність опитувальника визначалася засобами експлораторного факторного аналізу методом виділення головних компонент з обертанням Varimax normalized, а потім за допомогою конфірматорного факторного аналізу як одного із методів структурного моделювання.

Внутрішню надійність/узгодженість шкал опитувальника перевірено за допомогою показника альфа Кронбаха, методом «розчеплення» (коефіцієнт Спирмена-Брауна) та статистикою Гутмана. Ретестова надійність перевірялася за участю 96 громадян шляхом повторного тестування через чотири тижні.

Кластерний аналіз із використанням методу дерева кластеризації та методу к-середніх за шкалами методики дозволив виявити п’ять груп досліджуваних з різною громадянською ідентичністю. Для перевірки коректності виділених типів був використаний дискримінантний аналіз покроковим методом. Віднесення громадян у групи з різним типом громадянської ідентичності за шкалами опитувальника є коректним на 97%.

Отже, результати проведених процедур дозволяють зробити висновок, що розроблена методика валідна, надійна і може використовуватися для подальших досліджень громадянської ідентичності.

 

Доповідь асп. Липецької А.С. на тему «Архітектурне середовище як детермінанта суб’єктивного благополуччя».

 

Роботу над дисертацією я почала з вивчення поняття «суб’єктивного благополуччя».

В контексті моєї робити, під суб’єктивним благополуччям особистості  розуміється динамічне соціально-психологічне утворення, що складається з емоційного, когнітивного і конативного компонентів, формується під впливом умов життєдіяльності індивіда і комплекса об’єктивних і суб’єктивних факторів і проявляється у всіх сферах відносин особистості до об’єктів навколишньої дійсності.

Кожен з нас постійно знаходиться в оточенні архітектурного середовища і пошук суб’єктивного благополуччя є сприятливим, коли зовнішня дійсність відповідає внутрішній дійсності, а внутрішня – відповідно зовнішній. Архітектура, представляє собою саме ту зовнішню дійсність, яка включена в усі сфери життя і може розглядатися як система постійного обміну інформації між людиною і створеним нею штучним середовищем. Тому архітектурне середовище має бути включеним в перелік чинників суб’єктивного благополуччя.

Архітектурне середовище-множина і цілісність внутрішніх і зовнішніх просторів,форм і структур, що забезпечують повноцінну життєдіяльність людей на засадах зведення архітектурно-містобудівних і дизайнерських законів і правил.

 

Ви можете ознайомитись із коротким описом доповідей викладачів на цьому семінарі за 2017-2019 рік.

Доповідь доц. Штепи О.С. на тему «Психодіагностичні способи виокремлення психологічних ресурсів особистості».

Здійснено аналітичний огляд психодіагностичних методик для вивчення психологічних ресурсів. На основі досвіду застосування психодіагностичних опитувальників щодо психологічних ресурсів в емпіричних дослідженнях охарактеризовано особливості, переваги і недоліки цих методик. Приділено увагу таким психодіагностичних методам і методикам: опитувальнику персональної ресурсності Н. Волопьянової та М. Штейна, що його розроблено на основі теоретичної концепції С. Хобфолла; анкеті й опитувальнику «сил характеру» С. Петерсона і М. Селігмана; тест-опитувальнику екзистенційних ресурсів Є. Рязанцевої; методиці диспозиційної характеристики саморозвитку особистості С.Кузікової; методиці «рефлексивне завдання «Складна ситуація»» Н. Рубштейн; авторському опитувальнику психологічної ресурсності. Наголошено на доцільності звертати увагу на те, що автор методики допускає джерелом ресурсу, і як, відповідно, означує психологічні ресурси. Інтерпретативно вказано функції психологічних ресурсів для кожного з охарактеризованих способів виокремлення психологічних ресурсів особистості. Сформульовано головні проблеми психодіагностики психологічних ресурсів особистості та вказано головні способи їх розв’язання.

Доповідь доц. Сеник О.М. на тему «Адаптація шкал нарцисизму та імпульсивності українською мовою».

Разом з колегами з кафедри психології Українського католицького університету Іриною Горбаль і Наталією Пилат адаптовуємо кілька шкал нарцисизму і одну шкалу імпульсивності. Витримані рекомендовані етапи проведення мовно-культурної адаптації тестів: здійснено щонайменше по два прямих і зворотніх переклади тестів. Зараз ми на етапі перевірки психометричних характеристик заявлених методик, а саме перевірки відтворюваності конструктів, їх гомогенності та валідності.

Окремо хотілося б звернути увагу на вибір методики на імпульсивність. Хоча оригінал повної версії цього тесту розроблений американськими дослідниками, ми вирішили адаптовувати короткий варіант, створений французами, незважаючи на те, що американський короткий варіант теж існує. При виборі короткого варіанту ми керувалися психометричними показниками обох мовних версій, а також доцільністю використання авторами того чи іншого підходу до вибору тверджень для короткої версії. Було також створено еспертну групу, яка оцінювала змістову валідність обидвох мовних версій кортких варіантів. Відтак, було вибрано французький варіант короткої версії  UPPS-P як такий, який має вищу змістову валідність і кращий метод вибору тверджень для наповнення тесту.

Доповідь аспірантки Кашлюк Ю.І. на тему «Переживання щастя як виявлення прагнення особистості до відчуття психологічного благополуччя».

Вивчення проблеми благополуччя особистості традиційно пов’язують з іменами дослідників Н. Бредберн, К. Ріфф та ін., котрі вкладали у розуміння даного феномену поняття щастя та задоволеності життям. Багато інших дослідників, навпаки, ототожнюють поняття “щастя” та “психологічне благополуччя”. Так, М. Аргайл зазначає, що багато людей добре розуміють, що таке щастя, та мають чітке уявлення про його зв’язок з позитивними емоціями та задоволенням життям.

У широкому сенсі щастя – це емоційний стан (емоція), за якого людина відчуває внутрішню задоволеність умовами свого існування, повноту й осмисленість життя і здійснення свого призначення; усвідомлення позитивності контексту власного існування.

Загалом, психологічне визначення досліджуваного феномену пов’язане з розумінням його як відчуття повноти буття, радості та задоволеності життям, що лежать в основі оптимального, здорового й ефективного функціонування особистості. Синонімами терміну “щастя” є: велика радість чи задоволення, благополуччя, благодать, блаженство, задоволеність життям, насолода, вдача.

Дані феномени ототожнюються та сприймаються синонімічно, завжди фігурують серед найважливіших, вимріяних і водночас майже не досяжних.

Проблема відчуття особистістю щастя веде свій початок ще від Аристотеля, згідно з якою стан щастя-блаженства як вищої досконалості передбачає прагнення людини відповідати своєму призначенню чи “справжньому Я”, що набувається шляхом розвитку всіх потенцій.

Позитивна психологія зі свого зародження наприкінці минулого століття поставила за мету вивчити шляхи і можливості досягнення людиною хорошого та гідного життя, процвітання
(М. Аргайл, Е. Дінер, Д. Майерс, М. Селігман, М. Чиксентмихалі та ін.). Головним у позитивній психології було питання операціоналізації та вимірювання щастя. Після тривалих дискусій за умовну міру щастя було прийнято характеристику “суб’єктивного благополуччя” та “психологічного благополуччя” пов’язану із задоволеністю життям і позитивними емоціями. Для вимірювання щастя були створені Шкала задоволеності життям Дінера, Шкала щастя Фордіса, Афективний баланс Брендберна й ін. Емпіричні дослідження підтверджують взаємозв’язок задоволеності різними сферами життя – соціальною, сексуальною, особистісною, сімейною, міжособистісною, трудовою, освітньою з благополуччям, з одного боку, і психологічним дистресом, – з іншого, та ідеєю про те, що на повноту відчуття щастя впливають приналежність до релігії, дозвілля, задоволеність працею, почуття гумору, мистецтво, заняття спортом, соціальні норми тощо.

У пострадянській психології дослідження різних аспектів проблеми щастя проводять учені І.А. Джидар’ян, Д.О. Леонтьєв, В.А. Петровський, А.З. Шапіро та ін. Оцінювання власного життя у площині щаслива-нещаслива визначається усвідомленим виконанням особистістю своєї життєвої програми, реалізація якої сприймається нею як життєвий успіх. Успіх – досягнута мета, що має сенс для особистості. Щастя – задоволення від власне процесу в реалізації успіху. Кожний наступний життєвий успіх є поштовхом, що трансформує особистість і впливає на її цінності, життєві цілі та способи їх досягнення. Вони можуть частково видозмінюватися, доповнюватися, змінюватися кардинально.

Концепція “автентичного щастя” М. Селігмана розглядається як ідентифікація, розвиток найбільш сильних сторін особистості й використання їх у житті. Автор показав, що для відчуття автентичного щастя необхідно звертатися до найсильніших сторін власної особистості. Аспектами автентичного щастя, на думку вченого, є: “сімейне коло”, “індивідуальний рівень” щастя, “об’єктивна якість життя”, “суб’єктивна якість життя”. М. Селігман зазначає, що щастя включає в себе одночасно два типи переживань: задоволення і задоволеність. Перше – має сильний чуттєвоемоційний компонент (екстаз, захоплення, оргазм тощо) і в ньому не задіяні когнітивні процеси. Інше – виникає тоді, коли ми займаємося улюбленою справою, що не обов’язково передбачає сильні почуття, натомість важливим є повне захоплення такою діяльністю, коли ми розчиняємося в ній, стикаючись при цьому із сильними сторонами нашої особистості.

Метою нашого дослідження було: аналіз кореляцій відчуття щастя та показників           психологічного благополуччя студентської молоді віком 16-25 років; та взаємозв`язок задоволеності різними сферами життя.

До завдань дослідження належать, по-перше, визначення рівня відчуття щастя та психологічного благополуччя у студентської молоді, по-друге, вивчення особливостей взаємозв’язків щастя із компонентами психологічного благополуччя, по-третє, взаємозв’язок задоволеності різними сферами життя.

У дослідженні взяли участь 189 осіб віком 16-25 років. На час проведення дослідження усі особи навчаються у Львівських університетах. Використані методики: опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф (адаптація Т. Шевелєнкової і П. Фесенка), шкала задоволеності життям Е. Дінера (адаптація Д. Леонтьєва, Є. Осіна), Оновлений Оксфордський опитувальник щастя, Морфологічний тест життєвих цінностей В. Сопів, Л. Карпушина.

За допомогою процедури кластерного аналізу на основі методики К. Ріфф групу досліджуваних було поділено на підгрупи. Було виділено підгрупи із високим, та низьким рівнем психологічного благополуччя. Ця відмінність між підгрупами є статистично значущою (p<0,01).

Слід зазначити, що у підгрупі з низьким рівнем чітко простежуються високий показник за одним із компонентів психологічного благополуччя, виділених у методиці – автономія. Такий результат свідчить про залежність від думки і оцінки оточуючих,  невміння приймати важливі рішення самостійно. Результати кластерного аналізу продемонстрували цікавий факт: найнищий рівень психологічного благополуччя у осіб 16-18 років, найвищий- 24-25 років.

Відчуття щастя чітко спостерігається і в усіх життєвих цінностях зокрема у підгрупах з високим та середнім рівнями, саме духовне задоволення, креативність, соціальні контакти, досягнення, професійне життя, громадське життя, навчання і освіта. Можна стверджувати, що дані результати підтверджують взаємозв’язок задоволеності різними сферами життя на повноту відчуття щастя у студентів.

Висновки:

 • Отже, відчуття щастя, задоволеність життям та психологічне благополуччя має велике значення для позитивного функціонування особистості. Відчуття щастя як здатності до оптимального, здорового й ефективного функціонування людини в соціумі, що є важливою сферою забезпечення психологічного благополуччя.
 • Рівень психологічного благополуччя студентської молоді тісно корелює із показниками різних сфер життя та відчуттям щастя. Цей взаємозв’язок підтверджується емпіричними дослідженнями Н. Бредберна, Е. Дінера, М. Селігмана, де особистість розглядали, як основну детермінанту тривалого щастя і психологічного благополуччя.
 • У результаті проведеного кореляційного аналізу було виявлено взаємозв’язки у всіх трьох підгрупах з різним рівнем психологічного благополуччя між відчуттям щастя та управління середовищем і самоприйняттям компонентами психологічного благополуччя. Відмінностей між студентами різних ВУЗів не виявлено.
 • Статистично значимі кореляції між відчуттям щастя та життєвих цінностей у підгрупі з середнім рівнем психологічного благополуччя чітко спостерігається по усіх життєвих сферах та їх цінностей.

Доповідь асистента кафедри Мандзик Т.М. на тему «Прив’язаність до місця проживання: віковий контекст».

З метою виявлення особливостей та ролі вікового чинника у формуванні зв’язків з місцем проживання було здійснено поглиблений аналіз у різних вікових групах. За основу поділу на вікові групи взято підходи до класифікації життєвого шляху особистості: вікова періодизація Г. Крайг та теорія психосоціального розвитку Е. Еріксона. Г. Крайг, на основі фізичних, когнітивних та психосоціальних особливостей розвитку особистості, виокремлює підлітково-юнацький вік (12–20 років), ранню (20–40 років), середню (40–60 років ) та пізню(60 і старші) дорослість.

Представимо відмінності у виділених вікових групах досліджуваних. Оскільки було виділено чотири вікові групи, то для порівняльного аналізу було обрано однофакторний дисперсійний аналіз. В результаті порівняльного аналізу було виявлено відмінності в показниках таких шкал: «Прив’язаність до місця» та «Прив’язаність до місцевості».

Порівняльний аналіз не виявив статистично значимих відмінностей в показниках прив’язаності до міста проживання в різних вікових групах, проте відмінності зафіксовані в показниках прив’язаності до околиці дому та регіону проживання (досліджувані групи підлітково-юнацького віку демонструють вищий рівень прив’язаності до околиці свого дому (М=3,95), порівняно з особами періоду ранньої дорослості (М=3,58). Підліткам та юнакам притаманні найнижчі показники прив’язаності до регіону проживання (М=3,56), порівняно з особами більш старших вікових груп та статистично значимі відмінності з віковою групою середньої дорослості (М=4,06). Отож, для осіб підлітково-юнацького віку найбільш значимими є емоційні зв’язки з околицею свого дому та містом проживання, проте регіон для цієї групи є найменш вдалим об’єктом для творення емоційних зв’язків, порівняно зі всіма іншими віковими групами. Такі результати можна пояснити тим, що для підлітків та юнаків найважливішими ті територіальні виміри, з якими вони найчастіше безпосередньо контактують.

Виявлено відмінності в показниках шкали «Прив’язаність до місцевості» щоденної прив’язаності, ідеологічної прив’язаності та відсутності прив’язаності до місця проживання: особам віку середньої (М=3,57) та пізньої дорослості (М=3,33) притаманні вищі показники щоденної прив’язаності, ніж особам підлітково-юнацького віку (М=2,5) та особам ранньої дорослості (М=2,89).

Спостерігаємо тенденцію: показники щоденної прив’язаності зростають у кожній черговій віковій групі, досягають найвищого рівня у групі осіб віку середньої дорослості. Показники щоденної прив’язаності часто пов’язують з тривалістю проживання особи в певному місці, що може переростати у звичку («місце проживання як звичка»). Зокрема ці дані підтверджуються показниками середньої тривалості проживання в різних вікових групах: підлітково-юнацький вік (М=13,5), рання (М=22,56), середня (М=42,44) та пізня (М=49,02) дорослість. Визначено статистично значимі відмінності між групою досліджуваних підлітково-юнацького віку (М=3,52) та віку пізньої дорослості (М=4,01), проте наявна тенденція підвищення середніх показників з кожною черговою віковою групою. Такі результати вказують на те, що з віком місце проживання відіграє усе більше значення, стосунки з місцем проживання якісно видозмінюються, або ж особи старшого віку більш рефлексивно оцінюють свій зв’язок з місцем проживання, усвідомлюючи його роль в їхньому житті. В показниках відсутності прив’язаності до місця проживання наявні такі відмінності: особи підлітково-юнацького віку (М=3,07)демонструють вищі показники відсутності прив’язаності до місця проживання, порівняно з особами середньої дорослості (М=2,57).

Перейдемо до висновків: 1) Найвищі показники вимірів прив’язаності притаманні представникам групи середньої дорослості (40-60 років); 2) Не виявлено значущих відмінностей у прив’язаності до міста проживання у різних вікових групах; 3) Щоденна прив’язаність (“місто як якір”) до МП пов’язаний з віком та тривалістю проживання у місцевості.

Доповідь асистента кафедри Стельмащук Х.Р. на тему «Структурні компоненти стресостійкості».

Незважаючи на те, що вивчення стресу та стресостійкості набуло широкої популярності, однак, дослідження стресостійкості дітей-сиріт є досить фрагментарним. Хоча, ця група досліджуваних, зазнає більшого стресу і потребує детальнішої  уваги дослідників.  Адже, втрата батьків є глибоким емоційним потрясінням, яке часто тягне за собою зміну звичного устрою життя: переміщення в інтернатні  заклади, зміну найближчого соціального оточення, одночасно з цим їх стан  ускладнюється соціально-економічною ситуацією, процесами соціалізації (неадекватні виховні дії зі сторони опікунів та вчителів, перевантаження в навчальному процесі, високоінформативні психотравмуючі телевізійні й комп’ютерні технології та інше).

Тому, надалі у доповіді подано теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми стресостійкості та її компонентів.

На основі детального вивчення наукових досліджень (Н.  Авдєєва, Г.  Бевз, Л. Волинець, Л.  Галігузова, Я.  Гошовський, Т.  Гуськова, І.  Дубровіна, М.  Лісіна, С.  Мєщєрякова, В.  Мухіна, А.  Прихожан, А.  Рузська, Є.  Смірнова, Є.  Стрєбєлєва, Н.  Толстих та ін.) присвячених психології дітей-сиріт, аналізу їх життєвої ситуації та враховуючи специфіку стресогенних факторів, виділено такі  психологічні компоненти стресостійкості дітей-сиріт: психофізіологічний, когнітивно-рефлексивний, емоційно-вольовий, мотиваційно-ціннісний і комунікативний та зроблено характеристику кожного із них.

Зроблено акцент на тому, що стресостійкість – це не просто сума компонентів, а інтегральне утворення. Адже, основа складових структурних компонентів стресостійкості у конкретної людини не може бути однакова, неможливо бути стійким до всього. Вказано, що підвищення рівня стресостійкості дитини-сироти передбачає зниження впливу стресових факторів, з одного боку, і розвиток  вищеназваних компонентів стресостійкості, з іншого боку. Описано напрями, у яких повинна здійснюватись психолого-педагогічна робота щодо підвищення стресостійкості дітей-сиріт.

Доповідь аспірантки кафедри Костюк С.П. «Зміст поняття соціальної відповідальності».

Поняття “соціальна відповідальність” почало вживатися в контексті аналізу діяльності бізнесу та вперше було окреслене американським економістом Harold Boyen у книзі “Соціальна відповідальність бізнесмена” (1953р.) як обов’язок бізнесменів приймати суспільно корисні рішення щодо своєї діяльності.

Актуальними напрямками вивчення соціальної відповідальності в галузі соціальних та поведінкових наук є соціальна відповідальність держави (П.Нонет, П.Селцнік, Т.Фрідман, А.Колот, І.Чорнорід, К.Петренко, О.Василенко), бізнесу (Р.Соломон, Б.Манвіль, Дж.Обер, Г.Агінус, А. Главас, С.Мішра, С.Моді, А. Чубала, Н.Забаштанський), академічних інституцій (Дж.Пфеффер, С.Фонг, Х.Мінцберг,  Н.Бонтіс, Л.Бокер, Д.Фішер, О.Гішнова, С.Бех), релігійних інституцій (С.Карсон, В.Андерсон, С.Калдвел) та особистості.

Соціальна відповідальність особистості розглядається як покладені на особу обов’язки та висунуті до особи вимоги з боку суспільства (К.Брекке, К. Сноре, К. Нуборг, Р.Бенабоу, С.Біччері, Дж. Тіроле), а також як особистісна риса (Л.Гаріга, Р.Меле, Н.Аргандона, В.Фрідман, Н.Лацетера, С.ДеллаВінга,  М. Маціс, Л.Хосмер, К.Нілсен, Х.Стевер, Р.Реіх, С.Перец, Дж.Наварро, В.Андерсон).

Аспектами виявів соціальної відповідальності як особистісної риси є партнерська участь у вирішенні актуальних суспільно значущих проблем – соціальних, економічних та політичних (Н.Лацетера, М. Маціс, Л.Хосмер, С.ДеллаВінга, Х.Стевер); взяття на себе обов’язку приносити користь соціуму та природньому довкіллю (Л.Гаріга, Р.Меле, Н.Аргандона, К.Нілсен, Р.Реіх); співпраця з індивідами та спільнотами для підвищення безпеки у світі, попередження та пом’якшення деструктивних наслідків людської діяльності для майбутніх поколінь (В.Фрідман, В.Андерсон, С.Калдвелл); дії, спрямовані на забезпечення особистого благополуччя як передумови здатності особи бути корисною для інших (Д.Алварадо, С.Перец, Дж.Наварро).

Таким чином, соціальна відповідальність особистості визначається як схильність добровільно, на основі розуміння і прийняття соціальної значущості своїх дій, брати на себе обов’язок діяти з користю для суспільства:  будучи учасником вирішення та попередження соціальних проблем у близькій та віддаленій часовій перспективі із збереженням особистого благополуччя.

Залежно від сфери вияву соціальної відповідальності, можна виділити такі її види як просоціальність – схильність до соціально корисних дій, яка виявляється в толерантності, повазі до прав інших  людей та готовності їм допомагати (Т.Олтхоф, М.Перц, С.Чан, Дж.Харріс, К.Баррон, Дж.Дорріс, Л.Калашникова); відповідальне споживання – споживання без шкоди чи з мінімальним впливом на природнє довкілля; яке сприяє до підтримці соціальних ініціатив; економічно сприятливе; відповідне до потенційнх можливостей суспільства; не шкодить здоров’ю особи (Д.Вебб, Л.Мор, С.Варол, С.Маклан, К.Гарріс, Л. Погоріла, В. Звонар); професійна соціальна відповідальність – допомога окремим індивідам, спільнотам і суспільству вцілому через розуміння значення своєї професії для людей якісне виконання професійних обов’язків, дотримання професійної етики та професійної замученості (Р.Ліувен, С.Робінсон, П.Грейс, М. Садова, М.Вієвська).

Доповідь доцента кафедри Петровської І.Р. «Етапи становлення громадянської ідентичності особистості».

Становлення громадянської ідентичності особистості носить стадіальний характер і відбувається в процесі громадянської соціалізації, яка розглядається як процес засвоєння індивідом соціального досвіду громадянськості (норм і цінностей громадянської культури, зразків громадянської поведінки, знань і уявлень щодо держави, громадянства тощо) шляхом включення в організаційне середовище держави і систему соціальних зв’язків із іншими громадянами.

Виокремлено чотири етапи становлення громадянської ідентичності: інформаційно-перцептивний, змістовно-нормативний, ціннісно-смисловий та інтеграційно-ідентифікаційний. Показано, що інформаційно-перцептивний етап (охоплює дошкільний і ранній шкільний вік) є етапом початкової поінформованості, незрілого усвідомлення, характеризується наявністю фрагментарних і несистематичних уявлень та знань щодо громадянства, держави і т.п., що формуються у результаті фіксування повідомлень (переважно неявних) щодо громадянських норм та цінностей, спостереження громадянської поведінки інших. Змістовно-нормативний етап (охоплює середній шкільний/підлітковий вік) характеризується формуванням уявлень про соціальну роль громадянина, обізнаністю щодо системи громадянських прав та обов’язків, ідеалів та цінностей, а також формуванням уявлень про себе як про подібного до громадян своєї держави і відмінного від громадян іншої держави (самокатегоризація); починає зароджуватися система громадянських настановлень. Ціннісно-смисловий етап (охоплює юнацький вік) передбачає виокремлення і обґрунтування для себе ціннісно-смислових основ власної життєвої концепції, визначення спрямованості інтересів, зокрема щодо громадсько-політичної сфери, формування уявлень про себе як громадянина та ціннісно-оцінного ставлення до своєї громадянської належності.  Інтеграційно-ідентифікаційний етап (охоплює період ранньої дорослості) характеризується кристалізацією, сформованістю ставленнєвих (когнітивних, афективних, конативних), ціннісно-смислових, просторово-часових (самореалізація) та діяльно-перетворюючих (суб’єктна активність) аспектів особистості, що сприяє формуванню психічного новоутворення (особистісного конструкту) – громадянської ідентичності.

Доповідь доцента кафедри Кліманської М.Б. на тему «Результати застосування методу eduScrum у вивченні дисципліни «Основи паблік рілейшнз».

Засідання методологічного семінару присвячене доповіді доцента кафедри Кліманської М.Б. на тему «Результати застосування методу eduScrum у вивченні дисципліни «Основи паблік рілейшнз».

Метод eduScrum, який базується на Agile-методології є інструментом організації роботи студентів над продуктами, які можуть мати конкретне практичне впровадження, бути корисними для компаній, для університету чи місцевих громад. Впровадження бізнес-компаніями та громадами продуктів, розроблених студентами, сприятиме позитивному іміджу навчального закладу та розширенню співпраці із потенційними клієнтами та працедавцями. Університет має можливість із мінімальними затратами оптимізувати свою роботу і розвивати інтегрованість працівників, спонукаючи підрозділи бути клієнтами в рамках проектного навчання студентів за методом eduScrum. Попри переваги eduScrum, існує висока ймовірність виникнення проблем і труднощів під час його практичного впровадження у вищій школі.

Складнощі в навчальній роботі за методом eduScrum можуть виникати через  упередження студентів щодо групової роботи. Досвід показує, що в одних випадках студенти позитивно ставляться до роботи в командах, а в інших – негативно. Вони побоюються, що будуть виконувати не тільки свою частину завдання, а ще й прийдеться працювати за когось із групи, що це негативно вплине на їхню оцінку. Для подолання упереджень студентів до спільної роботи над завданнями, варто здійснювати просвітницьку роботу на початку курсу. Заохотити студентів до роботи в групі допоможе роз’яснення ролі команд у сучасному бізнес-середовищі, реалізації громадських та інших проектів. Вагомими аргументами тут будуть презентації (безпосереднє чи online-спілкування) фахівцями з галузі свого досвіду успішної командної роботи.

Перешкодою у груповій роботі над завданням буває однорідний склад групи, бо студенти схильні об’єднуватись у групи на основі особистих симпатій, а не за принципом комплементарності, як цього вимагає концепція eduScrum. Групування на основі симпатій може знизити продуктивність групи через підміну ділового спілкування приватним, в якому підтримання емоційного контакту перестає бути інструментом у виконанні завдання, а стає самоціллю. Е. Ферейро і А. Мартінс  вказують, що студенти часто об’єднуються в групи за принципом схожості – сильніші з сильнішими, слабші із слабшими, що відразу ставить команди в нерівні умови. Власний досвід впровадження елементів eduScrum в навчальний процес підтвердив існування названих складнощів. Під час навчального курсу “Основи паблік рілейшнз” для студентів, які здобувають ОКР магістр за спеціальністю “Психологія”, вивчення однієї з тем (“Позиціонування організації”) було організовано відповідно до схеми eduScrum. Група студентів (16 осіб) була розділена на 4 підгрупи за власним бажанням студентів. Перед постановкою завдання була прочитана коротка вступна лекція щодо позиціонування та основних принципів розробки карт-позиціонування. Студенти мали ряд завдань: 1) опрацювати літературу за темою; 2) проаналізувати позиціонування організацій, які надають психологічні послуги в м. Львові; 3) визначити критерії поділу організацій на ринку та розробити 4-5 простих карт позиціонування; 4) визначити вільні ніші на ринку психологічних послуг та запропонувати організацію, яка б зайняла одну чи декілька ніш. До демо-зустрічі слід було підготувати презентацію із результатами роботи. Спринт тривав два тижні. За навчальним планом передбачено 5,5 годин самостійної роботи на тиждень, відповідно, студенти мали на це завдання приблизно 11 годин. Робота оцінювалась у 5 балів. Під час проведення демонстрації та ретроспективної зустрічі (вони були об’єднані в одне практичне заняття) виявилось, що всі команди мали різний досвід виконання завдання. Одна з команд взагалі не змогла його виконати, аргументуючи це проблемами самоорганізації. У другій групі була відсутня командна робота – група представила 4 карти позиціонування, розроблені кожним учасником окремо на основі аналізу різних організацій. Учасники третьої групи спільно зібрали інформацію про організації, але кожен розробляв карту самостійно і не був обізнаний з картами колег. Ефективною виявилась робота лише однієї – четвертої групи, в якій студенти узгоджували результати діяльності на кожному з етапів.

Аналіз ходу роботи показав існування двох ключових проблем. Першою було побоювання студентів, що не всі учасники групи сумлінно поставляться до роботи, наслідком чого стало індивідуальне виконання завдань без узгодження дій із членами групи. Друга проблема, яка завадила командній роботі, – об’єднання в групи на основі приватних симпатій, а не за принципом взаємодоповнюваних компетенцій. Дотримуватись принципу комплементарності при поділі студентів на підгрупи простіше, якщо організований за eduScrum курс міждисциплінарний і об’єднує студентів різних спеціальностей. Якщо ж курс призначено для студентів однієї спеціальності, доцільно формувати комплементарні групи не за критерієм спеціальних компетенцій, а за психологічними критеріями. Одним з таких може бути схильність особи брати на себе певну роль у команді. Мередіт Белбін виокремив дев’ять групових ролей та запропонував опитувальник для вивчення схильності займати певну роль у групі. До основних ролей належать реалізатор (implementor), координатор (coordinator), мотиватор (shaper), генератор ідей (plant), дослідник ресурсів (resource investigator), а доповнюючими є ролі критика (monitor evaluator), натхненника (team worker), контролера (completer-finisher), спеціаліста (specialist). Одна особа може виконувати декілька ролей, але в групі обов’язково повинні бути представники основних ролей, без яких група не виконає завдання. Під час ретроспективної зустрічі студенти заповнили опитувальник на визначення групових ролей.  Виявилось, що в групі, яка взагалі не впоралась із завданням, не було особи генератора ідей. В інших групах також рольовий склад не був оптимальним.

Зазначені проблеми були враховані і для виконання наступного завдання курсу, яке полягало в підготовці рекламних відеороликів, групи були переформатовані. В результаті виконання завдання виявилось на значно вищому рівні.

Демонстрація відеороликів.

Висновки: EduScrum – метод навчання, який дає можливості формувати затребувані сьогодні компетенції через створення умов, близьких до умов робочого середовища. Застосування eduScrum у вищій школі є інструментом розвитку у студентів вміння працювати в неоднорідних групах, навички планування, здатності оперативно змінювати недієві підходи і тактики для досягнення цілей проекту.

 

Кафедра психології cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом психології НАПН України (м. Київ);
 • Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ);
 • Інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ);
 • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології та PR Києво–Могилянської академії (м. Київ);
 • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету;
 • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка;
 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти НАПН України;
 • Львівським католицьким університетом;
 • кафедрою психології, педагогіки та соціального управління Національного університету “Львівська політехніка’’;
 • Комунальним закладом ‘Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня’’;
 • Львівським обласним центром зайнятості;
 • Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер;
 • Навчально–методичним центром освіти м. Львова;
 • Інформаційно–консультативним центром “Погляд у майбутнє’’, медико–психологічною
 • студією “АМ–Верітас’’;
 • Управлінням покарань (Самбірською колонією);
 • Львівським обласним та міським центрами працевлаштування;
 • Благодійним фондом “Відкрите серце’’

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України. В рамках цієї співпраці  проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості’’, проведено  спільну наукову конференцію. Тема конференції “Теоретичні і прикладні проблеми готовності  соціуму до навчання осіб з особливими освітніми потребами у системі загально освітніх закладів’’.

В рамках цих угод виконуються курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи, проводяться наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ, розроблення практичних рекомендацій та надання тренінгових послуг.

Проф. Грабовська С.Л. – голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України; член Правління Товариства конфліктологів України; член правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член науково–методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.

Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт–терапії (УАГТ), голова секції Гештальт–психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по сприянню розвиткові символдрами.

Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц. Вовк А. О., доц. Чолій С. М., асист. Гребінь Н. В.,  доц. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.

Кафедра психології cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • факультетом психології Варшавського університету (зокрема, польськими психологами М. Левицькою та Т. Сосновським);
 • Комітетом психології Польської Академії наук;
 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету;
 • кафедрою Ягелонського університету (м. Краків);
 • Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща);
 • Інститутом педагогіки Вроцлавського університету (координатор співпраці Александр Кобелярек, доктор педагогіки, керівник Університету Третього віку);
 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччина);
 • Саарландським товариством системної терапії (Німеччина). Зокрема доц. Волошок О.В., проф. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., проф. Осторовська К. О., доц. Кліманська М. Б., доц. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. беруть участь у семінарі із системної психотерапії під егідою даного товариства;
 • ГО “Справа Кольпінга’’;
 • Світовим Конгресом Українців та Спілкою українців у Португалії;
 • Центром короткотермінової терапії в м. Лодзь (Польща). Зокрема проведено сертифіковані семінари у напрямку короткотермінової терапії, сконцентрованої на розв’язання проблем (координатор  Яцек Лелонкевич, психотерапевт, супервізор);
 • громадською організацією Айне Вельт (Лейпціг, Німеччина), що співпрацює з урядом Німеччини у напрямку обміну волонтерами, зокрема, з країнами Східної Європи (координатор Себастьян Вундт).

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів: вивчення  соціальної активності особистості (Польща – Україна), дослідження поглядів студентів на  соціальне довкілля (Польща – Україна) тощо. Викладачі кафедри і студенти відділення  психології беруть активну участь у міжнародному Проекті (Польща – Україна) Міжінституційні  Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІІГуС): викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГуСа.

Проф. Грабовська С.Л. є членом редакційної колегії журналу “Journal of Education, Culture and Society’’ / edited by Alexsander Kobelyarek – Wroclaw, Poland.

Доц. Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів (ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР).

Доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціації експериментальної соціальної психології з 2001 р., дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії з 2004 р.

Участь викладачів кафедри у різноманітних проектах

Навчальний тренінг «Психологічна допомога при подоланні наслідків ПТСР».

Підготовка фахівців для надання психологічної допомоги постраждалим від бойових дій в зоні АТО, ветеранам, сім’ям загиблих та вимушено переміщеним особам є одним з важливих завдань вирішення соціально-політичної ситуації в країні. Таку підготовку здійснюватимуть тепер ще й у Вінницькому регіональному центрі з подолання наслідків посттравматичного стресового синдрому, організованому на базі обласної правозахисної організації “Джерело надії”. Діяльність центру відкрилася двома 5-денними курсами-тренінгами спеціалістів, задіяних у роботі з подолання наслідків стресового розладу, для проведення якого була запрошена доцент кафедри психології філософського факультету Дідковська Л.І. Це стало можливим завдяки підтримці Peace Corps Ukraine та активній діяльності волонтера Корпусу Миру Daven Karp.

23.02.2016 – 4.03. 2016 Дідковська Л.І. провела 2 навчально-методичних тренінги “Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі”   за проектом Корпусу Миру  для психологів, психотерапевтів та волонтерів, які працюють з потерпілими від бойових дій в зоні АТО, пореселенцями та ветеранами, що проживають не лише у Вінниці та Вінницькій області, але й інших містах України.

Захід став справжнім майданчиком  для ділових знайомств, спілкування та інтеграції зусиль фахівців, що працюють у сфері подолання ПТСР.

 1. 12439394_1080093832055340_8042500249948423416_n 12744228_1076136299117760_7219110642665405423_n 12798823_1080100218721368_5228963155977138709_n 12798970_1080093822055341_3576856619914545548_n 12799071_1082744818456908_8401301532724169169_n 12814495_1082744921790231_8215020021036021475_n 12821475_1082744821790241_1308880562515942056_n

Благодійний фонд «Відкрите Серце»

Благодійний фонд «Відкрите Серце» заснований 12 квітня 2005 року Ігорем Островським.

Катерина Островська – директор «Львівського Центру підтримки осіб із загальними розладами розвитку» створеного на базі БФ «Відкрите Серце», доктор психологічних наук, професор кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка.

Діяльність фонду спрямована на психологічну, педагогічну та соціально-побутову реабілітацію аутичних дітей. Також спеціалісти фонду та спеціально підготовлені волонтери надають консультацій неповносправним особам та членам їхніх сімей. У Львові діє центр денного перебування для групи з 8 дітей з аутизмом. Налагоджена робота методично-інформаційного пункту для батьків та центру підтримки родин. Також благодійний фонд надає цим родинам гуманітарну допомогу. Члени фонду впроваджують власні наукові методичні розробки по роботі з аутичними дітьми. В рамках діяльності Благодійного фонду «Відкрите Серце» забезпечується практики для 30-ти студентів Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського університету «Львівська політехніка», Українського Католицького Університету.

Для осягнення своїх цілей БФ працює в таких напрямках:
• постановка психолого-педагогічного діагнозу;
• складання індивідуальної програми розвитку та реабілітації аутичної особи;
• надання індивідуальних консультацій психолога, психотерапевта, спец-педагога, реабілітолога;
• залучення до розробки соціальних стандартів;
• члени БФ «Відкрите Серце» беруть участь у наукових розробках методів роботи з аутичними дітьми;
• організація групових занять для аутичних осіб та їхніх батьків;
• проведення занять з аутичними особами в домашніх умовах. «Домашня програма»;
• здійснення заходів соціальної підтримки сімей, що виховують аутичних дітей.
БФ «Відкрите серце» є членом Всеукраїнської ГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю».

Благодійний фонд «Відкрите серце» – практичний майданчик кафедри психології з адаптації до життя дітей з розладами психчного та фізичного розвитку

1 2 3

1 2 3 4 _viPTa9Ur_g g-XoUEn3TEw

Громадська організація “Родина Кольпінга”

Товариство “Родина Кольпінга” –практичний майданчик кафедри психології ЛНУ ім.І. Франка

 Для виконання своїх статутних цілей організація працює в таких напрямках:

· праця з аутичними дітьми через реабілітаційно-інтеграційне навчання, мета якого реабілітація та особистий розвиток аутичних дітей, а також освітня робота для батьків аутичних дітей;

· розвиток волонтерського руху;

· нав’язування контактів з іншими ГО України та Європи з метою розвитку роботи з неповносправними особами;

· участь та проведення освітніх семінарів за різними напрямками;

· створення навчальних проектів – Університет ІІІ віку тощо.

Товариство “Родина Кольпінга” є колективним членом регіональної спілки “Справа Кольпінга” з садибою у м. Чернівці. Катерина Островська – голова Товариства “Родина Кольпінга”, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка.

З основними заходами, проекти, які організовувались даною організацією, Ви можете детальніше ознайомитись у  наступній презентації:

Практична діяльність к-ри психології частина 1

Практична діяльність к-ри психології частина 2

4

 

Кафедра психології 25-27 травня 2018 р. виступила співорганізатором V Міжнародної науково-практичної конференції з християнської психології «Родина як простір становлення та відновлення особистості».

Триденна конференція включала в себе доповіді, стендові презентації, роботу в секціях, а також майстер – класи. Були розглянуті такі питання як духовно – психологічне здоров’я подружжя, Таїнство Подружжя як Божий дар, християнське розуміння послуху, формування образу Бога в сім’ї, кризи і ресурси пубертату, ресентимент як мотивація «рухів за рівність», правдива історія гендеру, сепарація та травма у сім’ях військових, сімейна система в реабілітаційному процесі  учасника бойових дій, психотерапія узалежнень у контексті сімейної системи, економічна грамотність сучасного подружжя та інші.

Важливим аспектом конференції стали майстер – класи, в ході яких учасники почули практичні напрямні щодо повноцінної самореалізації та розвитку психологічного здоров’я сім’ї, уникнення впливу травми на статеве функціонування, реінтеграції військових та членів їхніх сімей, відновлення сексуальної ідентичності особистості, розуміння слушної мети шлюбу та його причини. Майстер – класи створили живу атмосферу та приязне спілкування між учасниками конференції, не дивлячись на те, що вони спілкувались на різних мовах. Завершилась ця зустріч врученням сертифікатів про участь в роботі конференції.

 

30 листопада 2018 року на кафедрі психології Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся науково-практичний семінар на тему «Посилення громадської уваги до проблем адаптації спільнот до наслідків воєнного конфлікту». Особлива увага приділялася психологічним та соціальним наслідкам воєнних дій на Сході України і анексії Криму та можливостям організації соціально-психологічної допомоги постраждалим – тим, хто безпосередньо брав участь у військових діях, хто постраждав у зоні цих дій, їхнім близьким родичам, а також внутрішньо переміщеним особам.

У роботі семінару прийняли участь науковці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, викладачі кафедр психології львівських ВНЗ, керівники обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи, практичні психологи.

У процесі обговорення конкретизовано роль психологічної служби системи освіти у корекції посттравматичних стресових розладів, розглянуто психологічні засоби активізації колективних зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту і зміцнення громадського здоров’я, а також можливості соціально-психологічних ресурсів сім’ї та соціального капіталу для адаптації спільноти. Учасники семінару звернули увагу і на зміни у структурі громадянської ідентичності як наслідок воєнного конфлікту.

sdr

dav

sdr

sdr

dav

bst

 

Методичні рекомендації до психолого-педагогічної практики студентів 4-5 курсів непсихологічних спеціальностей

 1. Методичні рекомендації
 2. Додатки

Програми виробничої практики студентів відповідно до їх спеціалізації

 1. Програма виробничої практики студентів спеціалізація Педагогічна психологія
 2. Програма виробничої практики студентів спеціалізація Психологія праці та управління
 3. Програма виробничої практики студентів спеціалізація Клінічна психологія

Методичні рекомендації до практики студентів ОКР “Магістр” за спеціальність 053 Психологія

 1. Педагогічна (асистенська) практика
 2. Виробнича (переддипломна) практика

Бібліотека

Стратегія

Програма розвитку кафедри психології філософського факультету на 2021-2026 роки

План роботи методичного семінару для молодих науковців кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету Імені Івана Франка 2020-2021 н.р.

План роботи науково – методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедри психології філософського факультету на 2020-20210 н.р.

Наукові конференції 2021-2022

План видань наукової та навчально-методичної літератури викладачами кафедри психології філософського факультету на 2021-2022 н.р.

План виховної роботи зі студентами відділення психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021-2022 н.р.

План профорієнтаційної роботи кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франкана 2021-2022 навч. рік

План роботи кафедри психології на 2021-2022 н.р.

План  підвищення  кваліфікації  штатних  працівників кафедри психології філософського факультету  на  2021-2022  навчальний  рік

Теоретичний семінар кафедри філософії

08.12.2021 | 01:35

06 грудня 2021 р. відбулося чергове засідання наукового семінару кафедри філософії.
З доповіддю на тему: “Соціально-філософські погляди Володимира Навроцького (1847-1882)” виступила доцент кафедри філософії Лосик Ореста Миколаївна.
З анотацією виступу пропонуємо ознайомитись тут:
анотоція

Читати »

Переможець всеукраїнського конкурсу філософського есе

01.12.2021 | 13:01

Владислав Юрійович Мирошниченко – студент другого курсу культурологічного відділення Львівського національного університету імені Івана Франка посів
ПЕРШЕ МІСЦЕ у ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ЕСЕ З ФІЛОСОФІЇ.

У рамках відзначення Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО, кафедра філософії та культурного менеджменту Національного університету «Острозька академія» провела Всеукраїнський конкурс есе з філософії, присвячений ідеям Еразма Ротердамського.
25 листопада 2021 р. організатори виголосили та привітали переможців.

Сердечно вітаємо Владислава і бажаємо нових перемог!

Фото з персональної фб сторінки В. Мирошниченка

Текст – Ольга Ліщинська.

Читати »

Запрошуємо студентів-психологів до участі у  І турі конкурсу науково-дослідних робіт студентів.

30.11.2021 | 17:21

до 15.01.2022 року подати за посиланням власну конкурсу роботу
https://drive.google.com/drive/folders/1TKzM4jZL0VreEo3idc_BcNbr2nLccP7A?usp=sharing

на титульній сторінці вказати е-mail.

Критерії оцінювання конкурсної роботи:

актуальність теми дослідження (0-25 балів),
виразність авторського погляду на проблему (0-25 балів),
практична значущість результатів дослідження (0-25 балів),
науковий рівень дослідної роботи (0-25 балів).

Оголошення результатів 20-21.01.2022р.

склад комісії:
завідувач кафедри проф. Грабовська С. Л. (голова),
доценти: Вовк А. О., Волошок О. В., Гребінь Н. В., Штепа О. С., студентка 4 курсу Павлюк В. (представник СНПТ психологів).

Читати »

Відбувся студентський лекторій “Культурологія”

29.11.2021 | 18:38

26 листопада відбулася важлива для нас подія, а саме – щорічний студентський лекторій «Культурологія»!

Разом ми розглянули феномен кітчу в сучасній українській культурі, подивилися на сучасність з боку інтегрального раціоналізму Р. Генона та Ю. Еволи. Звернулися до теми кінематографу й розібрали жанр артгауз та розвиток нової хвилі французького кіно. Поринули в літературу, заслухавши доповіді про творчість Е.М. Ремарка та натхненну військову поезію самураїв, отримали аналіз жіночих персонажів в «Орестеї». Також розглянули дослідження про міфологічні мотиви в аніме і дізналися про історію...

Читати »

Відбулося засідання науково-теоретичного семінару кафедри теорії та історії культури

29.11.2021 | 13:28

26 листопада 2021 р. відбувся науково-теоретичний семінар кафедри. Виступив аспірант 4 року навчання Ліпша Ростислав, який у своєму виступі представив напрацювання щоди дисертаційного дослідження на тему “Релігійно-міфологічні засади формування картини світу в тоталітарному суспільстві”.
Зокрема, було обговорено напрацьовану методологію дослідження, яка ґрунтується на поєднанні структуралістського та постструктуралістського підходів до розуміння деконструкції, а також феноменології. Основою методології є концепції Дериди та Лакана. Саме дослідження було представлене як деконструкція картини світу людини в тоталітарному суспільстві через співвідношення між тілом та «Я» (Уявного та...

Читати »

Оголошення

Графік консультацій викладачів кафедри психології на І семестр 2021-2022 н.р.

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 053 Психологія на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 053 Психологія на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за спеціальністю 053 Психологія (напрямом підготовки)

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 053 Психологія 

Матеріали з навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» для підготовки доктора філософії (для аспірантів)

 1. Робоча програма навчальтної дисципліни «Психологія вищої школи» для підготовки доктора філософії
 2. Teмa 1-2
 3. Особистість
 4. Пізнавальні процеси ( увага пам’ять уява)
 5. Пізнавальні процеси, задіяні у навчальному процесі
 6. Емоції, почуття, воля
 7. Мотивація ВШ
 8. Особливості студентської групи (формування розвиток)
 9. Діяльність студента і викладача у навчальному процесі
 10. Спілкування

Програма фахових вступних випробувань до магістратури

 1. Зразок фахового вступного випробування
 2. Програма фахових вступних випробувань до магістратури
 3. Список літератури до фахових вступних випробувань до магістратури
 4. Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 053 Психологія на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
 5. Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра: Галузь Поведінкові науки, Спеціальність 053 Психологія, Освітня програма Психологія (скорочений термін навчання) на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю

Інформація про спеціалізацію

Спеціалізація “Клінічна психологія”

Спеціалізація “Педагогічна психологія”

Спеціалізація “Психологія управління”

Інформація про дисципліни вільного вибору студента

ДВВС_1 курс

ДВВС_2 курс

ДВВС_3 курс

Програми державних іспитів 2020

 1. Bacalavr20
 2. Magistry20