ПП 1.2.04 Анатомія та еволюція нервової системи людини

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

«Анатомія і еволюція нервової системи» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця полягає у формуванні загальноанатомічних знань у студентів, що дає можливість орієнтуватися у змісті будови та функціонування нервової системи.

Рекомендована література

Основна література:
1. Анатомія та еволюція центральної нервової системи. Курс лекцій // С. В. Купчак, В. Б. Грицуляк, Н. П. Долинко, О. Є. Халло. – Івано-Франківськ, 2019. – 138 с.
2. Федірко, Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи : підручник / Н. В. Федірко. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 382 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
3. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Київ: ЦУЛ, 2013. 184с.
4. Боярчук О. Д. Анатомія та еволюція нервової системи: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Боярчук ; Держ. закл. «Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка» – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 395 с.
Додаткова
5. Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини» / Укладачі: Григорєва О.А., Світлицький А.О. Запоріжжя, – 2020. – 172 с.
6. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с. 312 – (Серія «Біологічні Студії»). (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fiziol_vypr_2012.pdf)
7. C.G. Galizia, P.-M. Lledo (eds.), Neurosciences – From Molecule to Behavior: A University Textbook, 19 (DOI 10.1007/978-3-642-10769-6_2, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2013)
8. Andre´ M.M.Sousa, Kyle A. Meyer, Gabriel Santpere, Forrest O. Gulden, Nenad Sestan. Evolution of the Human Nervous System. Function, Structure, and Development. // Cell. – 170. – 2017. – P. 226-247.
Інформаційні ресурси
9. https://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology/The_Nervous_System
10. https://www.kenhub.com/en/start/neuroanatomy
11. https://www.netterimages.com/search.htm?keyword=Nervous

Силабус:

Завантажити силабус