Освітні програми

052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Спеціальність – 052 Політологія
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітня кваліфікація – Магістр політології

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 052 Політологія прохання надсилати на електронні пошти: vitaliy.lytvyn@lnu.edu.ua, anatoliy.romanyuk@lnu.edu.ua, hennadiy.shypunov@lnu.edu.ua 

053 ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність – 053 Психологія
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітня кваліфікація – Бакалавр з психології

Освітньо-професійна програма “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2021

Спеціальність – 053 Психологія
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітня кваліфікація – Магістр з психології

Освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2020

Освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 2021

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 053 Психологія прохання надсилати на електронні пошти: sofiya.hrabovska@lnu.edu.ua, tetyana.partyko@lnu.edu.uamaryna.klimanska@lnu.edu.ua 

033 ФІЛОСОФІЯ

Спеціальність – 033 Філософія
Галузь знань – 03 Гуманітарні науки
Освітня кваліфікація – Бакалавр філософії

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 033 Філософія прохання надсилати на електронні пошти:  andriy.dakhniy@lnu.edu.uaulyana.khamar@lnu.edu.ua , Borys.Polyarush@lnu.edu.ua , lidiya.safonik@lnu.edu.ua

 

Спеціальність – 033 Філософія
Галузь знань – 03 Гуманітарні науки
Освітня кваліфікація – Магістр філософії

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 033 Філософія прохання надсилати на електронні пошти: andrii.synytsia@lnu.edu.ualyudmyla.ryzhak@lnu.edu.uaanatoliy.karas@lnu.edu.ua,  oresta.losyk@lnu.edu.ua