Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства

IMG_1202Завідувач – Гучко Г.І.

Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства заснований за сприянням ректора Львівського університету Євгена Лазаренка у 1959 році. Структурним підрозділом філософського факультету кабінет є з 1992 року. У своїй роботі кабінет мистецтвознавства підзвітний, підконтрольний декану філософського факультету. Загальне керівництво кабінетом здійснює завідувач, кандидат філософських наук – Галина Гучко.

На базі кабінету мистецтвознавства проводиться методичне забезпечення освітньої діяльності з предметів, які відповідають навчальним планам спеціальностей філософського факультету та гуманітарним спеціальностям університету. Спільно із викладачами кафедри теорії та історії культури розробляються методико-бібліографічні рекомендації щодо написання курсових та кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних, магістерських) робіт, консультування та сприяння науковій роботі студентів і викладачів філософського факультету. У кабінеті є колекція фонограм із мистецтвознавства для проведення занять із курсів “Історія музичного мистецтва”, “Історія музики”, “Історія європейського мистецтва”.

Тут зібрана велика колекція книг із мистецтвознавства, культурології, історії української та зарубіжної культури, з історії Церкви, етики та естетики, історії естетичної думки. Загальна кількість літератури – більше 7 тисяч примірників.

IMG_1201На підставі розпоряджень директора Наукової бібліотеки книжковий фонд кабінету мистецтвознавства постійно поповнюється книгами із історії мистецтв, культурології, релігієзнавства, історії української культури, етики, естетики, енциклопедичними словниками та працями вчених і філософів. Забезпечується робота читального залу.

На базі кабінету мистецтвознавства організовуються зустрічі студентів і викладачів із провідними діячами культурно-мистецького життя, молодими митцями Львова, літературні виступи студентів, проводяться щорічні студентські науково-теоретичні конференції з питань історії української культури, етики, естетики, мистецтвознавства, культурології, міфології, релігії.

IMG_1203Створено електронний каталог бібліотечного фонду та забезпечено постійне оновлення електронного варіанту навчально-методичної літератури відповідно до спеціалізацій філософського факультету. Електронний каталог підключений до електронної мережі університетської бібліотеки.

Кабінет мистецтвознавства отримує журнал “Країна” та газети “Літературна Україна” і “Дзеркало тижня”.