Видання

1. Вісники філософського факультету:

2. Журнал “Соціогуманітарні проблеми людини”

3. Студентські видання

Наукові видання:

Наукові видання 2020 року:

Наукові видання 2019 року:

Наукові видання 2018 року:

 

     

Наукові видання 2017 року:

Наукові видання 2016 року:

 

Наукові видання 2015 року:

DSC03892 DSC03893 DSC03894.JPG.ahbmith

11295670_918877591484933_7613766230105130967_n 11269091_918711084834917_6707135859555324864_n

DSC03896 DSC03898

DSC03899 DSC03900 DSC03901 DSC03903 DSC03904 DSC03905 DSC03907 DSC03909 DSC03910 DSC03913 DSC03914

Наукові видання 2014 року:

IMG_20150128_151417 IMG_20150128_151700 IMG_20150128_152039IMG_20150128_151315 IMG_20150128_151330IMG_20150128_151928

 

IMG_20150128_151953 IMG_20150128_152022Нове зображення (8)

Перелік монографій, підручників і посібників за авторством працівників філософського факультету (2010-2015 рр.):

 1. Альчук М. Філософія права Богдана Кістяківського / М. Альчук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с.
 2. Багатовимірність особистості : Психологічний ракурс : Колективна монографія / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська та ін.] ; за заг. ред. : С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 374 с.
 3. Баклицький І.О., Сірко Р.І. Експериментальна психологія. Практикум / Баклицький І., Сірко Р. – Львів : ВОНДРВР ЛДУБЖД, 2011. – 112 с.
 4. Бовтач С.В., Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів філософського факультету / С.В. Бовтач, Н.В. Карамишева. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 5. Бородій Д. Загальна психологія : психічні процеси : навч.-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Д. Бородій. – Львів, 2012. – 72 с.
 6. Волошок О. В. Практикум із психології / О. В. Волошок, М. Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.
 7. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації / С.Л. Грабовська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.
 8. Гупаловська В. А. Психологія реклами / В. А. Гупаловська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 384 с.
 9. Дарморіз О. Міфологія / О. Дарморіз. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 248 с.
 10. Дитяча та юнацька психотерапія : теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях / За заг. ред. Г.В. Католик [Колективна монографія]. – Львів : Астролябія, 2012. – 312 с.
 11. Дідковська Л. І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії / Л. І. Дідковська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 264 с.
 12. Дошкільна педагогіка / Олена Квас, Мар’яна Айзенбарт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 90 с.
 13. Захара І. Історія філософії / І. Захара, У. Ханас. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 235 c.
 14. Інтеграційний вимір інституту прав людини / І.Я. Вдовичин, І.М. Жаровська, Ю.О. Фігель. – Львів: Сполом, 2013. – 188 с
 15. Історія виховання. Том 2. Від ХІХ ст. до наших днів / В. П. Кемінь, О.В. Квас, О.В. Невмержицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 196 с.
 16. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред.: Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, А. С. Романюк та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.
 17. Історія української культури / [ В.П. Мельник, М.В.Кашуба, А.В. Яртись.] ; за ред. проф. П. Мельника, проф. М.В.Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с.
 18. Карамишева Н. В. Евристика / Н.В. Карамишева – Львів :Паїс, 2013. – 272 с.
 19. Карамишева Н.В. Логіка і правознавство / Н. Карамишева. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 118 с.
 20. Карамишева Н. Логіка (теоретична і прикладна) / Н. Карамишева. –
 21. К. : Знання, 2011. – 455 с.
 22. Католик Г. Практикум з психології : психологія конфлікту, агресії та любові / Г. Католик, Г. Михальчишин – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с.
 23. Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога / Г.В. Католик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 406 с.
 24. Литвин В. С. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу : навч. посібник / В. С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 632 с.
 25. Ліщинська-Милян О. Прикладна етика / О. Ліщинська-Милян. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 236 с.
 26. Людина в сучасному світі. В 3-х книгах. Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри. Колективна монографія : / За заг. ред. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 577 с.
 27. Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст / [А.О. Вовк, О.В. Волошок, І.І. Галецька та ін.] ; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с.
 28. Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, О.Ю. Дащаківська та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с.
 29. Мандзій Л. С. Політична еліта : історія та теорія / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 365 с.
 30. Мащак С. Психологія праці / Світлана Остапівна Мащак. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 130 с.
 31. Мельник В.П. Філософія / за ред. Л.В. Губерського. – Харків : Фоліо, 2013. – 510 с.
 32. Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2010. – 592 с.
 33. Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки* / Едуард Семенюк, Володимир Мельник. Вид. 2-ге, випр. та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 306 с.
 34. Михальчишин Г. Основи психології / Г. Михальчишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 188 с.
 35. Наука і цінності людського буття / [Альчук М. П., Карась А.Ф., Сінькевич О. Б. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с.
 36. Островська К. О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом / К. О. Островська. – Львів : “Тріада плюс”, 2012 – 520 с.
 37. Партико Т. Б. Геронтопсихологія. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 135 с.
 38. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи : порівняльний аналіз / А.С. Романюк (заг. ред.), В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 с.
 39. Політологія : навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 779 с.
 40. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, А. С. Романюк та ін.] – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с.
 41. Поліщук М. В. Політологія : навчальний практикум / М. В. Поліщук, І. Б. Кіянка. – Львів, 2010. – 194 с.
 42. Поліщук М. Читанка-посібник “Громадянська освіта” / Упорядники: Б. Кіянка, М. Поліщук, М. Буник. – Львів : 2011. – 156 с.
 43. Психологія / [Т. Б. Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін.] ; за заг. ред. Т. Б. Партико. – К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.
 44. Рижак Л. Філософія / Л. Рижак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 650 с.
 45. Рижак Л.В. Філософія сталого розвитку людства : навчально-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 518 с.
 46. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
 47. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.
 48. Романюк А.С. Політологія / І.М.Коваль (керівник авт.колективу). – Харків : Фоліо, 2012 – 414 с.
 49. Сінькевич О.Б. Культурологія / за ред. А.Є. Конверського. – Харків: Фоліо, 2013. – 863 с.
 50. Сінькевич О. Б. Основи культурології / О. Б. Сінькевич. – К. : Дім “Ін Юре”; Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.
 51. Сліпецька Ю. Політична регіоналістика / Ю. Сліпецька – Львів : П.П. Сорока Т.Б., 2014. – 243 с.
 52. Соціальний супровід дитини з аутизмом під час навчання / За ред. Островської. К. О. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 177 с.
 53. Стеценко В. Культурологічно-релігієзнавчий практикум / Л. Пітусь, В. Стеценко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 442 с.
 54. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи сту-дентів: навч. посіб. для студентів університету: У 2-х ч. / В. Стеценко. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Ч.1. – 360 с.
 55. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи сту-дентів: навч. посіб. для студентів університету: У 2-х ч. / В. Стеценко. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Ч. 2. – 314 с.
 56. Толерантність як соціально-культурний феномен : світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / ; за заг. ред. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 329 с.
 57. Філософія Артура Шопенгауера та сучасність : колективна монографія ; за ред. Анатолія Карася. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 164 с.
 58. Хома Н.М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід / Н.М. Хома. – К. : Видавництво “Юридична думка”, 2012. – 592 с.
 59. Четверікова Л. О. Соціальна політика / Л. Четверікова – Львів : П.П. Сорока Т.Б., 2014. – 218 с.
 60. Шведа Ю. Р. Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії / Ю. Р. Шведа – Львів : Видавництво “Астролябія”, 2014. – 372 с.
 61. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Р. Шведа – Львів, 2010. – 462 с.
 62. Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії : Навч.- метод. посібник / Ю. Шведа. – К. : Знання, 2012. – 373 с.
 63. Шведа Ю. Р. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту / Ю. Шведа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 340 с.
 64. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посібник / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.
 65. Яртись А.В. Релігієзнавство / А. Яртись, А. Васьків. – К. : Знання, 2010. – 423 с.
 66. Яртись А.В., Васьків А.Ю. Релігієзнавство : відповіді на запитання екзаменаційних білетів: навч. посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків – 2.е вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 294 с.
 67. Яртись А.В., Васьків А.Ю. Релігієзнавство : навч. посіб. / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – К. : Знання, 2011. – 423 с.