Програми вступу в аспірантуру

Перелік програм для вступу в аспірантуру на філософському факультеті:

Спеціальність 033 “Філософія”, спеціалізація 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії”

Спеціальність 033 “Філософія”, спеціалізація 09.00.04 “Філософська антропологія, філософія культури”

Спеціальність 033 “Філософія”, спеціалізація 09.00.05 “Історія філософії”

Спеціальність 033 “Філософія”, спеціалізація 09.00.11 “Релігієзнавство”

Спеціальність 052 “Політологія”, спеціалізація 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки”

Спеціальність 052 “Політологія”, спеціалізація 23.00.02 “Політичні інститути та процеси”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.01 “Загальна психологія; історія психології”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.05 “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.06 “Юридична психологія”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.07 “Педагогічна психологія”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.08 “Спеціальна психологія”

Спеціальність 053 “Психологія, спеціалізація 19.00.10 “Організаційна психологія (психологія управління)”

 

Додаткова інформація на сайті  відділу аспірантури та докторантури