До уваги студентів-магістрів спеціальності політологія! Підготовлено розширені дидактичні матеріали з курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи”

25.06.2024 | 23:44

Пропонована книга є ґрунтовним збірником дидактичних матеріалів з академічного курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи”, який розроблено проф. Анатолієм Романюком і проф. Віталієм Литвином та імплементується на кафедрі політології у рамках Модуля Жана Моне “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння і досвід для України”.

Книга компонується матеріалами, які різносторонньо висвітлюють специфіку політичного й інституційного розвитку регіону Центрально-Східної Європи з моменту падіння комуністичних режимів наприкінці 1980-х років і до сьогодні, в тому числі у контексті вступу та членства в Європейському Союзі.

Спочатку дидактичні матеріали знайомлять читача з Модулем Жана Моне “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння і досвід для України” та самим академічним курсом, надаючи силабус, методичні рекомендації та матеріали для його вивчення. Далі увага приділяється визначенню та розумінню регіону Центрально-Східної Європи з історичної, геополітичної та культурної точок зору, наводячись деякі есе та статті з цього приводу.

Центральне місце у книзі належить синтезуванню національних конституцій країн Центрально-Східної Європи, які закріпили демократичні цінності й інститути після виходу зі складу соціалістичного табору. Подаються повні тексти чинних конституцій одинадцяти держав регіону: Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Словенії. Окремий розділ присвячено договорам про приєднання цих країн до Європейського Союзу у 2004–2013 роках.

Важливим аспектом дидактичних матеріалів є розгляд динаміки змін виборчих систем і відповідного законодавства в країнах Центрально-Східної Європи впродовж 1989-2016 років, що відображає еволюцію демократичних процесів у регіоні. Крім того, надаються відповідні найновіші закони та аналітичні матеріали або посилання на них. Книга також містить огляд і комбінування низки показників та індексів, що характеризують рівень розвитку політичних інститутів і систем у країнах Центрально-Східної Європи. Наприкінці дидактичних матеріалів пропонується рекомендована література та переліки баз даних і спеціалізованих проєктів для поглибленого вивчення заявленої проблематики. Відтак книга може бути використана студентами, аспірантами, докторантами та викладачами закладів вищої освіти, політиками й державними службовцями, а також усіма, хто цікавиться проблемами політичних інститутів і систем країн Центрально-Східної Європи.

Отримати дидактичні матеріали можна на кафедрі політології.

 

Підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках “Програми Еразмус+” за напрямом “Жан Моне для вищої освіти” (модуль “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння і досвід для України”, № 101126702 – PISE-CEfU – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH)

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору(ам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань культури та освіти. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.