Національні програми

Проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету:

Кафедра психології:

Тема: Психологічна природа особистості як суб’єкта соціальних трансформацій. Науковий керівник: Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології. Термін виконання: 01.2021 – 12.2023.

Кафедра політології:

Тема: Регіональний процес в контексті національного та світового політичного процесу. Науковий керівник: Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук,  професор, завідувач кафедри політології філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра теорії та історії культури:

Тема: Українська культура в контексті глобалізаційних процесів. Науковий керівник: Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра історії філософії:

Тема: Методологія історико-філософських досліджень. Науковий керівник: Дахній Андрій Йосипович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри історії філософії філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра філософії:

Тема: Переусвідомлення буття людини в добу глобалізації: ідентичність і свобода самоздійснення . Науковий керівник: Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософського факультету. Термін виконання: 01.2018–12.2021.

Кафедра теорії та історії політичної науки:

Тема: Політичні виміри державного управління: теоретичні принципи та прикладні аспекти. Науковий керівник: Шипунов Геннадій Володимирович, доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки. Термін виконання: 01.2020–12.2022.

Завантажити проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету у табличному вигляді

 

Держбюджетні проєкти та гранти:

ГЗ-53П “Психологічна природа особистості як суб’єкта соціальних трансформацій.”

Науковий керівник – Грабовська Софія Леонідівна
Термін виконання: 01.2021 – 12.2023

ГЗ-103П “Формаційні основи розчленування гранітоїдів, вивчення тектонічної структури та вдосконалення хроностратиграфічної схеми докембрію Українського щита”

Науковий керівник – проф. Сіворонов А. О.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

Гі-84П “Деталізація стратиграфії мезозойських відкладів Карпатської нафтогазоносної області з метою підвищення ефективності пошуків у них нафти і газу”

Наукові керівники – проф. Лещух Р. Й.
Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

ГМ-06Ф “Мінералого-генетичні моделі гідротермальних процесів, що сприяють формуванню деяких родовищ України”

Наукові керівники – проф. Матковський О. І., доц. Скакун Л. З.
Термін виконання:  01.01.2009 – 31.12.2011

Гм-104Ф “Oнтогенетичні та фізико-хімічні моделі мінеральних агрегатів як відображення динаміки гідротермальних рудоутворювальних систем”

Науковий керівник – проф. Матковський О. І.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2014

ГК-03Ф “Теоретичні підгрунтя і практика формування термобарогеохімічного прогнозно-розшукового комплексу постмагматичних рудних формацій”

Науковий керівник – проф. Павлунь М. М.
Термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2011

Гк-04Ф “Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті»”

Науковий керівник – проф. Яценко Г. М.
Термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2012

Гк-102П “Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України”

Науковий керівник – проф. Яценко Г. М.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

Гк-101Ф “Термобарогеохімічні дослідження золоторудних формацій України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні оцінки”

Науковий керівник – проф. Павлунь М. М.
Термін виконання: 1.01.2012 — 31.12.2014

ОБ-35Ф “Розвиток теорії та моделювання термодинамічних процесів у корі та мантії Землі”

Наукові керівники – проф. Ткачук В. М., доц. Фурман В. В.
Термін виконання: 1.01.2009 — 31.12.2011

ОБ-128Ф “Термодинамічні характеристики та моделювання термомеханічних процесів у неоднорідних середовищах активних зон взаємодії кори і мантії Землі”

Наукові керівники – проф. Ткачук В. М., доц. Фурман В. В.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2014

Пі-57Б “Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2002