Кафедра історії філософії

 • Про кафедру
 • Історія
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Новини
 • Оголошення

 

Ас. Бовтач С.В., доц. Хамар У.В., ас. Ковальчук Ю., доц. Синиця А.С., доц. Дахній А.Й., ас. Терещенко В.П., проф. Скринник М.А.

Photo2

Photo1

Доц. Дахній А.Й., проф. Кондзьолка В.В., проф. Пашук А.І., доц. Карамишева Н.В., проф. Захара І.С.

 

 

Історія

Кафедра історії філософії, утворена (1995) в результаті поділу кафедри філософії, ввійшла до складу філософського факультету. Завідувачем кафедри історії філософії був доктор філософських наук, професор Андрій Іванович Пашук.  У 2020 році очолив кафедру історії філософії доктор філософських наук, доцент Андрій Йосипович Дахній.

Доц. Дахній А.Й., проф. Кондзьолка В.В., проф. Пашук А.І., доц. Карамишева Н.В., проф. Захара І.С.

Ас. Бовтач С.В., доц. Хамар У.В., ас. Ковальчук Ю.,
доц. Синиця А.С., доц. Дахній А.Й., ас. Терещенко В.П., проф. Скринник М.А.

Впродовж існування кафедри з 1995 року і дотепер основними трьома пріоритетами у науково-дослідницькій та викладацькій діяльності її працівників були і залишаються розвідки у таких галузях: 1) історії зарубіжної філософії, передовсім – західноєвропейської (від античності до новітнього часу); 2) історії української філософії; 3) логіки.

Науковими інтересами викладачів кафедри історії філософії актуально є:

 • феноменологічна та екзистенційна філософія у систематичному й історичному вимірах; методологічні та термінологічно-перекладацькі аспекти історико-філософських досліджень;  типологічні особливості західної філософії та гуманітаристики в контексті міждициплінарності;   континентальна філософія як феномен західного мислення і її вплив на сучасну українську       філософську думку (А.Й. Дахній);
 • аналітична філософія; логіка; філософія науки; історичне краєзнавство (А.С. Синиця);
 • еволюція категоріального осмислення дійсності; методологічні аспекти формування інтересу до філософії; спадкоємність у формуванні онтологічних концепцій в добу Античності; антропологічна проблематика в історії світової філософії на тлі психології особистості; українська філософська антропологія (У.В. Хамар);
 • історія і теорія логіки, філософські питання сучасних некласичних логік, методика викладання логіки, історія філософської думки в Україні (С.В. Бовтач);
 • філософія любові; екзистенційна філософія; метафізика; філософія діалогу; філософія творчості; культурний феномен доби Середньовіччя; екзистенційні ідеї у творчості Світлани Алексієвич (Ю.В. Ковальчук);
 • історія світової філософії; соціальна детермінація наукового знання; філософія науки (В.П. Терещенко).

Викладачі кафедри є авторами чисельних монографій, статей, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Основні досягнення викладачів кафедри (сучасний склад) історії філософії:

 

З часу створення кафедри практикувався чіткий «поділ праці» між викладачами за епохами й напрямами: скажімо, викладання філософії античності покладалося на В.В. Кондзьолку (тепер у цьому руслі плідно працює У.В. Хамар), мислення епохи середньовіччя доступним і цікавим для вихованців філософського факультету робив А.І. Пашук (останніми роками цю естафету підхопила Ю.В. Ковальчук), новочасну філософію для студентської аудиторії відкривав і продовжує відкривати В.П. Терещенко, нарешті, новітня філософія з 1995 року викладалася і досі викладається А.Й. Дахнієм.

Викладачі кафедри, як правило, намагалися представляти історико-філософський матеріал у щонайширшому інтелектуальному і соціокультурному контексті, щоразу спираючись на оригінальні тексти і найбільш впливову коментаторську літературу. Варто відзначити плекання в рамках історико-філософських досліджень жанру нарисів (який найбільшою мірою відповідає означеному широкому поглядові на філософські ідеї минулого й сучасності, а також уможливлює подачу матеріалу і розставляння акцентів у доволі довільний і невимушений авторський спосіб): тут, зокрема, легко простежується спадкоємність від А.С. Брагінця, через А.І. Пашука, до А.Й. Дахнія. Дещо інша дослідницька стратегія вирізняє А.С. Синицю, який, опанувавши і викладаючи дисципліни, дотичні до західної аналітичної філософії, дотримується більш строгих і систематичних підходів.

Водночас серйозна увага на кафедрі завжди приділялася вивченню української філософської спадщини. Зокрема, йдеться про багате інтелектуальне надбання патрона університету, нашого унікального енциклопедиста Івана Франка (передовсім мається на увазі традиція, започаткована А.С. Брагінцем та плідно продовжена А.І. Пашуком), а також дослідження надбання професорів Києво-Могилянської Академії (де заслуговують на особливу згадку перекладацькі й коментаторські спроби І.С. Захари). Розвідки в галузі вітчизняного духовного надбання на кафедрі, сприяючи дедалі більшому його «вписуванню» в сучасний контекст, продовжує здійснювати У.В. Хамар.

Варто відзначити і дослідження з логічної проблематики. У цьому сенсі треба підкреслити вельми серйозні напрацювання кінця 90-х-початку 2000-х років, які здійснив І.З. Дуцяк. Проте найбільш тривалу й плідну роботу на кафедрі в вимірі логічної проблематики провела Н.В. Карамишева, чию справу тепер сумлінно продовжує С.В. Бовтач (яка плідно поглиблює колишні, розпочаті наприкінці 90-х років минулого століття, напрацювання). До викладання курсів з логіки в останні роки результативно долучається і А.С. Синиця.

Нарешті, останніми роками намітилася тенденція активного долучення викладачів кафедри до читання ДВВС (дисциплін вільного вибору студентів). Зокрема, тут можна відзначити зусилля А.Й.Дахнія, С.В. Бовтач, В.П.Терещенка, Ю. В.Ковальчук.

Кафедра активно співпрацює з низкою вітчизняних та іноземних освітніх інституцій, з-поміж яких слід виділити, відповідно, Київський національний університет імені Шевченка, національний університет «Острозька Академія», український державний університет залізничного транспорту (м.Харків), а також університети Ольденбурґа (Німеччина), Відня (Австрія), Торуня (Польща).

Співробітники

завідувачДАХНІЙ Андрій Йосиповичзавідувач
професорСИНИЦЯ Андрій Степановичпрофесор
доцентХАМАР Уляна Вікторівнадоцент
асистентБОВТАЧ Світлана Володимирівнаасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Юлія Василівнаасистент
асистентТЕРЕЩЕНКО Валерій Павловичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Методичні матеріали

Стратегія

Викладачі кафедри психології провели вебінари «Психологічна підтримка вчителів шкіл»

27.05.2022 | 23:09

Команда викладачів кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, до якої долучилися викладачі кафедр загальної педагогіки та педагогіки вищої школи і кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти, взяли участь у реалізації програми «Психологічна підтримка вчителів шкіл».
Програму циклу вебінарів «Психологічна підтримка вчителів шкіл» розроблено та впроваджено Державною службою якості освіти України та її територіальними органами (координатори програми В’ячеслав Шиманський та Олена Сидоренко). Метою проведення онлайн-занять було надання фахової психосоціальної та емоційної підтримки вчителям шкіл України в...

Читати »

Науковий семінар кафедри філософії

27.05.2022 | 22:11

27.05.2022 р. на платформі Teams відбулося засідання наукового семінару кафедри філософії. З доповіддю на тему: “Залежності сучасності: між болем і задоволенням” (на основі дослідження Анни Лембке “Дофамінове покоління”) виступила доцент кафедри філософії Откович Катерина Вікторівна. 
Анна Лембке у праці “Дофамінове покоління” зазначає, що сьогодні світ перетворився із середовища нестачі у середовище безмежного багатства, яке ми використовуємо на формування і підтримування залежностей. Залежність визначається як тривале і компульсивне споживання речовини чи нав’язлива поведінка попри згубні наслідки для себе і інших.
Сучасна ситуація відрізняється...

Читати »

Запрошуємо на живу благодійну зустріч-інтерв’ю з доц. кафедри психології Ларисою Дідковською

26.05.2022 | 13:55

Запрошуємо на живу благодійну зустріч-інтерв’ю з провідною психологинею України Ларисою Дідковською. 26 травня, четвер, 18.00 год. в рамках серії зустрічей “Війна. Як жити?” , яка проходить у партнерстві з Аґрус: Практика слова
Умова участі – посильний donation на картку  5168 74530256 7828 (Наталія Кузьма).
Реєструйтесь у коментарях, за посиланням https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06JbbJyKdK9CNdg55gnZaaJ9AHcGx8t36qtgixUJjq9ug5HuuTNS63qWrTijCZCC1l&id=100000073197154
Усі кошти з цієї і наступних зустрічей ідуть на підтримку зв’язкових на передовій. Звіт про отриманні кошти буде опубліковано у Facebook

P.S. Задайте питання на які б хотіли отримати відповідь від психолога у коментарях...

Читати »

Відійшов у вічність професор кафедри філософії Лисий Василь Прокопович

25.05.2022 | 20:58

24 травня 2022 року відійшов у вічність доктор філософських наук, професор кафедри філософії ЛНУ ім. І.Франка Лисий Василь Прокопович.
Василь Прокопович пройшов тривалий шлях освітнього і професійного становлення:
1943 – народився в с. Липовеньке Голованівського району, Кіровоградської області.
1991 – отримав вчене звання професора.
1988 – захистив докторську дисертацію “Діалектика як синтез теорії і практики” (філософські науки).
1979 – отримав вчена звання доцента.
1974 – захистив кандидатську дисертацію “Теоретичне і практичне. Діалектика їх взаємозв’язку” (філософські науки).
1970 – 1973 – навчався в аспірантурі філософського факультету Київського державного...

Читати »

Оголошення

У четвер, 15 квітня  о 15.15 год. на платформі  Zoom відбудеться  теоретико-методологічний семінар кафедри філософії та  кафедри історії філософії. Тема обговорення: “Освітньо-професійна програма “Філософія” другого (магістерського) рівня вищої освіти“. Доповідач – гарант ОП доктор філософських наук, професор Синиця А.С.
Лінк на подію:
Ідентифікатор зустрічі: 731 7787 8719
Код доступу: h2GuvM

Запрошуємо всіх зацікавлених!