Комунікативна філософія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дахній А. Й.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11доцент Дахній А. Й., Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Комунікативна філософія» репрезентує філософську розвідку від античності до сучасності щодо експлікації поняття комунікації у філософській традиції. Навчальний курс передбачає виявлення та дослідження зв’язку феномену комунікації з філософією, зокрема розкриття у комунікації екзистенційного елементу, її типологія, види, форми та зв’язок із сучасними викликами буття. Студенти-магістранти зможуть розширити свої знання з філософії та набути спеціального категоріального апарату із комунікативної філософії.

Рекомендована література

  1. Апель К. О. Трансформация философии / К. О. Апель. – Москва: Логос, 2001. – 339 с.
  2. Апель К.-О. Понятие первичной взаимоответственности как предпосылка планетарной макроэтики // Философия без границ: сб. ст.: в 2 ч. Ч. 1. — М.: Издатель Воробьев А. В., 2001. — С. 47—67.
  3. Бубер М. Диалог / М. Бубер. Два образа веры. – М. : Республіка, 1995. – 464 с.
  4. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі
  5. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник / А.М. Ермоленко. – К.: Лібра, 1999. — 488 с.
  6. Хабермас Юрген.Комунікативна дія і дискурс — дві форми повсякденної комунікації // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. — К.: Либідь, 1996. — С. 84-90.
  7. Ямпольская А. Емануель Левинас. Философия и бищграфия / А. Ямпольская. – Київ: Дух і Літера, 2011. – 376.
  8. Ясперс К. Комунікація / К. Ясперс //Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – С. 132 – 148.

Силабус:

Завантажити силабус