Дахній Андрій Йосипович

Посада: завідувач кафедри історії філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 41 50

Телефон (мобільний): (095) 736-50-81

Електронна пошта: andriy.dakhniy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • феноменологічна та екзистенційна філософія у систематичному й історичному вимірах;
 • методологічні та термінологічно-перекладацькі аспекти історико-філософських досліджень;
 • типологічні особливості західної філософії та гуманітаристики в контексті міждициплінарності;
 • континентальна філософія як феномен західного мислення і її вплив на сучасну українську філософську думку.

Керівник п’яти кандидатських дисертацій:

 1. Онищук О. В. «Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора», 09.00.05; 2008.
 2. Гнатищак Г. Т. «Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття», 09.00.05; 2008.
 3. Лущ У. І. «Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ – початку ХХІ століть» 09.00.05; 2013.
 4. Ковальчук Ю. В. «Феномен любові у європейській філософії ХІХ–ХХ століть: онтологічно-екзистенційний вимір» 09.00.05; 2017 .
 5. Добжиньскі А. А. «Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: релігійний аспект» 09.00.05; 2018.

 

Курси

Публікації

Більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Монографія

 • Дахній Андрій. Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 250 с.

 Навчальний посібник:

 • Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Друге, доповн. видання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 488 с. Ум. друк. арк. 38,4.

Статті:

 

Біографія

1967р. – Народився у м. Стрию Львівської області.

 

ОСВІТА

2019 – захистив докторську дисертацію «Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси» за спеціальністю «історія філософії».

2014-2017 – навчався в докторантурі Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «історія філософії».

2012 – наукове стажування у Віденському університеті під керівництвом професора П. Кампіца.

2011 – отримав вчене звання доцента.

2003 – наукове стажування у Віденському університеті під керівництвом професора Г. Феттера.

2000 –  науковий стипендіат Фонду Ганса Зайделя (м. Мюнхен, Німеччина).

1996 – захистив кандидатську дисертацію «Проблема співвідношення людини і техніки в екзистенціальній духовній традиції» за спеціальністю «історія філософії».

1991-1994 – навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «історія філософії».

1985-1990 – навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика».

1974-1984 – навчався в Стрийській середній школі № 5, Львівської області.

 

РОБОТА

2019-даний час – завідувач кафедри історії філософії;

1999-даний час – доцент кафедри історії філософії;

1990-1991 – працював кореспондентом у багатотиражній газеті Львівського державного університету ім. І.Франка «Каменяр».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!