Психологічна служба університету

 • Психологічна служба університету
 • Етичні засади у роботі працівника Психологічної служби
 • Заплановані заходи
 • Архів подій та заходів
 • Контакти
 • Співробітники
 • Інформація

 

Завідувач – Скаковська Анастасія Володимирівна

(063) 038-37-38

psysluzhba.lnu@gmail.com

Психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка була створена Наказом ректора № 0-59 від 8.12.2010р. з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких колективах.

Основні форми роботи Психологічної служби:

 • Індивідуальні психологічні консультації;
 • Пізнавальні зустрічі на психологічну тематику;
 • Соціально-психологічні тренінги;
 • Тестування особистісних якостей;
 • Співпраця з порадниками академічних груп;
 • Проведення актуальних психологічних досліджень;
 • Навчально-просвітницька робота із студентами-майбутніми психологами.

Для студентів та працівників ЛНУ участь у всіх формах роботи БЕЗКОШТОВНА.

Будемо раді Вам допомогти!

Етичні засади у роботі працівника Психологічної служби

Розроблені на основі Етичного кодексу Української Спілки психотерапевтів, розробленого у 1998 році у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії, адаптованого у 2006 році, доповнення внесені в 2007, 2008,2012 роках.

 1. Загальні положення
  • Усі працівники психологічної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – психологічної служби) – завідувач, старші лаборанти та консультанти – у своїй практиці зобов’язуються дотримуватись положень цього Етичного кодексу.
  • За ознайомлення з Етичним кодексом працівників психологічної служби відповідає завідувач.
  • Цей документ є гарантією високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів; захисту клієнта від неетичного ставлення до себе з боку працівників психологічної служби; захисту працівників психологічної служби від посягань на їхні професійні честь і права; встановлення етичних норм та стандартів для учасників психоконсультативної роботи; дотримання норм та правил професійної діяльності психолога; вирішення суперечливих питань.
 2. Професійна компетентність та підвищення кваліфікації
  • Працівники психологічної служби зобов’язані проводити практичну діяльність компетентно та з дотриманням етичних вимог.
  • Працівники психологічної служби зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень та особистісне зростання. Вони повинні бути відкритими до новизни психологічної освіти, змін очікувань і цінностей, стежити за науковими досягненнями в галузі психології, в тому числі і етичних аспектів.
 3. Конфіденційність

Працівники психологічної служби зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої під час психологічних консультацій від клієнта згідно чинного законодавства.

 1. Рамки психоконсультативного процесу
  • Перед початком психологічного консультування консультанти зобов’язані ознайомити клієнта  з його правами  і рамками даного процесу: обсяг та  можлива тривалість психологічного консультування; чітке визначення прав та обов’язків обох сторін; дотримання принципу конфіденційності; процедура оскарження. Клієнтам повинна бути надана можливість на власний розсуд вирішувати і давати свою усвідомлену згоду  щодо їхнього бажання залучатись до психоконсультативної процедури і права вільного вибору консультанта.
  • Усі працівники психологічної служби зобов’язані діяти відповідально. Задоволення власних інтересів і потреб працівників психологічної служби (емоційних, соціальних або фінансових) категорично забороняється. Будь-яка форма зловживання є порушенням працівниками психологічної служби професійного Етичного кодексу. Відповідальність за це лежить виключно на працівниках психологічної служби.
 2. Об’єктивність та правдива інформація
  • Інформація, що надається клієнту, повинна бути об’єктивною і правдивою. Будь-які свідомі неправдиві заяви є недопустимі. Прикладами форми введення в оману можуть бути: безпідставні гарантії вирішення проблем або демонстрування компетентності, яка не відповідає рівню отриманої освіти, що може справляти  враження більш всебічної психологічної освіченості, ніж є насправді.
  • Працівники психологічної служби зобов’язані дотримуватись меж допустимого рекламування своєї діяльності.
 3. Професійні стосунки з  колегами
  • Працівники психологічної служби зобов’язані співпрацювати з колегами по фаху та представниками інших спеціальностей для блага клієнта.
  • Недопустимі є нехтування повагою до  колег по фаху і розповсюдження інформації, яка може нанести шкоду професійному авторитету колег або їх людській  гідності.
 4. Внесок в охорону здоров’я

Діяльність працівників психологічної служби спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров’я учасників навчально-виховного процесу Львівського національного університету імені Івана Франка – студентам, викладачам, працівникам, – і сприяють їхній зрілості та розвитку.

 1. Психологічні дослідження

Психологічні дослідження, а також публікації на їхній основі, проведені та створені в інтересах науково-теоретичного розвитку психологічної науки на основі проведеної роботи у рамках діяльності Психологічної служби, повинні проводитися та відповідати вимогам цього Етичного кодексу та чинному законодавству, зокрема ст. 28 Конституції України: «Кожен має право на повагу його гідності. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам» і жодним чином не можуть шкодити інтересам клієнта.

 1. Подвійні стосунки

Консультант чи ведучий групи, повинен бути дуже уважним, коли виникають подвійні стосунки з клієнтом двох або більше типів. Наприклад: викладач – студент, ведучий групи – клієнт, підлеглий, колега, тощо. При виникненні таких стосунків потрібно бути готовим до обговорення ситуації, що виникла.

 1. Основні принципи Етичного кодексу

У своїй роботі працівники психологічної служби повинні керуватися такими принципами:

Привілей – законне право споживачів психологічних послуг не надавати про себе інформацію, якщо вони не впевнені, що вона захищена і не буде використана будь-яким чином. Цей привілей закріплений в Конституції України (ст. 63) і його порушення переслідується законом.

Надійність – наявність довіри клієнтів до консультанта. Будь-які працівники психологічної служби поважають і гарантують конфіденційність, як обов’язок перед довірою клієнта.

Автономність – право клієнта брати участь в психоконсультативному процесі тільки на добровільній основі. Внаслідок цього необхідно надавати чітку і докладну інформацію про послуги, що будуть надані, ознайомити з методом консультування, володіння яким підтверджується відповідними документами.

Результативність – консультанти психологічної служби зобов’язуються сприяти розвитку соціального та психологічного благополуччя клієнта. Це вимагає від фахівця дій тільки в рамках високої професійності та компетентності з постійним моніторингом роботи та її результатів, а також постійної супервізії і професійної освіти, підвищення кваліфікаційного рівня.

Ненанесення шкоди – зобов’язує консультантів не зловживати довірою клієнта з метою задоволення власних потреб і інтересів – соціальних, фінансових, емоційних або сексуальних. Консультант повинен  намагатись зменшити вірогідність будь-якої шкоди, яка може виникнути непередбачувано. В умовах психоконсультативного процесу, де зазвичай виникають довірливі, співчутливі, турботливі стосунки, клієнт може сприйняти їх, як любов до себе і відповісти такими ж почуттями до консультанта. Професійна помилка у формі не розпізнавання таких нових нюансів в стосунках може нанести шкоду процесу консультування та особисто клієнту. Шкоду клієнту і престижу професії інколи можуть нанести особисті і ділові контакти з клієнтами, що вимагає уважного і клопітливого підходу до їх реалізації. На професійні стосунки консультанта не можуть мати вплив їх особисті погляди на віру, культуру, національність, расу, сексуальну орієнтацію, соціальне положення клієнта.

рис.4

Заплановані заходи

 • Внести майбутні заходи заплановані Психологічною службою на ІІ семестр
  2021 р.:
 • 18 лютого о 16:30 год. Тренінг: «Асертивність»

Тренінг для студентів: розвиток впевненості, вміння говорити НІ та відстоювати свою думку.

Тренер: Ольга Конюх  ̶  завідувач Психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка, психолог, психотерапевт за методом символдрами, 9 років стажу практичної роботи.

 

 • 26 лютого о 17:00 год. – «Моя жіночність»

Тренер: Анастасія Скаковська, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка, арт-терапевт, психотерапевт.

 • 2 березня о 16:30–18:00 год. «Самоцінність»

Тривалість – 90 хв

Ключові питання:

 • хто я – для себе і для інших;
 • складові самопрезентації (проста важлива фомула);
 • «природна» і «штучна» самопрезентація (де, як і навіщо);
 • образ «Я» (практична вправа, ревізія якостей особистості);
 • самооцінка та впевненість у собі (діагностика самооцінки);
 • чому ми «провалюємо» важливі співбесіди і не тільки їх;
 • стратегії і техніки ефективної самопрезентації.

Тренер: Світлана Незабитовська- психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 • 11 березня, о 10:00 год. «Комунікація та бар’єри»

Ми поговоримо про соціальні компетенції до яких входить вміння комунікувати, вміння поводитись у конфліктах, вміння та здатність працювати у групах/командах, також знання людської природи і поводження з людьми. На даній зустрічі буде простір для розбору життєвих ситуацій які трапляються в навчанні, роботі чи особистому житті. Ми спільно шукатимемо асертивні рішення для виходу з складних ситуацій, ті рішення, які ви можете використовувати за інших обставин у різних сферах свого життя.

Ведуча: Оксана Поліщук – психолог, психотерапевт, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 • 19 березня о 17:00 год. – «Основи самоменеджменту»

Тренер: Анастасія Скаковська, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка, арт-терапевт, психотерапевт.

 • 23 березня о 16:30-18:00 год. «Мистецтво діалогу»

Тривалість – 90 хв

Ключові питання:

– Діалоги як необхідний інструмент

– Треба було сказати, що … (практичне завдання)

– Менеджмент діалогу

– Канали інформації

– Всі хочуть говорити про себе замість того, щоб ставити питання

– Табу в діалогах

– Результативний діалог

Тренер: Світлана Незабитовська- психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 • 30 березня о 11:00 год. Тренінг: «Основи особистісного зростання»

Під час тренінгу ми обговоримо:

– як краще пізнати себе;

– як трансформувати негативні думки на позитивні;

–  як розвивати уміння думати про себе в позитивному плані.

Тренінг буде проводитись з використанням метафоричних асоціативних карт.

Тренер: Юліанна Мочаліна – психолог, кандидат у консультанти за напрямком позитивна психотерапія, спеціаліст по використанню метафоричних асоціативних карт, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 • 6 квітня о 16:30-18:00 гол. «Де шукати натхнення»

 Тривалість – 90 хв

Ключові питання:

Твоя точка локації

– Мотивація позитивна і негативна

– Внутрішні рамки

– Інформація, час і середовище

– Як мотивувати себе, якщо справи йдуть не найкраще

Як мотивувати себе, якщо не знаєш куди йти

Місця сили

Секретні місця, де шукати Музу. Техніки натхнення

Тренер: Світлана Незабитовська – психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 • 15 квітня, о 10:00 год. «Про що я мрію?»

Дана група матиме мотиваційний простій, тренер за допомогою арт-терапевтичних методик спробує допомогти наблизитись до мрій або збагнути що є актуальним зараз. Поговоримо про речі які можуть допомогти реалізувати цю мрію, як наприклад ресурс, підтримка, віра у себе.

Ведуча: Оксана Поліщук – психолог, психотерапевт, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 • 19 квітня о 11:00 год. «Де шукати внутрішні ресурси»

Тренінг для студентів із використанням метафоричних асоціативних карт: що таке ресурси особистості та як я можу їх вирисовувати у своєму житті для досягнення певних цілей.

Тренер: Юліанна Мочаліна – психолог, кандидат у консультанти за напрямком позитивна психотерапія, спеціаліст по використанню метафоричних асоціативних карт, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 • 27 квітня о 16:30-18:00 год. «Робота в команді 21 століття»

Тривалість – 90 хв

Ключові питання:

– Лідерство 3.0

– Твоя командна роль (діагностика)

– Як створити/працювати у команді мрії

– Робота в проектах: виклики

– Корпоративна культура

Тренер: Світлана Незабитовська – психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 • 20 травня о 10:00 год. «Я можу допомогти собі у стресі»

На даній зустрічі ми спробуємо сформувати уявлення про стрес, його причини, наслідки та способи запобігання його появи. А також ознайомимось з техніками які допоможуть розвинути уміння допомогти собі у випадках стесу.

Ведуча: Оксана Поліщук – психолог, психотерапевт, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 • 05 16:30 год. «Як жити з тривожністю»

Пізнавальна лекція про тривогу та тривожність: природа, причини та як з нею жити.

Тренер: Ольга Конюх  ̶  завідувач Психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка, психолог, психотерапевт за методом символдрами, 9 років стажу практичної роботи.

Архів подій та заходів

 1. 16 вересня 2019 року та впродовж навчального року з перервою на канікули – добір у психологічну групу особистого зростання «Я у мінливому світі». Участь в проекті дає можливість отримати новий досвід, сприятиме розвитку емоційного інтелекту, навичок спілкування, усвідомленню та переживанню себе в групі.

Ведучі:

Ольга Конюх  ̶  завідувач Психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка, психолог, психотерапевт за методом символдрами, 9 років стажу практичної роботи.

Віта Кайгародова -кандидат у психотерапевти за методом символдрами, 6 років стажу практичної роботи.

 

 

 

 1. 29 листопада 2019 р. ̶  Арт-майстерня: “Робота з образом феї/чарівника”.

Існує безліч легенд, казок і великих творів мистецтва, в яких феї творять добрі справи та стають покровительками. На нашій зустрічі ми познайомились з образом і характеристиками феї/чарівника та за допомогою методів арт-терапії занурились в казкову атмосферу творчості.

Ведуча :Анастасія Скаковська, психолог психологічної служби ЛНУ. ім І. Франка, арт-терапевт, психотерапевт.

 

 1. 3 грудня 2019 р. ̶  Майстер-клас: “Метафоричні асоціативні карти”.

Метафоричні асоціативні карти   ̶ це універсальний психологічний інструмент, який базується на метафорі і
представлений у вигляді набору картинок завбільшки з гральну карту або листівку, що зображують людей, їх взаємодії, життєві ситуації, пейзажі, тварин, предмети побуту або абстрактні картини.

Ведуча : Юліанна Мочаліна, психолог психологічної служби ЛНУ. ім. І. Франка.

 

 

 1. 10 грудня 2019 р. – тренінг: «Лайф-серфінг!»

Тренінг  актуальний для першокурсників, які починають самостійно шукати відповіді на питання:
Що ж робить мене щасливим?
Як цього досягнути?
Що робити? Чого уникати?
Як навчитися?

Тренер – Cвітлана Незабитовська – практичний психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

 

 

 1. 4 грудня 2019 р. ̶  на факультеті управління фінансами та бізнесу у рамках діяльності Ради порадників відбувся психологічний тренінг на тему «Особливості сучасної молоді». У ході тренінгу практикуючий психолог, працівник психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка Світлана Незабитовська, охарактеризувала роль і значення молоді у суспільстві, наголосивши, що молодь є великою соціально демографічною групою, яка виступає основним носієм інтелектуального і фізичного потенціалу суспільства, володіє великими здібностями до праці, технічної та культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах людського буття; яка має велику соціальну та професійну перспективу, адже здатна швидше інших соціальних груп суспільства оволодіти новими знаннями, професіями і спеціальностями.

Крім цього, викладачами було окреслено нові підходи до роботи із студентами, новітні методи навчання і виховання, серед яких комунікативні та дискусійні методи; ротаційне навчання; співпраця, робота у групах; критичне мислення та ін..

 

Тренер   ̶   Cвітлана Незабитовська – практичний психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

 

 

 

 1. 13 грудня 2019 року на юридичному факультеті відбувся психологічний тренінг для студентів та аспірантів юридичного факультету. Тренінг проводила практичний психолог, психологічної служби Львівського університету
  Незабитовська С. В.

Під час заходу учасники довідалися про основи самоменеджменту, способи підвищення своєї продуктивності та боротьби з прокрастинацією.

Окрему увагу психолог приділила навикам тайм-менеджменту та способам вірно розподіляти час з метою максимального досягнення поставленої мети.

Учасники тренінгу мали змогу задати питання та одержати професійну відповідь та рекомендації.

 

 1. 19 лютого 2020 р. ̶ Арт – майстерня на тему “Чоловіче і жіноче в мені”. Учасники працювали з архетипами, створювали символ чоловічого та жіночого начала.

Ведуча :Анастасія Скаковська, психолог психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка, арт-терапевт, психотерапевт.

 

 1. 14 квітня 2020 р. – вебінар на тему:  “Стрес – уникати неможливо долати, де ставити кому?”

 

На вебінарі було обговорено:

як наш мозок та тіло реагують на загрозливі або неприємні ситуації;

що таке «добрий» і «поганий» стрес;

уникати неможливо долати, де ставити кому;

А також кожен із учасників шукали власні стратегії долання стресу.

Ведуча: завідувач психологічної служби Ольга Конюх.

 

 

 1. 22 травня 2020 р. – вебінар на тему: “Емоційне вигорання: як розпізнати та відновлюватись?”

Спікери: Оксана Поліщук – психолог, психотерапевт, спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

Ольга Конюх – психолог, психотерапевт, завідувач психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 1. 12 червня 2020 р. – вебінар на тему: « X-Y-Z: результативна співпраця». На вебінарі було детально описано та охарактеризовану кожну особливість із поколінь
  X-Y-Z.

Спікер: Світлана Незабитовська- психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 1. 22 вересня 2020 р. – зустріч з першокурсниками. Тренінг: «Адаптація першокурсників». Зустріч була проведена не традиційним способом і не у стінах Університету , а на свіжому повітрі у парку.

Студенти різних спеціальностей філософського факультету мали змогу познайомитись між собою, спробували дізнатись за допомогою жестів і міміки один про одного дуже багато цікавої та корисної інформації.

 

Ведучі: Юліанна Мочаліна – психолог, кандидат у консультанти за напрямком позитивна психотерапія, спеціаліст по використанню метафоричних асоціативних карт, спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка;

Оксана Поліщук – психолог, психотерапевт, спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 1. 19 жовтня 2020 р. – у дистанційному форматі відбулася презентація проєкту для майбутніх абітурієнтів «Університет для учнів».

За словами організаторів, проєкт дозволить школярам не лише познайомитися з Львівським університетом, а й допоможе старшокласникам успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання і вступити на омріяну спеціальність.

Спікер: Світлана Незабитовська- психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім.. І. Франка.

 

 

 1. 9 грудня 2020 р. – у рамках педагогічної практики для студентів 4 курсу кафедри психології психологом психологічної служби Юліанна Мочаліна був проведений майстер – клас з використанням метафоричних асоціативних карт (МАК).

Усі учасники познайомились з особливостями роботи МАК і звичайно мали можливість спробувати їх про інтерпретувати.  Кожен досліджував своє Я різними способами: розбирав свої важливі питання, шукав ресурси, заряджалися позитивом один від одного і звичайно отримували від цього задоволення.

Тренер: Юліанна Мочаліна – психолог, кандидат у консультанти за напрямком позитивна психотерапія, спеціаліст по використанню метафоричних асоціативних карт, спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

 

 1. 16 грудня 2020 р. – вебінар на тему: «Психологія: професія майбутнього VS хороший піар?». Про професію ПО-НОВОМУ!

Усім, хто подумував про фах психолога детально було обговорено, що таке психологія, чому вона така потрібна та чому є сенс її вивчати для багатьох професій майбутнього.

Спікер: Світлана Незабитовська – психолог, тренер, розробник психокорекційних  ігор та програм, керівник академії розвитку особистості «UNIQUE», спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім.. І. Франка.

Показ фільму до Всесвітнього дня психічного здоров’я

10  жовтня 2018 р.  до Всесвітнього дня психічного здоров’я відбувся показ фільму “ДО КІСТОК” (2017) TO THE BONE
Історія про молоду художницю Еллен, чиє емоційне спустошення обертається розладом харчової поведінки. Повернути їй смак життя береться лікар, що славиться нестандартними підходами.

Після фільму відбулось обговорення про:
-емоції та настрій.
-важливість взаємопідтримки та розуміння близьких
-сприйняття свого тіла.
Ведуча: психолог, спеціаліст Психологічної служби ЛНУ ім.Івана Франка Віта Кайгародова

Арт майстерня “Кольоротерапія”

10  жовтня 2018 р. до Всесвітнього дня психічного здоров’я (World Mental Health Day) Психологічна служба Університету проводила Арт-психологічну майстерню на тему «Кольоротерапія як засіб збереження психічного здоров’я»

Колір має великий вплив на психіку і фізіологію людини, 80% інформації , яку сприймає наш мозок, доходить через кольоровий зір. Кольоротерапія – це цілеспрямований вплив кольором на самопочуття людини, метод психологічного лікування з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу за допомогою кольорів.
Кожен колір характеризується індивідуальною кількістю енергії, тобто різні кольори будуть по-різному впливати на нас.

Мета арт-майстерні:
– Познайомитись з методом кольротерапії;
– Більше дізнатись про характеристику кольорів та іїх вплив на психіку людини;
– Дізнатись як використовувати різні кольри для покращення власного самопочуття;
– Приділити час піклуванню про власне психічне здоров’я.

Ведуча: арт-терапевт, психолог, спеціаліст психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка Анастасія Скаковська
ПАМ’ЯТАЙ: ПІКЛУЙСЯ, БЕРЕЖИ СВОЄ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/1918475141574145/

Тренінг “Як мотивувати себе та інших”

3 квітня 2018 року в актовій залі факультету управління фінансами та бізнесу відбувся тренінг «Як мотивувати себе та інших» за участі практикуючого психолога, представника психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка Світлани Незабитовської.

Метою тренінгу було освоєння навиків побудови ефективної системи як внутрішньої, так і зовнішньої мотивації. Цільова аудиторія: тренінг призначений для студентів,викладачів факультету та усіх зацікавлених в тому, щоб дізнатись нові прийоми та «фішки» в мотивуванні.

В ході тренінгу учасники отримали нові або ж структурували наявні знання, вміння та навички формування власної та міжособистісної мотивації; розібралися в різних мотиваційних теоріях; проаналізували стадії мотиваційного процесу; дізнались про можливі форми мотивації та найбільш розповсюджені помилки в мотивуванні себе та інших людей.

Серед практичних рекомендацій спікера – було вміння чітко формулювати ціль, адже мотивація починається з усвідомлення того, наскільки твоя ціль є бажаною; візуалізація успіху, бо візуалізація допомагає налаштуватися на успіх і зробити перший або наступний крок на шляху до мрії; складання плану дій; пошук натхнення в інших, особливо у той момент, коли хочеться скласти руки і просто здатися; захист себе від подразників – того, що/хто заважає сфокусуватися на основних завданнях; вибір собі винагороду, тощо.

За метеріалами факультету управління фінансами та бізнесу

Додатковий тренінг ефективної комунікації «Зрозумій МЕНЕ» 

23 березня 2018 року психологічною службою ЛНУ імені Івана Франка було проведено додаткове тренінгове заняття із програми комунікації “Зрозумій” через велику кількість бажаючих взяти участь. Всі учасники тренінгу отримали максимальну кількість задоволення та наповнення від корисної інформації.

P.S. Вже зовсім скоро чекаємо вас на тренінгу “Продуктивний конфлікт”, який є логічним продовженням програми комунікативних тренінгів від психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка.

Тренінг ефективної комунікації «Зрозумій МЕНЕ»

20 березня 2018 року психологічна служба ЛНУ імені Івана Франка провела тренінг ефективної комунікації «Зрозумій МЕНЕ».

Тренер – Світлана Незабитовська під час заняття розкрила важливі питання комунікативного процесу. Учасники працювали з важливими психологічними особливостями: вмінням презентувати себе, самооцінкою, впевненістю, уважністю, образним мисленням, метою спілкування тощо. Шукали свої слабкі місця, випробували на собі легкі маніпулятивні вправи,  спробували зрозуміти та розібратись у своїй комунікативній компетентності та подумати над власною проблемою.

Говорили про сприйняття себе, інших та інформації, яку отримуємо від зовнішнього середовища. У спілкуванні є багато компонентів, в яких слід орієнтуватися: стереотипи та критичне мислення, вербальне та невербальне спілкування, логіка та емоції, установки, переконання, емпатія, конфлікти, тощо. Саме вони будуть темою наступного тренінгу з циклу “Комунікація.”

Комунікативна компетентність – це вміння спілкуватися так, що інші сприймають ваше комунікативну поведінку як одночасно відповідну ситуації і ефективну.
Комунікації можна навчитися!

“Палітра жіночності”

Весна це завжди період, коли жінки починають випромінювати щастя!

Для нас щастя – це коли охочих відвідати заходи від психологічної служби щораз стає більше ;)

13 березня наша ведуча арт-майстерні Анастасія Скаковська провела пізнавальну та цікаву  зустріч із представницями прекрасної статі  на тему «Палітра жіночності».

На заході кожна учасниця мала змогу попрацювати над власною жіночою ідентичністю, жіночими архетипами на прикладі грецьких богинь; над головними своїми вміннями та психологічними жіночими образами.

Шановні наші учасниці! Ми цінуємо кожного з вас та дякуємо, що ви відвідуєте заходи нашого арт-проекту. Надіємось, що ця зустріч була мега-корисною та пізнавальною для вас, адже для нас вона такою була точно!

Чекаємо вас на наступних зустрічах. Слідкуйте за подіями у фб!

Тренінг “Самоменеджмент”

Можливе все, неможливе просто потребує більше часу (Ден Браун)

28 листопада психологами Психологічної служби університету проведено тренінг на тему «Самоменеджмент». Впродовж тренінгу було подано багато цікавого теоретичного та практичного матеріалу, котрий є незамінним у постановці своїх цілей та правильного планування свого часу.

В житті важливо вміти щоденно самостійно управляти власною діяльністю, власним життям, собою за допомогою пізнання самого себе, набути знань для подолання «кар’єрних вершин» та гармонійно розвиватися.

Ми працювали над тим, як правильно поставити цілі, розставити пріоритети та розподілити час, щоб досягнути бажаного результату. Учасники практично вивчали методи тайм-менеджменту. Адже правильний розподіл справ дозволить вам економити багато часу.

Вчилися використовувати свої явні і приховані ресурси та вміти відновлювати свої внутрішні в повсякденній реальності. Адже, не має значення, скільки у вас ресурсів.
ЯКЩО ВИ НЕ ВМІЄТЕ ЇХ ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЇХ ЗАВЖДИ БУДЕ НЕДОСТАТНЬО!

Відкрита лекція від Лариси Дідковської: “Психологія тілесності”

21 листопада 2017 року говорили про тілесність у різних її проявах. Лариса Дідковська прочитала пізнавальну, живу та емоційну лекцію про те, як бути у злагоді та гармонії зі своїм тілом, чути свої потреби та керувати своїми страхами. Дякуємо усім, хто пізнає психологію разом з нами!

Зустріч із студентами економічного факультету

31 жовтня 2017 року працівники психологічної служби завітали до студентів економічного факультету кафедри обліку і аудиту. Студенти першокурсники отримали для себе нову, цікаву та корисну інформацію, співпрацювали в команді і більше дізнались один про одного.

Тренінг “Я-навиворіт” 

Психологи вважають, що 90% наших суджень – це почуті вислови і думки інших,

часто це стосується і суджень стосовно себе. 

Отож, 24 жовтня 2017 року у Психологічній службі Університету відбувся тренінг “Я-навиворіт”, ведучими якого виступили Ольга Конюх та Світлана Незабитовська. Всі учасники тренінгу намагалися прислухатись саме до власних, внутрішніх переживань та віднайти свою унікальність та неповторність. Відповідали на запитання “Хто Я”? “Який чи Яка Я”, та “Чого хочу саме Я”. Розшифровували образи, якими себе презентуємо світу.


Учасники допомагали один одному в цих пошуках та підбадьорювали один одного. Тепла і дружня атмосфера, багато думок та щира подяка усіх усім – це гарний результат нашої роботи.

Майстер-клас «Використання метафоричних асоціативних карт у роботі із соціальною тривогою»

17 жовтня у психологічній службі Університету відбувся майстер-клас «Використання метафоричних асоціативних карт (МАК) у роботі із соціальною тривогою», ведуча Міраі Оксана – практичний психолог, когнітивно-поведінковий консультант, сертифікований спеціаліст по роботі з метафоричними асоціативними картами.

Учасники мали змогу більше дізнатись про явище соціальної тривоги а також про її причини і наслідки: невпевненість в собі, низьку самооцінку, негативні думки про свою некомпетентність, страх прийняття рішень, сором, страх публічних виступів. З усім цим спектром емоцій та переживань кожна людина стикається в тій чи іншій мірі, та не завжди здатна самостійно подолати труднощі. 


Отож за допомогою цікавого психологічного інструменту –
метафоричних асоціативних карт, учасники майстер-класу мали змогу зустрітись зі своїми соціальними страхами, переосмислити та трансформувати їх, а також віднайти ресурс для власного самовдосконалення.

Тренінг для студентів першокурсників напряму психологія

12 жовтня 2017 року  психологічна служба ЛНУ імені Івана Франка провела пізнавальний тренінг для психологів першокурсників. Під час тренінгу учасники мали можливість познайомитись ближче, дізнатись про себе та своїх одногрупників багато цікавої і нової інформації, спробувати ставити свої цілі і правильно планувати час та ефективно співпрацювати у команді. Майбутні психологи отримали море позитивних емоцій та практичних знань для свого професійного росту.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

Нашим девізом 10 жовтня 2017 року було: «БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я»

Психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка провела ряд важливих заходів приурочених Всесвітньому дню психічного здоров’я.

Щоб привернути увагу громадськості до важливості проблеми психічних захворювань серед населення України ми вийшли в коридори університету та на вулицю з перфоменсом. Кілька студентів, переодягнені у гамівні сорочки, демонстрували психічні захворювання, ми ж після того роздавали кульки із певними побажаннями – своєрідними інструментами збереження психічного здоров’я та бажали людям берегти своє психічне здоров’я.

Важливою метою цього дня було наголосити на тому, що проблема існує, вона реальна та не може бути замовчувана. Так, нам страшно від існування людей із такими діагнозами, проте вони є частиною нашого суспільства. Більше половини захворювань є не психотичними, а є реакцією дезадаптації та виникають, як наслідок переживання життєвих труднощів, від цього ніхто не застрахований, це не соромно, а найважливіше – при кваліфікованому підході лікується.

Люди з психічними захворюваннями можуть бути нашими рідними, родичами, сусідами, співробітниками чи перехожими. Через соціальне напруження та відсутність дієвої державної системи охорони психічного здоров’я ця проблема не вирішується, а лише загострюється з року в рік, адже попередження та своєчасне лікування психічних захворювань – необхідна умова здоров’я суспільства. 50% психічних захворювань дебютують в підлітковому та юнацькому місці, тому ефективна психологічна служба у закладах освіти є однією з базових ланок системи охорони здоров’я.

Ввечері того ж дні, у 6 ауд. географічного факультету відбулась лекція завідувача психологічної служби Ольги Конюх на тему «Психологічна травма чи існує життя після».

Тема була присвячена гострій проблемі сьогодення, адже ми живемо в державі, яка веде війну, громадяни якої тисячами покидають свої домівки через загрозу життю, ми отримуємо щодня повідомлення про втрати і живемо в ситуації постійної травматизації.

Ми говорили про механізм психічної травми, про те, як ми реагуємо на жахливі життєві події, і що це є нормальною реакцією на ненормальні обставини. Спікер також розповіла, як кожен з нас може допомогти людям які пережили психічну травму, чого робити не можна і про те, що іноді просто бути поруч – це значно більше, ніж ми думаємо.

Особливу вдячність висловлюємо студентам першого курсу напряму акторського мистецтва драматичного театру і кіно факультету культури і мистецтва за їхній талант втілювати найрізномітніші образи.

Цей день був насиченим та напрочуд дивовижним водночас.

Чоловіче та жіноче в мені

Наша арт-терапевтична майстерня набирає обертів!

Для нас надзвичайно приємним є те, що охочих відвідати арт-терапевтичну майстерню від психологічної служби ЛНУ стає дедалі більше! Буває «тісно» але комфортно та затишно психологічно – а це саме важливе в такій роботі.

04.10.2017 року Anastasia Skakovska провела надзвичайно цікаве заняття на тему “Чоловіче та жіноче в мені”. Всі учасники мали змогу дізнатись про особисті чоловічі та жіночі архетипи. Під час заняття активно обговорювались питання соціальних стереотипів щодо образу чоловіка та жінки у соціумі. Кожен мав змогу попрацювати із власними чоловічими та жіночими сторонами свого «Я», як і створити колективний образ аніми та анімуса.

Загалом, заняття пройшло досить цікаво та інформативно. Надіємось, що учасники отримали море задоволення та більше знань про свою особистість.

Чекаємо вас на нових зустрічах арту!

Зустріч з першокурсниками факультету управління фінансами та бізнесу 

27 вересня 2017 року психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка завітала до першокурсників факультету управління фінансами та бізнесу. Цього разу ми ознайомили студентів першокурсників та студентську раду з особливостями роботи психологічної служби, а також провели цікавий та пізнавальний психологічний тренінг. Учасники тренінгу мали можливість якомога більше дізнатись про себе, познайомитись один з одним та співпрацювати у команді.

Також психологи виступили з доповіддю на раді порадників, яка стосувалась теми адаптації першокурсників, формування світогляду, міжособистісних стосунків в групі, взаємодії, співпраці та взаєморозуміння між викладачем та студентом. Однією із цікавинок психологічної зустрічі було обговорення особливостей рис людей поколінь Y та Z.

“Інструмент, який замінить 1000 тренінгів”

26 вересня відбулась відкрита лекція Гордія Остаповича: “Інструмент, який замінить 1000 тренінгів”, організована психологічною службою університету.

За словами лектора, наше життя щодня вчить нас чомусь новому, розвиває та збагачує наш досвід краще аніж будь-який тренінг, однак є проблема – ми ці уроки забуваємо…

Щоб цього не траплялося, Гордій запропонував слухачам універсальний інструмент, за допомогою якого можна як
вдосконалити пам’ять, так і впорядкувати своє життя та краще запам’ятати його уроки. Цей інструмент – це щоденник.

Впродовж вечора слухачі дізнались про види щоденників, їхню користь, вплив на економіку розвинутих країн та отримали готовий інструмент для самовдосконалення, підвищення власної ефективності і більш усвідомленого життя.

Лекція «Психологія та технологія успіху»

19 вересня 2017 року відбулась відкрита лекція: «Психологія та технологія успіху» організатором якої виступила психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спікер Екгард Керайн – підприємець, досвідчений бізнес-консультант та тренер, ознайомив із презентацією інтенсивного семінар-тренінгу «Успіх можна спланувати». Даний курс Психологічна служба ЛНУ разом із Фондом Горста Рогуша (Німеччина) планує організувати уже з початку 2018 року.

В ході лекції учасники мали змогу дізнатись про основні блоки семінар-тренінгу, що включають тематику самоаналізу та подолання проблем, виходячи з цілісної перспективи:
1. Вступ;
2. Самоаналіз минулого життя;
3. Тайм-менеджмент;
4. Практичний маркетинг;
5. Управління персоналом та мотивація;
6. Організація ефективного підприємства. 

Основна ціль це навчити людей працювати відповідально та вести власний бізнес, який матиме тривалий економічний успіх. Важливим моментом є розбудити в молодих людей бажання до самовизначення та уміння дивитись у майбутнє з очікуванням великих перспектив успіху.
Метою курсу є внутрішня мотивація впродовж всього життя; визначення своїх цілей та бажань; сталий успіх, як інтенсивність особистої мотивації у роботі в команді та в роботі над завданнями та труднощами. Увага була звернена не лише на професійний успіх, а й про вдале життя загалом.

 

МК «Лайф серфінг»

«Прагни не до того, щоб добитися успіху,
а до того, щоб твоє життя мало сенс»
(Альберт Ейнштейн)

12 вересня в корпусі географічного факультету відбувся черговий насичений майстер-клас від психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка. Цього разу практичний психолог Світлана Незабитовська розповідала, що бути щасливим – легко і приємно!

Учасники майстер-класу працювали над створенням формули щасливого життя. І з’ясувлося, що є так багато спільного у розумінні щастя нами всіма: здоров’я, сімейний затишок, добробут, самореалізація, любов, гармонія.
Але для кожного щастя – своє, особливе.

Життя постійно, а часто непередбачувано змінюється. І ми можемо навчитися спокійно приймати ці зміни, навіть якщо вони болючі чи фейєричні. Втрати неминучі. Успіх – це процес. Важливо проаналізувати, наскільки усі сфери нашого життя є наповнені та збалансовані. Адже саме баланс забезпечить нам можливість втриматися на хвилі.

Цей процес доволі енергозатратиний. І ми маємо знайти для себе джерела, які наповнюють нас енергією та натхненням. Безперечно – є те, що нас виснажує. Учасники назвали найпоширеніші джерела – страхи, образи, рутина, нецікава робота, токсичні люди. Це легко змінити.
Успішної роботи Вам над собою!

Будьте щасливими, Ви цього варті!

Лекція Сержіо Бенвенуто на тему: «Психотичні голоси»

29.08. 2017 р. у ЛНУ ім. Івана Франка відбулася відкрита лекція на тему «Психотичні голоси», організатором якої виступила психологічна служба ЛНУ Імені Івана Франка за участі Міжнародного Інституту Глибинної Психології.
Про особливості та головні риси такого явища як психотична галюцинація «голосів, які чуються» і про їхню безсвідому динаміку в контексті клінічних випадків з власного досвіду розповів Сержіо Бенвенуто – психоаналітик, дослідник психології і філософії Італійської Науково-дослідницької ради в Інституті Когнітивних Наук і Технологій (Рим). Почесний професор Міжнародного Інституту Глибинної Психології, має більш ніж 40-річний психоаналітичний досвід. З 1995 року – головний редактор «Європейського Журналу Психоаналізу». З 2003 р. – член від Італії Європейського Інституту Вищої Освіти в Психоаналізі (Institut Européen des Hautes Etudes en Psychanalyse). Перевів на італійську мову «20-ий семінар Лакана». Автор численних публікацій та книг з психоаналізу.

Спікер Сержіо Бенвенуто розповів про формування лаканівського психоаналізу, який відбувся завдяки «лінгвістичному повороту» у філософії – визнанню мови первинною сферою філософського аналізу. Центральною тезою лаканівського підходу є твердження: «несвідоме структуроване, як мова». За його твердженням мовний характер несвідомого – відправна точка і основна умова аналітичної роботи. Мовлення народжується не в ego, і навіть не у суб’єкті, а в Іншому, Лакан наголошує те, що мовлення та мова знаходяться поза нашим свідомим контролем: вони походять з іншого місця, з-поза свідомості, і тому «несвідоме є дискурсом Іншого».

В античні часи митці були впевнені, що Інший – це музи (богині поезії та мистецтв), які їх надихали на творчість; в сучасному світі така концепція змінилася – натхнення приходить з реального. У 1953 році Жак Лакан перетворює реальне на одну з фундаментальних категорій психоаналітичної теорії. Реальне стає одним із трьох порядків, за допомогою яких можна описати усі психічні феномени (інші два – це Символічне та Уявне). Коли щось неможливо інтегрувати у символічний порядок, як наприклад у психозі, воно може повертатися у реальному у формі галюцинацій або марень.

Перекладачем та колегою Сержіо Бенвенуто на лекції виступив Мамко Володимир Петрович – психоаналітик, сертифікований супервізор і тренінговий аналітик Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій, член Правління і Тренінгового Комітету Української Асоціації Психоаналізу, заступник голови редакційної ради Європейського Журналу Психоаналізу», магістр гуманітарних наук з психології Університету м. Страсбург (Франція).
Учасники заходу мали змогу задавати цікаві питання та отримували не менш ґрунтовні цікаві відповіді.

Тренінг-інтенсив лідерства та командної роботи

з головами факультетських профспілок студентів.

17 червня відбувся тренінг-інтенсив лідерства та командної роботи з головами факультетських профспілок студентів. Попри вихідний день, ми активно, творчо і шалено працювали з цими чудовими молодими лідерами, які прагнуть зробити наш університет кращим.

Спробували охопити теми особистої презентації, ораторства, проектної роботи, переговорів та мотивації та дійшли висновку, що здійснити можна усе: найважливіше діяти!

Робота з технікою “Оберіг” 

24.05.2017 року у психологічній службі ЛНУ імені Івана Франка відбулася арт-майстерня: «Робота з технікою оберіг», яку провела Анастасія Скаковська – практичний психолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, психотерапевт з напрямку дитячої та юнацької психотерапії, арт-терапевт, тренер навчально-освітніх тренінгів.

Обереги – наші прадавні добрі символи-захисники, знаки віри у вище заступництво. Символи-обереги втілювались у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди.
Зроблений своїми руками оберіг має велику захисну силу від усіляких негараздів та нещастя, є символом достатку, удачі та благополуччя.
Створюючи оберіг людина заряджає його своєю любов’ю, позитивними думками та емоціями.

Учасники арт-майстерні власноруч створювали оберіг з різних підручних матеріалів: кольорова тканина та нитки, намисто та ґудзики, злакові культури та крупа, сухі квіти та морська сіль, кольоровий картон та інші засоби для декорування.

На завершення арт-майстерні учасники представляли свій оберіг та створену казку про нього, а також дізналися про психологічні властивості свого оберегу.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Роль психологічної служби вищої освіти України у час суспільних трансформацій»

19-20 травня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль психологічної служби вищої освіти України у час суспільних трансформацій». Організували захід Психологічна служба Університету,  кафедра психології і науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України.

Під час відкриття конференції з вітальним словом до присутніх звернулися проректор з науково-педагогічної та міжнародної співпраці Університету Марія Зубрицька, декан філософського факультету Людмила Рижак, директор НМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України Віталій Панок, завідувач кафедри психології Софія Грабовська та завідувач Психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка Конюх О. І.

В роботі конференції також взяли участь керівники та працівники психологічних служб вищих навчальних закладів Львова, Харкова, Херсона, Києва та Луцька.

Віталій Панок наголосив на гострій необхідності провести кардинальні зміни не лише у системі психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу від початкової школи до вищої освіти, але й у процесі реструктуризації системи професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі психології. Зокрема, це стосується тих фахівців, які в подальшій своїй професійній діяльності працюватимуть психологами-практиками, тренерами та психотерапевтами.

Важливим аспектом розвитку системи освіти на думку Віталія Панка є трансформація гучно декларованих принципів людино-  і дитиноцентризму   та гуманізму у реальний практичний підхід до організації навчально-виховного процесу усіх рівнів освіти.

Під час свого виступу О. Конюх ознайомила слухачів з основними принципами та підходами до психологічного супроводу університетської спільноти, зазначивши що основним акцентом роботи Психологічної служби є  просвіта, спрямована на підвищення психологічної обізнаності та культури академічної спільноти і рівня гуманізації навчально-виховного процесу.

Учасники конференції також розглянули питання необхідності підтримки психологічних служб з боку керівників університетів та міністерства освіти і науки України, а також залучення фахівців у сфері психології до модернізації та організації навчально-виховного процесу.

В рамках науково-практичної конференції старший викладач кафедри психології Галина Михальчишин і старший лаборант Психологічної служби Міраі О. О.  провели два майстер-класи з використання асоціативних та проективних методів у роботі психолога-консультанта.

Другий день конференції був присвячений навчанню надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Інструктор з першої психологічної допомоги від Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій Єлизавета Непийко поділилась з учасниками знаннями і досвідом роботи в зонах стихійного лиха та бойових дій.

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ
(тренінг-інтенсив для молоді)

«Найкращий оратор – той, котрий своїм словом і навчає, і приносить насолоду, і справляє глибоке враження. Навчати – обов’язок оратора, дати насолоду – честь, виявлена слухачеві, справляти сильне враження – необхідність!» (Цицерон)

Інтенсивний тренінг, присвячений ораторській майстерності, який проходив з 25 по 27 квітня 2017 року у приміщенні геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, завершився!

Впродовж цих напрочуд емоційно-насичених, виснажливих, активних та цікавих годин працівниками психологічної служби було подано багато теоретичного та практичного матеріалу, котрий є незамінним у плануванні успішного виступу.

За ці дивовижні три дні учасники тренінгу дізнались про фактори, які впивають на успішність публічного виступу, вибудували свій власний виступ, з яким незабаром вийдуть до аудиторії, спробували себе у ролі оратора.

Родзинкою цієї інтенсивної програми була зйомка коротких відео-промов кожного із учасників, перегляд та розбір знятого матеріалу із коментарями практичного психолога з метою корекції та вдосконалення. Багато позитивних вражень, компліменти від учасників, задоволені всі!

Дякуємо учасникам тренінгу за витривалість та наснагу до роботи!

ФОТОТЕРАПІЯ

19.04.2017 року у Психологічній службі ЛНУ імені Івана Франка відбулася арт-майстерня: Фототерапія, яку провела Анастасія Скаковська – практичний психолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, психотерапевт з напрямку дитячої та юнацької психотерапії, арт-терапевт, тренер навчально-освітніх тренінгів.

Фототерапія є відносно новим видом арт-терапії. Вона може включати роботу з готовими фотографіями людини, а також створення знімків у процесі терапії. Фототерапія – це набір взаємопов’язаних психотерапевтичних технік з використанням під час терапевтичної сесії фотографій, що викликають у клієнта емоційний відгук. Ключовий момент – це створення і/або сприйняття фотографічних образів, обговорення і різні творчі перетворення: тематичні історії, малювання, колаж, інсталяція готових знімків.

Учасники арт-майстерні мали нагоду заглибитись у свій внутрішній світ, відчути свої ресурси та створити власні малюнки з допомогою фотографії.

Майстер клас “Метафоричні асоціативні карти”

28.03.2017 року у Психологічній службі ЛНУ імені Івана Франка відбувся майстер клас на тему «Метафоричні асоціативні карти», який провела Олена Сазонова – кандидат психологічних наук, навчаючий психотерапевт МТКПО, голова Товариства символдрами у Львові, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка. Метафоричні асоціативні карти є дуже цінним психологічним інструментом для роботи в сфері психотерапії, в індивідуальному та сімейному консультуванні, для вирішення дитячо-батьківських і подружніх проблем, у роботі з психосоматичними розладами, в бізнес-консультуванні та у коучингу. Психологічний зміст роботи з картами полягає в тому, що людина висловлює своє ставлення до зображення на карті (малюнку), аналізує асоціації, які виникають, співвідносить їх з актуалізованими подіями, спогадами чи проблемами. Учасники заходу познайомились з цікавими вправами та техніками метафоричних асоціативних карт, за допомогою яких глибше занурились у свій внутрішній світ, відчули свій емоційний стан, свої ресурси.

Лекція: ” Psychology: An Introduction”
21 березня 2017 року відбувся захід ” Psychology: An Introduction”, організатором якого виступила психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка. Лектор Ірина Горбаль розповідала про відповідність та значення англомовної та української наукової термінології у психологічній науці. Лекція була прочитана англійською мовою та мала супровід українською. В ході лекції студенти мали змогу опрацювати поданий матеріал, задавати питання, котрі є актуальними в сучасній психологічній науці, а також поділитись власними знаннями з даної тематики. Лектор Ірина Горбаль наголосила на тому, що знання англійської мови є надзвичайно важливим у сучасному науковому світі, адже це відкриває можливість не тільки ознайомитись із закордонними новітніми дослідженнями в даній галузі, але й самому виходити на абсолютно новий рівень свого майбутнього. Студенти та інші гості Університету з великою охотою та зацікавленням працювали на заході, даючи зворотню реакцію лектору.
Тренінг “Робота з сім’єю в гештальт підході”
16 березня 2017р. завдяки зусиллям психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка відбулась лекція з елементами тренінгової роботи на тему “Робота з сім’єю в гештальт підході”! Під час зустрічі із студентами, працівниками та гостями заходу, тренер Оксана Сідун розповіла основні принципи психологічної роботи у гештальті. Також учасники лекції мали змогу познайомитись та практично опрацювати деякі практичні техніки роботи гештальт-терапії та арт-терапії у роботі із сім’єю та міжособистісними стосунками.
Лекція на тему: “Жінка: психоаналітичний фокус розуміння”
7 .03. 2017 року
Запрошений психологічною службою лектор Христина Турецька провела лекцію на тему: Жінка: психоаналітичний фокус розуміння” для студентів, працівників та гостей Університету, де окреслила основні психодинамічні теорії щодо психосексуального та психосоціального становлення жінки. Були розглянуті погляди щодо психоаналізу жінки не лише Зігмунда Фройда, але й жінок-психоаналітиків, таких як: Карен Хорні, Жанін Шасге-Сміржель та Джойс МакДуґалл.

Тренінг: “Я-навиворіт”

28.02. 2017 року.

Відповідь на питання “Хто Я?” може стати внутрішньою опорою, і ключем до розуміння своїх переживань, і пошуком місця у цьому великому дивному світі. Психологічна служба Університету організувала практичний тренінг, де учасники у супроводі досвідчених психологів мали можливість зануритись у себе та знайти відповідь на це питання.

Майстер-клас «Самопрезентація

21.02.17.

Майстер-клас «Самопрезентація, яка приносить гроші» 21 лютого 2017 року відомий бізнес-тренер Людмила Калабуха провела у Львівському національному університеті імені Івана Франка майстер-клас «Самопрезентація, яка приносить гроші». Організатором заходу є Психологічна служба Університету. Під час майстер-класу спікер щиро ділилася досвідом зі студентами Університету та іншими учасниками заходу. Зокрема, Людмила Калабуха розповіла про те, як свої знання перетворювати на гроші, як впевнено розповідати про власні вміння та досягнення і про те, як ефектно створювати враження справжнього професіонала і бути привабливим та цінним для інших. Особливу увагу спікер акцентувала на сучасних інтернет-технологіях, які, при умові вдалого використання, є хорошим засобом для того, щоб зарекомендувати себе і продемонструвати власні знання. Людмила Калабуха дала рекомендації щодо створення самопрезентації і розповіла про важливість компліментів у діловому спілкуванні. Найбільшу увагу лектор зосередила на подоланні психологічного бар’єру, який існує у людей на шляху до започаткування власної справи чи кар’єрного зростання.

Лекція на тему «Психологічний супровід онкохворих дітей»

15.02.2017 року до Міжнародного дня дитини, що хвора на рак у ЛНУ ім. І. Франка відбулася відкрита лекція на тему «Психологічний супровід онкохворих дітей», організована Психологічною службою ЛНУ. Лектор Анастасія Скаковська – практичний психолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, психотерапевт з напрямку дитячої та юнацької психотерапії, арт-терапевт, тренер навчально-освітніх тренінгів ділилася своїм досвідом роботи з дітьми, які віч-на-віч зіткнулися з важкою хворобою, розповіла про етапи первинного реагування батьків та підлітків на діагноз, про роботу зі страхами дітей з онкологічними захворюваннями, про важливість доброго терапевтичного стосунку між психологом та дитиною, про психологічний супровід дітей в умовах стаціонару, про психологічні труднощі дитини після хвороби.
Анастасія Скаковська показала інструментарій який використовує у своїй роботі з дітьми, а саме: кольорові малюнки про лікарню та процедури, м’які іграшки, іграшкові медичні інструменти, що використовуються в арт-терапії та ігровій терапії й допомагають справитись дитині з медичними страхами, зробити медичні процедури менш небезпечними та травматичними. Основне, на чому наголосила лектор – це безумовне прийняття дитини та бажання подолати з нею цей нелегкий період її життя.

Лекція на тему «Чи кохання це всього лиш хімія?

14.02. 2017 р. у ЛНУ ім. Івана Франка відбулася відкрита лекція на тему «Чи кохання це всього лиш хімія?», організована Психологічною службою Університету. Про особливості переживання кохання, про види та рівні любові , а також про природу гормонів і їхній вплив на стосунки розповіла Вікторія Гупаловська – біолог-фізіолог, психолог, канд. психол. наук, доцент кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка, дійсний член Української спілки психотерапевтів, Міжрегіонального товариства сприяння розвиткові символдрами, Асоціації практикуючих психологів України, Інституту системної терапії.
У психології та сексології як правило йдеться саме про кохання як емоцію сильної (палкої) прихильності й особистої відданості об’єктові кохання. З наукової точки зору, кохання – це, насамперед, біохімічний процес, в якому задіяно безліч гормонів (серотонін, дофамін, окситоцин, ендорфін, фенілетиламін). Виявляється, зустрічаючи особу протилежної статі, чоловік чи жінка не лише оцінюють її за зовнішністю, а й відчувають на запах.
Студенти ознайомились з «трикутною теорією кохання» (тріадою любові) психолога Роберта Стернберга. В контексті міжособистісних стосунків, «трьома компонентами кохання є близькість, пристрасть і зобов’язання».
Захід відвідало 56 студентів.

Тренінг “Самоменеджмент” 

06.12.2016

На тренінгу ми навчимось ефективно планувати та використовувати свій час, відновлювати внутрішні ресурси, вдало розраховувати сили та знаходити вихід зі складних ситуацій.
З нами ви дізнаєтесь, як здавати сесію без стресу та перевтоми!

Тренінг відбудеться 06.12.2016 р. о 16:40 год. в 202 ауд. головний корпус.

Реєстрація на тренінг обов’язкова!
Зареєструватись: https://goo.gl/forms/aMsQ4FND1wnMUA323

“Психологічна ресурсність людини”.

Психологічна служба Львівського національного університету організувала  семінар «Психологічна ресурсність людини». Тут ви змогли дізнатись, що таке психологічні ресурси, звідки вони у нас беруться, та проаналізувати власні «запаси» внутрішніх сил. Найбільш корисним семінар виявся тим, хто цікавиться психологією, відчуває певний брак сил для ефективного закінчення навчального року.
Дата: 18.11.2016р.; о 15.00
Місце: 95 ауд., Корпус географічного факультету, Дорошенка 41

P. S. Попередня реєстрація обов’язкова!
https://goo.gl/forms/np83zKfeomy4kNw82
Детальна інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/805821952853817/

Майстерня «Картографія тіла» 
12.10.2016
У круговерті справ та дедлайнів ми іноді забуваємо, що маємо тіло, яке прагне уваги та турботи. Під час майстерні ведучий Ігор Колесник, канд.філос.н., доцент кафедри теорії та історії культури, провів вправу, яка базується на техніці медитації і спрямована на «сканування» власного тіла, розслаблення та виділення проблемних ділянок, що є першим кроком до здорового сприйняття власної тілесності. Учасники також дізнались про важливість розслаблення та спокою для збереження свого психологічного здоров’я.

24 25 26

Відкрита лекція Лариси Дідковської на тему «Асертивність»
11.10.2016
В рамках тижня психічного здоров’я відбулась відкрита лекція практикуючого психотерапевта та доцента кафедри психології Лариси Дідковської.
Слухачі дізнались про причини зростання кількості психічних та психологічних розладів у 21 столітті та про асертивність – як рису здорової особистості, яка вміє формувати і встановлювати власні межі, відповідати за свої вчинки та поважати рамки інших людей.

21 22 23

 

Інтерактивна студія створення образу здорової людини 
10.10.2016
У всесвітній день психічного здоров’я студенти та викладачі долучились до акції та разом з психологами і волонтерами психологічної служби університету створили спільні колажі, які демонструють ставлення до психічного здоров’я і нездоров’я.
До обговорення колажів можна долучитись на нашій сторінці у соцмережах https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu

15 16 17 18 19 20

Кінопоказ «Стань ближчим»
07.10.2016
Напередодні всесвітнього дня психічного здоров’я відбувся кінопоказ короткометражок про поширені захворювання та звичайних людей і сім’ї, які намагаються протистояти щоденним випробовуванням. Ми обговорили важливі питання та спільно шукали відповіді на запитання: як дбати про своє психічне здоров’я ?
Організатори: Навчальна лабораторія кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка та Психологічна служба університету

Модератор: Ольга Конюх

12 13 14

Тренінг «Командотворення» для студентів першого курсу філософського факультету 
01.10.2016
Тепла та дружня атмосфера у академічній групі – це запорука швидкої адаптації та взаємопідтримки юних студентів, які лише почали свій шлях в університеті. Наші практичні психологи провели тренінг, на якому студенти мали змогу краще познайомитись один з одними, знайти щось спільне та навчитись працювати у команді.

7 8 9 10 11

«Перший раз на перший курс» 
29.09.2016
На факультеті журналістики відбулась зустріч психологів зі студентами першокурсниками. Юні акули пера отримали вичерпну інформацію про усі активності та послуги психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

5 6

 

Арт-майстерня «Мандали- гармонія, спокій, відновлення!» 
27.09.2016
Чергова зустріч майстерні присвячена роботі з мандалою – давнім символом, відомим ще у третьому тисячолітті до нашої ери. За допомогою стародавньої техніки ми відновлювали гармонію, відшуковували спокій та черпали ресурси
3 4

 

Арт-майстерня «А що про тебе розкаже колір» 
21.09.2016
Перша зустріч у новому сезоні відбулась у теплій та камерній атмосфері, учасники майстерні працювали з кольором, та через барви пізнавали себе і свої стосунки зі світом.
1 2

 

Тренінг  «ПОВНИЙ ВПЕРЕД: ЯК ЗІБРАТИСЯ, ПОСТАВИТИ ЦІЛІ ТА ЗРОБИТИ ВСЕ, ЯК СЛІД»»

12 квітня 2016 р.

Для того, щоб:

 • Навчитись робити вибір між важливими цілями та випадковими завданнями.
 • Дізнатися, як структурувати цілі так, щоб у них розібратися;
 • Стати цілеспрямованим на шляху до власної мети;
 • Уміти організовувати свій час так, щоб все встигати

13023462_1023666694389456_286447539_n 13023473_1023666681056124_549516506_n 13045391_1023666691056123_2078874810_n 13045435_1023666684389457_933518668_n 13046163_1023666687722790_208779361_n 13081611_1023666677722791_1154402674_n 13081823_1023666671056125_1618362399_n

Тренінг  “ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП” для студентів географічного факультету

2 квітня 2016 р.

13022313_1023661297723329_1267892244_n 13023461_1023661301056662_1584448740_n 13023512_1023661284389997_1929489407_n 13077216_1023661294389996_547034382_n 13077263_1023661291056663_1658883497_n

 

Тренінг  «Я – НАВИВОРІТ: ПРО ЕФЕКТИВНУ САМОПРЕЗЕНТАЦІЮ»

2 березень 2016 р.

Нагадаємо, що тут студенти вчились краще зрозуміти себе, ефективно взаємодіяти зі світом та із самим собою та вміти обирати найкращі стратегії самопрезентації у різних життєвих ситуаціях.

13020614_1023661797723279_1409768799_n 13023204_1023661794389946_2003294641_n 13046112_1023661784389947_1527002008_n 13059722_1023661801056612_764678399_n 13077343_1023661787723280_1330674068_n

 

Зустрічі у навчальному проекті «КіноаналіZ» (2014-2015)

рис.13 рис.14 рис.26 рис.30 рис.32

Арт-терапевтичні зустрічі (2015)

рис. 23 рис. 24 рис.15 рис.16 рис.31

Перший цикл занять Майстерні тренерства (2015)

рис.17 рис.18

Круглий стіл на тему «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку» (спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи та Психологічною службою Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського)

рис 21 рис 22 рис.19 рис.20

Тренінги для першокурсників «Бути студентом – легко і цікаво!»

рис. 25 рис.27 рис.28 рис.29 рис.33

 

Контакти

Адреса:  вул. Коперника, 3, факультет управління бізнесу і фінансами, 5 поверх, 513 аудиторія.

Телефони:

(063) 038-37-38 (з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю)

Електронна пошта:

psysluzhba@gmail.com

 

Соціальні мережі – найсвіжіша інформація завжди тут:

https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/

https://instagram.com/lnu_psysluzhba?igshid=1rogxfvdgsgh

Співробітники

Конюх Ольга Ігорівна

Посада: завідувач психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Мочаліна Юліанна Ігорівна

Посада: практичний психолог психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Незабитовська Світлана Вікторівна 

Посада: практичний психолог психологічної  служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Скаковська Анастасія Володимирівна
Посада: ст. лаборант психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Поліщук Оксана Ігорівна

Посада:  ст. лаборант психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Інформація

Психологічна служба університету

Про нас

Психологічна служба ЛНУ імені Івана Франка це платформа для вдалого пошуку себе, розкриття свого потенціалу та розвитку особистості.

 Психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка була створена Наказом ректора № 0-59 від 8.12.2010 р. з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких колективах.

 

“Психологічна служба є також базою для практики та наукових досліджень, здобувачі мають можливість долучитись до роботи Психологічної служби як платформи для впровадження наукових результатів.”

 

Основні форми роботи Психологічної служби:

 • Індивідуальні психологічні консультації;
 • Пізнавальні зустрічі на психологічну тематику;
 • Соціально-психологічні тренінги;
 • Тестування особистісних якостей;
 • Співпраця з порадниками академічних груп;
 • Проведення актуальних психологічних досліджень;
 • Телефон довіри: (063) 038-37-38;
 • Навчально-просвітницька робота із студентами-майбутніми психологами.

Для студентів та працівників ЛНУ участь у всіх формах роботи БЕЗКОШТОВНА.