Центр політичних досліджень (ЦПД)

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень.

cpdОдним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині; формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону; налагодження постійної співпраці між державними, політичними та науковими (академічними і недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук. Центр працює над систематичним вивченням громадської думки з широкого спектру політичних питань; проведенням наукових досліджень із проблем влади, партійно-політичної структуризації українського суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив інтеграції України у світове співтовариство; проведенням науково-теоретичних та науково-практичних конференцій із проблем, що входять до переліку спеціалізації Центру; проведенням прикладних досліджень із проблем регіональної та загальноукраїнської політики; організацією та проведенням семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище; здійсненням поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України та світу; експертною та аналітичною підтримкою діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур; видавничою діяльністю у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і зокрема тих, які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.

Цілі Центру:

залучення світового та вітчизняного досвіду політичного аналізу до вивчення політичних  процесів в Україні та Галичини; формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону; налагодження постійної співпраці між державними, політичними і науковими (академічними і недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук.

Завдання Центру:

систематичне вивчення громадської думки з широкого спектру політичних питань; проведення наукових досліджень з проблем влади, партійно-політичної структуризації українського суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив інтеграції України у світове співтовариство; проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій з проблем, що входять до переліку спеціалізацій Центру; проведення маркетингових досліджень; організація та проведення семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище; здійснення поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України і світу; експертна й аналітична підтримка діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур.

Видавнича діяльність у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і тих, які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.

Нове зображення (14)

Керівний склад організації:

Анатолій Романюк – директор Центру політичних досліджень, доктор політичних наук, завідувач, професор кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка.

Любомир Скочиляс  – заступник директора Центру політичних досліджень, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ЛНУ ім. І.Франка.

Контакти: 79602, м. Львів, м. Львів, вул. Університетська, 1/348а,

тел. (032) 23-94-340

e-mail: cpd.lviv@gmail.com

Більше інформації про Центр політичних досліджень можна дізнатися на офіційному сайті Центру за адресою: http://post-ua.info