Конференції

Кафедра психології 25-27 травня 2018 р. виступила співорганізатором V Міжнародної науково-практичної конференції з християнської психології «Родина як простір становлення та відновлення особистості».

Триденна конференція включала в себе доповіді, стендові презентації, роботу в секціях, а також майстер – класи. Були розглянуті такі питання як духовно – психологічне здоров’я подружжя, Таїнство Подружжя як Божий дар, християнське розуміння послуху, формування образу Бога в сім’ї, кризи і ресурси пубертату, ресентимент як мотивація «рухів за рівність», правдива історія гендеру, сепарація та травма у сім’ях військових, сімейна система в реабілітаційному процесі  учасника бойових дій, психотерапія узалежнень у контексті сімейної системи, економічна грамотність сучасного подружжя та інші.

Важливим аспектом конференції стали майстер – класи, в ході яких учасники почули практичні напрямні щодо повноцінної самореалізації та розвитку психологічного здоров’я сім’ї, уникнення впливу травми на статеве функціонування, реінтеграції військових та членів їхніх сімей, відновлення сексуальної ідентичності особистості, розуміння слушної мети шлюбу та його причини. Майстер – класи створили живу атмосферу та приязне спілкування між учасниками конференції, не дивлячись на те, що вони спілкувались на різних мовах. Завершилась ця зустріч врученням сертифікатів про участь в роботі конференції.

15-16 травня 2018 року у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась щорічна наукова студентська конференції «Дні науки філософського факультету 2018».

Електронний збірник тез конференції доступний за посиланням.

Опубліковано тези ХΙV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”, що відбувалась 11-12 травня 2017 року

Тези-Психологічні проблеми сучасності-2017

Опубліковано тези звітної конференції філософського факультету за 2016 рік

Тези Звітної наукової конференції філософського факультету 2017

Оголошення про конференції

6-8 лютого 2017 року відбудеться Звітна конференція філософського факультету за 2016 рік. 

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ  НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

 

Керівник секції – доц. Рижак Л.В.

Секретар секції – доц. Литвин В.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 316, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Лосик О.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф. Карась А.Ф.
 2. Концепт “свободи волі” у філософському й нейробіологічному вимірах. Проф. Карась А.Ф.
 3. “Філософія природи” та “Філософія історії” – історичні долі і сучасність.

     Проф. Лисий В.П.

 1. Шерінгова економіка як підстава еволюції вартостей у сучасному західному світі. Доц. Джунь В.В.
 2. Мережеве суспільство: в лабіринтах комунікації. Доц. Рижак Л.В.
 3. Стратегія конструювання тілесності в інформаційному просторі.  Доц. Добропас І.О
 4. Впливи соціальних зрушень в Україні на конституювання сенсо-розуміння. Доц. Сафонік Л.М.
 5. Філософський аналіз феномену сфери відкритості: сучасні теорії та український контекст. Асп. Лучак А.-М.М.
 6. Гранднаратив мультикультуралізму: сучасні філософські концепції.   Асп. Фокшей Д.Л.
 7. Когнітивний потенціал метафори. Асист. Пухта І.С.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 9 лютого, 13 год 00 хв

 1. Особливості формування “модульної людини” (Ернеста Гелнера) в сучасній Україні. Проф. Братасюк М.Г.
 2. Часові виміри памʼяті: історичний і філософський підходи. Доц. Лосик О.М.
 3. Соціальна доктрина Церкви в сучасній Україні. Доц. Поляруш Б.Ю.
 4. Філософія як навчальний предмет: виклики сучасності. Асист. Янкович Т.Я.
 5. Ідея відповідальності та поняття обов’язку. Асист. Сарабун О.Б.
 6. Ніцшеанські мотиви в творчості Лесі Українки. Асист. Откович К.В.
 7. Соціальна дійсність і теорія автопоези Франциско Варели та Умберто Матурани. Асп. Ковчак В.О.
 8. Мистецтво, революція і тотальність: дискусія між Георгом Лукачем та Теодором Адорно. Асист. Ланюк Є.Ю.
 9. Еволюція соціально-філософських поглядів Івана Франка. Доц. Наконечний А.Р.
 10. Місце людини (суб’єкта) як перетворення свободи в необхідність  у Георга Гегеля. Асп. Голяш М.П.

 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 303, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Пашук А.І.

Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2016 р. і завдання на 2017 р. Проф. Пашук А.І.
 2. Людина як гуманістична проблема в українській філософії. Проф. Пашук А.І.
 3. Космогонічні підґрунтя становлення онтологічної проблематики (порівняльний аналіз української та давньогрецької космогонії). Доц. Хамар У.В.
 4. Свідчення феноменологічного суб’єкта та “істина факту”.Доц. Карамишева Н.В.
 5. Гайдеггерова філософія техніки: антропологічний вимір. Доц. Дахній А.Й.
 6. Теоретико-методологічні засади визначення предмета вітчизняних історико-філософських досліджень. Асист. Бовтач С.В.
 7. Поняття трансцедентального его: Рене Декарт versus Жан-Поль Сартр. Асист. Терещенко В.П.
 8. Категорія любові в екзистенційній філософії Габріеля Марселя. Асп. Ковальчук Ю.В.
 9. Релігійний вибір як вибір екзистенційний. Асп. Томашкевич В.А.
 10. Григорій Сковорода – провісник елітарності в українській філософії.  Асп. Грибовська М.В.

 

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Аудиторія 1-А, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Кизименко Л.Д.

Секретар підсекції – доц. Партико Т.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. і завдання на 2017 р. Проф. Грабовська С.Л.
 2. Особливості когнітивних стилів у старшокласників. Доц. Баклицький І.О.
 3. Соціокультурні трансформації жіночої ролі: психологічний аналіз. Проф. Гапон Н.П.
 4. Схильність до девіантної поведінки підлітків з різним рівнем довіри до себе. Доц. Єсип М.З.
 5. Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією до навчання. Доц. Галецька І.І.
 6. Організаційна поведінка як об’єкт психологічного дослідження. Доц. Карковська Р.І.
 7. Вроджені неусвідомлювані якості особи як детермінанти її поведінки. Проф. Кизименко Л.Д.
 8. Особливості емоційного сприймання міського простору. Доц. Кліманська М.Б.
 9. Психологічне насильство в родинній взаємодії. Асист. Кочергіна І.А.
 10. Здатності педагога у контексті духовної парадигми психології. Доц. Мащак С.О.

 

Керівник підсекції – проф. Квас О.В.

Секретар підсекції – доц. Петровська І.Р.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв

 1. Ціннісні орієнтації як чинник адаптації особи нового соціокультурного середовища. Проф. Грабовська С.Л., асп. Стасюк О.В.
 2. Перспективи розвитку когнітивного напряму в психології. Ст. викл. Михальчишин Г.Є.
 3. Емоційний тонус у літньому віці. Проф. Партико Т.Б.
 4. Теоретико-методологічні основи дослідження громадянської ідентичності. Доц. Петровська І.Р.
 5. Релігійність людини: особливості становлення в онтогенезі. Доц. Проць О.І.
 6. Типи материнської ідентичності жінок. Асист. Перун М.Б.
 7. Кататимно-імагінативний підхід у роботі з комплексними психічними травмами. Доц. Сазонова О.В.
 8. Проблема стресостійкості особистості. Асист. Стельмащук Х.Р.
 9. Типи ресурсної спрямованості особистості. Доц. Штепа О.С.

ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Аудиторія 206, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Поліщук М.В.

Секретар підсекції – доц. Скочиляс Л.С.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 13 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри політології у 2016 р. та завдання  на 2017 р. Доц. Поліщук М.В.
 2. Варіативність порівняльного методу. Проф. Романюк А.С.
 3. Політичні та соціальні інтереси: проблеми взаємодії. Доц. Поліщук М.В.
 4. Особливості типологізації партійних систем в Україні. Асист. Осадчук І.Ю.
 5. Cистема уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрези­денталізму. Доц. Литвин В.С.
 6. Суспільно-політичні рухи в системі асоціативних утворень. Асист. Чміль І.І.
 7. Кадрова політика у державному управлінні. Доц. Шурко О.Б.
 8. Взаємозв’язок між економічною нерівністю та політичною стабільністю. Асист. Панарін А.С.
 9. Політика добробуту в постсоціалістичних країнах: досвід Польщі. Доц. Четверікова Л.О.
 10. Політичний екстремізм як основа діяльності політичної партії Правий Сектор. Асп. Юрченко П.В.
 11. Виборчі системи на місцевому рівні: порівняльний аналіз на прикладі Польщі та Чехії. Асп. Чоловська О.П.
 12. Локальна демократія як основний принцип втілення інституційної форми місцевого самоврядування. Доц. Була С.П.
 13. Електоральна демократія vs народовладдя. Доц. Скочиляс Л.С.
 14. Еволюція програмної політики Лейбористської партії Сполученого Королівства у 1997-2010 роках. Асп. Чорняк З.С.
 15. Ефективність правоцентристських урядів Польщі та Чехії в 1991-2015 роках. Асист. Лопата М.О.
 16. ЗМІ та політика: принципи взаємодії. Доц. Сліпецька Ю.М.
 17. Імплементація системи раннього попередження у процес прийняття рішень центральними органами влади. Асп. Пелещук І.В.

ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Аудиторія 303, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Денисенко В.М.

Секретар підсекції – доц. Бунь В.В.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф. Денисенко В.М.
 2. Антропологічні виміри політичної історії. Доц. Хома Н.М.
 3. Концептуальні особливості визначення понять “ліва” та “права” політична партія. Доц. Шипунов Г.В.
 4. Сучасна політична інтерпретація поняття “прав людини”. Доц. Гарбадин А.С.
 5. Теоретико-методологічні підходи до розуміння інформації в політичній комунікації. Доц. Шиманова О.В.
 6. Мова нетерпимості в сучасному політичному дискурсі. Асист. Кривенко С.О.
 7. Концептуальна пара “Я – Інший” як методологічна основа конструювання ідентичності Об’єднаної Європи. Асист. Мотрен С.М.
 8. До питання секуляризації релігії в сучасному українському суспільстві. Асист. Харечко І.З.
 9. Інформаційне суспільство: політико-антропологічний підхід до аналізу. Асист. Кірієнко О.Д.
 10. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в утопії та антиутопії. Асп. Іленьків Г.В.

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Аудиторія 357, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Сінькевич О.Б.

Секретар підсекції – доц. Васьків А.Ю.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 30 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р.Доц. Сінькевич О.Б.
 2. Апорії персональної ідентичності в добу масової культури.  Доц. Сінькевич О.Б.
 3. Релігійні трансформації в міжвоєнній Польщі: український контекст.Доц. Король Н.М.
 4. Філософські виміри наукової фантастики. Доц. Колесник І.М.
 5. Естетизм у творчості Валеріана Підмогильного. Асп. Парамбуль І.В.
 6. Персоналізм в українській філософії. Асп. Поліщук Р.М.
 7. Поняття культури і цивілізації у філософії Іммануїла Канта. Асист. Мандрищук Л.А.
 8. Початки українського філософського релігієзнавства: М.П. Драгоманов, О.О. Потебня, І.Я. Франко. Доц. Стеценко В.І.
 9. Міждисциплінарність у дискурсі сучасних досліджень етики.Доц. Ярошенко Т.М.
 10. Штрихи до портрету сучасного українського героя (на матеріалі візуального мистецтва). Доц. Ліщинська О.І.
 11. Маргінальність як виявлення внутрішнього божевілля в постмодернізмі.Асп. Ковач-Петрушенко А.О.
 12. Сучасна методологія філософської антропології. Проф. Альчук М.П.
 13. Постмодерні практики ідентичності: культурологічний аспект. Доц. Лазарович Н.В.
 14. Правозахисний рух в Україні другої половини ХХ ст. як спротив колоніальній  експансії. Асп. Мокрик Р.Р.
 15. Головні бінарні опозиції соціального  міфу в українських реаліях сьогодення. Доц. Дарморіз О.В.
 16. Релігійність: виклики сучасності. Доц. Кохановська М.Г.

Програма звітної конференції філософського факультету за 2016 р.

Вимоги до оформлення тез звітної конференції філософського факультету

 

Архів конференцій

21 жовтня 2017 р. відбулася Друга наукова конференція пам’яті Юрія Романовича Шведи “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”.

Конференція відбулася за такими науковими секціями:

1. Регіональні особливості формування та розвитку політичних партій України.
2. Партії та партійні системи: світовий досвід.
3. Партійні та виборчі системи: інституційно-процесуальна кореляція.

У рамках першої секції відбулось обговорення результатів порівняльного аналізу регіональних особливостей розвитку політичних партій України згідно з єдиною запропонованою та погодженою методикою. Окрім того, обговорювалась і сама методика та перспективи її подальшого застосування українськими науковцями. У секції взяли участь науковці з різних регіонів України, зокрема з Буковини, Волині, Дніпропетровщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Києва та Київщини, Львівщини, Харківщини, Хмельниччини.

У рамках другої та третьої секції було обговорено проблематику партій, партійних і виборчих систем в Україні та різних країнах світу. Також було презентовано монографію Центру Разумкова “Трансформація партійної системи. Український досвід у європейському контексті”. Дискутували науковці з України та іноземні гості.

За результатами підготовки та проведення наукової конференції буде опубліковано збірник наукових статей і тез її учасників – “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”.

В ході конференції намічено концепцію, формат і методику наступної конференції, яка буде присвячена проблематиці регіональних політичних режимів в Україні.

11-12 листопада з нагоди 25-річчя кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства”

14980707_1162547647161491_7729053926505378777_n

Науковці розмірковували над психологічними детермінантами розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства

Понад п’ятдесят учених-психологів взяло участь у дводенній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства», яка розпочалася 11 листопада 2016 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка і присвячена 25-літтю кафедри психології Львівського університету.

14639695_1162547780494811_1957903149980796952_n 14956589_1162547750494814_6606834677215163624_n 14962635_1162547643828158_3623909454080532760_n 14962681_1162547543828168_8484585995158025668_n

«Сьогодні ми маємо можливість говорити не тільки про психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства, але й обмінятися міркуваннями щодо формування психологічної школи у Львівському університеті, зокрема кафедри психології на філософському факультеті», – зазначив під час відкриття конференції Ректор Володимир Мельник.

14992084_1162547537161502_7406514258572007512_n

Він, зокрема, зазначив, що формування кафедри психології відбувалося в умовах становлення філософського факультету. «Це був непростий, не спонтанний процес, а процес дискусій щодо місця й ролі філософсько-психологічної, культурологічної та політологічної освіти, формування образу кафедр, навчальних планів і спеціалізацій навчальних курсів», – пригадав професор Володимир Мельник.

За словами Ректора, психологічний напрям науки у Львівському університеті став паритетно рівноправним із філософсько-культурологічним та політологічним і відображає загальну тенденцію гуманітаризації студентської освіти у класичному університеті, а також духовного світу людини з точки зору психологічної науки.

Ректор Володимир Мельник висловив вдячність колективу кафедри за «науковий і дидактичний подвиг у непростий трансформаційно-перехідний період».

Декан філософського факультету Людмила Рижак зазначила, що «сьогоднішня конференція – чудова нагода підбити підсумки наукових і навчально-методичних здобутків, якими сьогодні пишаються всі співробітники кафедри та факультету».

15078761_1162547743828148_1194639312619385420_n

Людмила Віталіївна відзначила, що кафедра психології має потужний потенціал, адже її професори, доценти, асистенти й аспіранти  проводять перспективні дослідження і є знаними в Україні та за кордоном. Зокрема, завдяки зусиллям професорів кафедри було здійснено ліцензування аспірантури з психології і відкрито набір в аспірантуру за новими напрямами.

Учасників конференції привітали доктор філософських наук Ольга Зінкевич, професор, завідувач кафедри психології, директор науково-дослідного Центру з проблем гендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Оксана Кікінеджі, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Українського католицького університету Галина Католик, доктор психологічних наук Мирон Варій, а також випускники кафедри психології та Львівської обласної малої академії наук.

14993389_1162547883828134_7449407816981888561_n 15032244_1162547960494793_4862122911802219912_n 15032721_1162547900494799_5060182069366599301_n 15036511_1162547997161456_8934227846222139003_n

«Ви присвятили життя служінню такому феномену, про місце розташування якого ніхто не знає, але всі знають, як болить людській душі», – метафорично зазначила доктор психологічних наук, професор Наталія Жигайло, висловивши співробітникам кафедри психології найтепліші вітання і побажання з нагоди ювілею.
Завідувач кафедри психології, професор Софія Грабовська долучилася до привітань колег і подякувала за високу оцінку роботи колективу кафедри.

14963224_1162547990494790_4108013584006395231_n

Після урочистого відкриття конференції учасники продовжили роботу під час пленарного засідання. Науковці порушили актуальні питання сучасної психології, зокрема у колі їхніх зацікавлень – соціально-психологічні дослідження та постсучасність, методологічні проблеми дослідження культурного капіталу як психологічного феномена; психологія духовного становлення студентської молоді, напрямки вдосконалення викладання психології у контексті вимог сьогодення та революції у навчанні.

Упродовж дводенної конференції  у форматі секційних засідань, учені працювали за такими тематичними напрямами: «Багатовимірність особистості: проблеми, методологія дослідження особи та соціуму», «Актуальні проблеми медичної та клінічної психології», а також «Психологічні проблеми процесу неперервного розвитку та навчання особистості упродовж її життя».

Нагадаємо, що організаторами заходу є кафедра психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та Міністерством освіти і науки України.

 

Наукова конференція “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи)

8 жовтня відбулась конференція “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи). Конференція проводилась за адресою вул. Січових Стрільців 19, аудиторія 205 (конференц-зал).

Програму конференції можна завантажити за посиланням.

foto

У відкритті конференції та вітальному слові взяли участь: Мельник Володимир Петрович, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка; Синютка Олег Михайлович, голова Львівської обласної державної адміністрації; Юринець Оксана Василівна, народний депутат України; Хміль Михайло Михайлович, народний депутат України; Романюк Анатолій Семенович, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Омельченко Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент.

Надалі конференція проводилась за такими секціями:

 1. Партійні та виборчі системи: інституційно-процесуальна кореляція
 2. Українські партії та багатопартійність;
 3. Партії та партійні системи: світовий досвід.

conf-1  conf-5 conf-6 conf-7

Відео відкриття конференції:

https://www.facebook.com/golos.ira/videos/1097826646937625/

Учасники конференції дійшли згоди, що проведення подібних заходів, які стосуються партій і виборів на регіональному рівні, є вкрай актуальними і потребують продовження у майбутньому.

Видавництво “Знання” представило у публічний доступ книгу Шведи Юрія Романовича “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії”, яку можна завантажити за посиланням.

 

Міжнародна конференція «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот»

Запрошуємо до участі в міжнародній конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот», яка відбудеться 22-24 червня 2016 р. Міжнародна конференція відбудеться на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за участю: Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академії педагогіки спеціальної. (Варшава, Польща), Українського філософського фонду, Польського Товариства Універсалізму, Council for Research in Values and Philosophy (Washington, США). Інформацію про вимоги до оформлення матеріалів (тез і статей) конференції, а також картку зголошення (заявку) для участі в міжнародній конференції можна завантажити за посиланнями:

Вимоги до оформлення матеріалів

Карта зголошення

Детально про мету, правила та особливості проведення конференції можна дізнатись на сторінці Міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот”.

Щорічна студентська наукова конференція “Дні науки 2016”.

У рамках проведення заходів, присвячених Дням науки-2016, упродовж 11-12 травня 2016 року на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка проходила українсько-польська студентсько-аспірантська наукова конференція, у якій взяли участь близько 70 молодих учених.

«Традиційна щорічна конференція нашого факультету, приурочена до Днів науки, – це інтелектуальний майданчик, де ви можете не лише представити результати своїх досліджень та обмінятися цікавими ідеями та думками, а й збагатити свій професійний досвід», – звернулась з вітальним словом декан філософського факультету Людмила Рижак.

Під час пленарного засідання конференції аспіранти кафедри філософії, кафедри теорії та історії культури, кафедри політології та кафедри психології М. Голяш та В. Ковчак, А. Ковач-Петрушенко, З. Чорняк, І. Пелещук і Б. Андрейко представили свої доповіді, у яких окреслили коло своїх наукових зацікавлень і проблематику власних досліджень.

Серед ключових тем, які викликали зацікавлення в учасників наукового заходу, – свобода як ключова проблема філософії та людського буття, радянська традиція та європейська модернізація в незалежній Україні, ознаки постмодернізму в сучасній українській блогосфері, нове осмислення концепції гілеморфізму, порівняльний аналіз організаційної та програмної складових діяльності основних партій Сполученого Королівства, а також психологічні проблеми, пов’язані з розвитком дитини раннього віку.  Про психологічний аналіз сновидінь підлітків йшлося у виступі призера конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, учня 10 класу СШ №7 м. Червоноград А. Жидачина.

Надалі учасники конференції продовжили роботу у форматі секційних засідань за такими тематичними напрямами: філософія та культурологія, політологія, психологія (психологічні проблеми сучасності й актуальні проблеми соціальної психології).

Програму можна завантажити за посиланням:

Програма конференції “Дні науки 2016”

Тези можна завантажити за посиланням:

Тези конференції “Дні науки 2016”

Тези секції психології: Психологічні проблеми сучасності

2016-05-11-confrence-01 2016-05-11-confrence-03 2016-05-11-confrence-04 2016-05-11-confrence-05 2016-05-11-confrence-06 2016-05-11-confrence-07 2016-05-11-confrence-08 2016-05-11-confrence-10  2016-05-11-confrence-122016-05-11-confrence-11

 

Науково-практична конференція «Індивідуальний супровід осіб зі спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації фахівців», 24-25 червня 2015 року. Організатори: громадська організація «Справа Кольпінга в Україні», Міністерство освіти і науки України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівський національний університет імені Івана Франка та експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Довіра».

2015-06-26-conference-01

Про конференцію

 

Всеукраїнська наукова конференція «Духовність. Культура. Пам’ять», присвячена до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького, 12-13 травня 2015 року.

 

Тези звітної конференції філософського факультету за 2014 рік

Програма звітної конференції філософського факультету за 2014 рік

Щорічна наукова студентська конференція філософського факультету «Дні науки-2015» (14-15 травня 2015 р.). Секції філософії, політології та культурології.

222

Тези та матеріали конференції «Дні науки-2015»: Дні науки – 2015, Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Щорічна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності» (14-15 травня 2015 р.)

111

Тези та матеріали конференції «Психологічні проблеми сучасності»: Психологічні проблеми сучасності – 2015, Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Науково-практична конференція “Конституція України: політико-правові виклики і перспективи“. Організатори: філософський та юридичний факультети ЛНУ імені Івана Франка, Львівська обласна адміністрація, 26 червня 2014 року.

Нове зображення (10)

Міжнародна наукова конференція  “Апостол правди і науки”, присвячена до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, 15-16 травня 2014 року.

Нове зображення (9)

“Апостол правди і науки”. Матеріали конференції

 

Х Науково-практична  конференція студентів та молодих вчених Психологічні проблеми сучасності”, 15-16 травня 2014 року.

Звітна наукова конференція співробітників університету за 2013 рік. 1–9 лютого 2014 року.

Нове зображення (11)

Збірник тез звітної наукової конференції філософського факультету за 2013 р.

 

Науково-практична  конференція  Людина з обмеженими можливостями: соціально-психологічний та культурний виміри”. Організатори: Департамент освіти і науки Львівської ОДА, Львівська міська рада, Львівський національний університет ім. І. Франка, ГО “Справа Кольпінга в Україні“ (м. Чернівці), МГО Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму “Дитина з майбутнім” (м. Київ), Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Довіра, 28-29 січня 2014 року.