Міжнародна співпраця

Співпраця з зарубіжними науковими установами:

 • 10.01.24 Відкрита лекція гостьового професора Львівського національного університету імені Івана Франка Сальваторе Джакомуцці – доктора психологічних наук, професора Віденського університету імені Зігмунда Фройда (Австрія) на тему:  “Business, Management and Psychology”.
 • Карлів університет в м. Празі, Чехія – проведення конференції
 • Університетом Константина Філософа в м. Нітрі – проведення конференції
 • Вроцлавський університет – проведення конференції
 • Варшавським університетом;
 • Комітетом психології Польської Академії наук;
 • Україно-швейцарським проєктом «Психічне здоров’я для України» впроваджується GFA Consulting Group GmbH;
 • факультетом психології Варшавського університету;
 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету;
 • Європейською Асоціацією Психотерапевтів (ЕАР);
 • Австрійськом навчальним центром НЛП&НЛПТ;
 • Інститутом педагогіки Вроцлавського університету (координатор співпраці Александр Кобелярек, доктор педагогіки, керівник Університету Третього віку, головний редактор журналу “Jornal of Education, Culture and Society”);
 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина) \
 • “ Міжнародним Вишеградським Фондом (Словаччина).
 • Інститут політичних наук Вроцлавського університету (Польща).
 • Вармінсько-Мазурським університетом в м. Ольштині, Польща (консультативні зустрічі, участь у конференціях;
 • Гумбольдським університетом в Німеччині;
 • Єнським університетом в Німеччині;
 • Університетом Константина Філософа в м. Нітрі (Словаччина) (консультативні зустрічі, участь у конференціях, участь у програмі академічної мобільності);
 • Карловим університетом в м. Празі, Чехія (консультативні зустрічі, участь у конференціях, участь у програмі академічної мобільності);
 • Інсбруцьким університетом імені Леопольда і Франца (Австрія) (наукові стажування).
 • Віденським університетом (м. Відень, Австрія) – наукові стажування, участь у конференціях, круглих столах;
 • Українським Вільним університетом (м.Мюнхен, Німеччина) – наукові стажування.
 • “Council for RescarchinValuesand Philosophy” – м. Вашингтон, США: організація наукової конференції та стажування викладачів кафедри;
 • Академією спеціальної педагогіки м. Варшава (Польща): стажування аспірантів кафедри;
 • Університетом м. Пряшів (Словацька Республіка): підготовка спільних публікацій, участь в конференціях, стажування викладачів;
 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен): участь викладачів у спільно організованій конференції, спільні публікації;
 • Філософсько-політична академія (м. Бонн, Німеччина).

 

Наукові стажування та відрядження:

 • Доц. Галецька І.І. пройшла стажування в Австрійському навчальному центрі НЛП &НЛПТ, науково-практичний семінар «Провокативна психотерапія», 24-26 вересня 2021, м.Відень, Австрія (24 год 0,8 кредити ЕКТС)
 • Доц. Галецька І.І. взяла участь в тренінгу «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу»програма Erasmus+ Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 28-29 травня 2021, (12 год, 0,4 кредити ЕКТС, Серт: №02125243-1980/2021)
 • Доц. Гупаловська, доц Левус Н.І., ст. викл. Михальчишин Г.Є. взяли участь в Міжнародному семінарі-тренінгу Trauma Psycho Social Support+ «Traumaerkennung und Stabilizierung» TraumaAid. Germany – 10-14.09.2021(40 год.- 1.5 ECTS credits)
 • Доц. Гупаловська взяла участь у Міжнародному семінарі-тренінгу «Основи КІМ-терапії» Institut KomplexIntegratives Methodik (Wolfsburg, Gemany) – 2021 p.
 • Проф. Грабовська С.Л. пройшла стажування в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина) « Інноваційні технгології в освіті» (14.06.2021 по 14.07.2021), довідка К.21.595
 • Проф. Партико Т.Б. взяла участь у 14 годинному тренінг «КПТ для роботи із літніми людьми» (он-лайн, Туреччина, Бурса, 02.04.2021-03.04.2021).
 • Доц. Вовк А.О. здобула кваліфікацію Маster 1 в Université Côte d’Azur (м. Ніцца, Франція) з спеціальності “клінічна психологія та терапевтична медіація засобами мистецтва”, отримала спеціалізацію «Парна та сімейна терапія в гештальт-підході» в Гештальт-спільноті Білорусі (2021 рік).
 • Доц. кафедри теорії та історії культури Галуйко Роман Мар’янович протягом 25.06.2021 – 16.08.2021 рр. приймав участь у Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью Йорку, Єрусалимі, Пекіні.
 • Доц. кафедри теорії та історії культури Довгань Марія Григорівна пройшла науково-педагогічне стажування “Європейський підхід та його українська модернізація в підготовці викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук” (Республіка Польща, 6 вересня-17 жовтня 2021 р.).
 • Доц. кафедри теорії та історії культури Король Н.М. пройшла наукове стажування “Miejskie historie wielokulturowe” (POLIN Museum of the History of Polish Jews (POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich і “Ukrainski dom w Warszawie” – лютий-березень 2021 р.).
 • Доц. Фльорко Л.Я. Certificate about the international skills development (the Webinar). ES № 6901/2021, 19.07.2021. Certificate of participation this is to certify that Florko Lilia in the International advanced training (Webinar) on the topic: «Selection, preparation and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in Scopus and Wed of Science databases». The skills improvement program (webinar) is made up of 1,5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lecture, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study in the following disciplines: Philosophy; Psychology; Ethics and Aesthetics . 12th of July – 19th of July, 2021 (Lublin, Republic of Poland)
 • Доц. Фльорко Л.Я. Сертифікат про розвиток міжнародних навичок (вебінар). ЄС № 6901/2021, 19.07.2021. Сертифікат участі – це підтвердження участі Фльорко Лілії у Міжнародному курсі підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Відбір, підготовка та публікація наукових статей у наукових журналах, які індексуються у базах даних Scopus та Wed of Science». Програма підвищення кваліфікації (вебінар) складається з 1,5 кредитів ECTS (45 годин), включаючи 12 годин лекцій, 20 годин практичних занять та 13 годин самостійного навчання у таких дисциплінах: Філософія; Психологія; Етика та естетика. 12 липня – 19 липня 2021 року (Люблін, Республіка Польща)
 • Проф. Синиця А. С. пройшов наукове стажування «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland» в університеті «Collegium Civitas» (Варшава, Польща, 09.11.2020–18.12.2020) обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS).
 • Доц. Скочиляс Л.С. 13 жовтня 2021 року взяв участь у конференції “Цифровые следы в образовании”, ооганізованій Фінансовим університетом при уряді РФ і Освітньою системою Лань (Росія).

Міжнародні проєкти і гранти

Асоційований професор Сальваторе Джакомуцці

Brief Curriculum Vitae et Studiorum_Giacomuzzi 2021