Історія

Філософський факультет має давню історію, яка розпочинається з 1661 року. Саме тоді Єзуїтський колегіум було перетворено в університет із двома відділами: теологічним та філософським. Тоді на філософському відділенні навчалось біля двохсот студентів. Програма була укладена за зразком навчальних програм єзуїтських шкіл XVI ст., а відчутні зміни були внесені лише у XVIII ст. В основу цієї програми було покладено систему Аристотеля, що включала логіку, фізику та метафізику. Крім цього на відділенні викладали історію, географію, грецьку та латинську мови. Навчання тривало три роки, а після закінчення навчання на філософському відділенні студенти могли продовжувати навчання на теологічному відділенні.

В середині XVIII ст. на факультеті було відкрито кафедру математики. Як окремі предмети почали викладати польську, французьку, німецьку мови, географію та історію.
Після ліквідації ордену єзуїтів у 1773 році було закрито й університет, який було знову відкрито у 1784 році за декретом австрійського імператора Йосифа ІІ. У структуру університету, поряд із юридичним, медичним та теологічним, увійшов і філософський факультет.

Тут філософія мала роль підготовчих студій до трьох інший “вищих” факультетів. На першому році тут вивчали логіку, “чисту” математику, загальну й природну історії та дипломатію; на другому – фізику, прикладну математику і далі загальну історію; на третьому – метафізику, натуральну теологію й етику, загальну історію, нумізматику, естетику, практичну математику, геометрію та технологію.

Першим деканом філософського факультету відновленого університету став Ігнацій Юзех Мартинович (1755-1795), автор 2-х томного підручника з експериментальної фізики. З викладачів філософських дисциплін слід згадати Петра Лодія (1764-1829), послідовника філософії Канта й автора підручників ”Метафізика” та ”Логічні настанови”,  Ігнаца Яна Гануша (1812-1869), професора класичної філології та естетики Віктора Вацлава Гана (1763-1816). Протягом ХХІ ст. на філософському факультеті щороку навчалось від 80-ти до 180-ти студентів. Серед них були відомі діячі української культури та політики  Я. Головацький В. Навроцький, М. Павлик, О. ТерлецькийІ. Франко. У 1924 році філософський факультет було поділено на гуманітарний і природничо-математичний. Перша половина ХХ ст. на філософському факультеті Львівського університету була пов’язана з іменами учня Брентано, представника аналітичної філософії Казимира Твардовського (1866-1938), учня та критика Едмунда Гусерля феноменолога Романа Інґардена (1893-1970).

Після Другої Світової війни філософський факультет було закрито, натомість було створено лише одну кафедру філософії. У різні роки кафедру очолювали професори Андрій БрагінецьБорис КублановТамара СтарченкоАндрій Пашук. Викладачами кафедри проводились дослідження в галузі історії філософії, соціальної філософії, методології та логіки наукового пізнання.

В 1992 році філософський факультет було поновлено. Першим деканом відновленого факультету був професор Андрій Пашук. З 1996 року деканом факультету був професор Володимир Мельник Із 2014 року до сьогодні чинним деканом є доц. Людмила Рижак. Сьогодні на факультеті працюють майже 100 викладачів, навчається понад 800 студентів та аспірантів. Їхню підготовку здійснюють шість кафедр: історії філософії, філософії, теорії та історії культури, політології, теорії та історії політичної науки, психології.

На факультеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених “Кордіс”. Рада товариства здійснює підтримку талановитих дослідників, організовує та проводить наукові конференції, семінари, круглі столи, дебати та конкурси наукових робіт. Наукове товариство активно співпрацює із студентським самоврядуванням, профкомом та молодіжними громадськими організаціями.

Філософський факультет гордиться нашими викладачами, студентами й випускниками. Ми разом творимо неповторну історію факультету, зберігаємо та примножуємо його традиції.

Слава філософському факультету!

Слава Україні!

 

25-річчя відновлення факультету

Привітання декана з нагоди 25-річного ювілею філософського факультету