Персонал

Деканат

деканРИЖАК Людмила Віталіївнадекан
заступник деканаВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівназаступник декана
заступник деканаЖИГАЙЛО Наталя Ігорівназаступник декана

Кафедра історії філософії

Кафедра політології

завідувачРОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач
професорКОЛОДІЙ Антоніна Федорівнапрофесор
професорЛИТВИН Віталій Сергійовичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПАНАРІН Андрій Сергійовичдоцент
доцентПОЛІЩУК Микола Васильовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентГНАТЮК Володимир Вікторовичасистент
асистентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнаасистент
старший лаборантСВИРИД Зоряна Василівнастарший лаборант

Кафедра психології

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентКОРНІЄНКО Ігор Олександровичдоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнадоцент
доцентПЕРУН Марія Богданівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентЗОШІЙ Ірина Василівнаасистент
асистентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнаасистент
асистентРИБАК Оксана Степанівнаасистент
асистентСТАСЮК Марія Миколаївнаасистент

Кафедра теорії та історії культури

завідувачАЛЬЧУК Марія Павлівназавідувач
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

Кафедра теорії та історії політичної науки

завідувачШИПУНОВ Геннадій Володимировичзавідувач
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорЖИГАЙЛО Наталя Ігорівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнадоцент
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
асистентКОВАЛЬЧУК Михайло Васильовичасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
асистентСАБАРА Анна Мирославівнаасистент
асистент, асистент (сумісник)ТОКАРЄВА Лідія Володимирівнаасистент, асистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ВОЗНЯК Святослава Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра філософії

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорЛИСИЙ Василь Прокоповичпрофесор
професорСКРИННИК Зоя Едуардівнапрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛАНЮК Євген Юрійовичдоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентЛУЩ-ПУРІЙ Уляна Ігорівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентПУХТА Ірина Степанівнадоцент
доцент (сумісник)РИЖАК Людмила Віталіївнадоцент (сумісник)
доцентСАРАБУН Оксана Богданівнадоцент
доцентСАФОНІК Лідія Миколаївнадоцент
асистентБОДНАР Володимир Михайловичасистент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант
лаборантРоманяк Наталіялаборант

Лабораторія етики та естетики

завідувачБОЙКО Ігор Мирославовичзавідувач