Персонал

Деканат

деканРИЖАК Людмила Віталіївнадекан
заступник деканаВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівназаступник декана
заступник деканаЖИГАЙЛО Наталя Ігорівназаступник декана

Кафедра історії філософії

Кафедра політології

завідувачРОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач
професорКОЛОДІЙ Антоніна Федорівнапрофесор
професорЛИТВИН Віталій Сергійовичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентМАНДЗІЙ Любомира Степанівнадоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПОЛІЩУК Микола Васильовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнаасистент
асистентПАНАРІН Андрій Сергійовичасистент
асистент, аспірант (сумісник)ЧОЛОВСЬКА Олександра Павлівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЧОРНЯК Захар Сергійовичасистент
старший лаборантСВИРИД Зоряна Василівнастарший лаборант

Кафедра психології

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
професорХАЗРАТОВА Нігора Вікторівнапрофесор
доцентБОРОДІЙ Дана Іванівнадоцент
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнадоцент
доцентПЕРУН Марія Богданівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентСАЗОНОВА Олена Володимирівнадоцент
доцентСЕНИК Оксана Мирославівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнаасистент
асистентРИБАК Оксана Степанівнаасистент

Кафедра теорії та історії культури

в.о. завідувача кафедриДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнав.о. завідувача кафедри
професорАЛЬЧУК Марія Павлівнапрофесор
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент
асистентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичасистент

Кафедра теорії та історії політичної науки

завідувачШИПУНОВ Геннадій Володимировичзавідувач
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорЖИГАЙЛО Наталя Ігорівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
асистентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнаасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Михайло Васильовичасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
асистентСАБАРА Анна Мирославівнаасистент
асистент, асистент (сумісник)ТОКАРЄВА Лідія Володимирівнаасистент, асистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ВОЗНЯК Святослава Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра філософії

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорЛИСИЙ Василь Прокоповичпрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентПУХТА Ірина Степанівнадоцент
доцент (сумісник)РИЖАК Людмила Віталіївнадоцент (сумісник)
доцентСАФОНІК Лідія Миколаївнадоцент
асистентБОДНАР Володимир Михайловичасистент
асистентЛАНЮК Євген Юрійовичасистент
асистентСАРАБУН Оксана Богданівнаасистент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант
лаборантРоманяк Наталіялаборант

Лабораторія етики та естетики

завідувачБОЙКО Ігор Мирославовичзавідувач