Персонал

Деканат

деканРИЖАК Людмила Віталіївнадекан
заступник деканаВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівназаступник декана
заступник деканаЖИГАЙЛО Наталя Ігорівназаступник декана

Кафедра історії філософії

Кафедра політології

завідувачРОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач
професорЛИТВИН Віталій Сергійовичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПАНАРІН Андрій Сергійовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент

Кафедра психології

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
доцентInna Haletskaдоцент
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнадоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнадоцент
доцентПЕРУН Марія Богданівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентРИБАК Оксана Степанівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентЗОШІЙ Ірина Василівнаасистент
асистентМУСАКОВСЬКА Олена Михайлівнаасистент
асистентСТАСЮК Марія Миколаївнаасистент

Кафедра теорії та історії культури

завідувачАЛЬЧУК Марія Павлівназавідувач
професорКАШУБА Марія Василівнапрофесор
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентБОЙКО Ігор Мирославовичдоцент
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

Кафедра теорії та історії політичної науки

завідувачШИПУНОВ Геннадій Володимировичзавідувач
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорЖИГАЙЛО Наталя Ігорівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцент (сумісник)КУКАРЦЕВ Олег Вікторовичдоцент (сумісник)
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
асистентКОВАЛЬЧУК Михайло Васильовичасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
асистент (сумісник)ПОТЕРЕЙКО Орислава Олегівнаасистент (сумісник)
асистент, асистент (сумісник)ТОКАРЄВА Лідія Володимирівнаасистент, асистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ВОЗНЯК Святослава Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра філософії

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорСАФОНІК Лідія Миколаївнапрофесор
професорСКРИННИК Зоя Едуардівнапрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛАНЮК Євген Юрійовичдоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентЛУЩ-ПУРІЙ Уляна Ігорівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентПУХТА Ірина Степанівнадоцент
доцент (сумісник)РИЖАК Людмила Віталіївнадоцент (сумісник)
доцентСАРАБУН Оксана Богданівнадоцент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант
лаборантРоманяк Наталіялаборант