Персонал

Деканат

Кафедра історії філософії

в.о. завідувача кафедриДАХНІЙ Андрій Йосиповичв.о. завідувача кафедри
професорПАШУК Андрій Івановичпрофесор
доцентХАМАР Уляна Вікторівнадоцент
асистентБОВТАЧ Світлана Володимирівнаасистент
асистентТЕРЕЩЕНКО Валерій Павловичасистент

Кафедра політології

завідувачРОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентЛИТВИН Віталій Сергійовичдоцент
доцентМАНДЗІЙ Любомира Степанівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПОЛІЩУК Микола Васильовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнаасистент
асистентПАНАРІН Андрій Сергійовичасистент
аспірантЧОЛОВСЬКА Олександра Павлівнааспірант

Кафедра психології

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорКИЗИМЕНКО Леонід Дмитровичпрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
професорХАЗРАТОВА Нігора Вікторівнапрофесор
доцентБОРОДІЙ Дана Іванівнадоцент
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентСАЗОНОВА Олена Володимирівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнаасистент
асистентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнаасистент
асистентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнаасистент
асистентРИБАК Оксана Степанівнаасистент
асистентСЕНИК Оксана Мирославівнаасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнаасистент

Кафедра теорії та історії культури

професорАЛЬЧУК Марія Павлівнапрофесор
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентКОХАНОВСЬКА Марія Григорівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

Кафедра теорії та історії політичної науки

в.о. завідувача кафедриШИПУНОВ Геннадій Володимировичв.о. завідувача кафедри
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорСВІТА Ганна Михайлівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
доцентХОМА Наталія Михайлівнадоцент
асистентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнаасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
старший лаборантБЕКАР Святослава Ігорівнастарший лаборант

Кафедра філософії

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорЛИСИЙ Василь Прокоповичпрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентРИЖАК Людмила Віталіївнадоцент
доцентСАФОНІК Лідія Миколаївнадоцент
асистентБОДНАР Володимир Михайловичасистент
асистентЛАНЮК Євген Юрійовичасистент
асистентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнаасистент
асистентПУХТА Ірина Степанівнаасистент
асистентСАРАБУН Оксана Богданівнаасистент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант
лаборантРоманяк Наталіялаборант

Лабораторія етики та естетики

завідувачБОЙКО Ігор Мирославовичзавідувач