Персонал

Деканат

Кафедра історії філософії

Кафедра політології

завідувач, професор (сумісник)РОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач, професор (сумісник)
професорКОЛОДІЙ Антоніна Федорівнапрофесор
професорЛИТВИН Віталій Сергійовичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентМАНДЗІЙ Любомира Степанівнадоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПОЛІЩУК Микола Васильовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнаасистент
асистентПАНАРІН Андрій Сергійовичасистент
асистент, аспірант (сумісник)ЧОЛОВСЬКА Олександра Павлівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЧОРНЯК Захар Сергійовичасистент
старший лаборантСВИРИД Зоряна Василівнастарший лаборант

Кафедра психології

завідувачГРАБОВСЬКА Софія Леонідівназавідувач
професорВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександровичпрофесор
професорГАПОН Надія Павлівнапрофесор
професорКИЗИМЕНКО Леонід Дмитровичпрофесор
професорПАРТИКО Тетяна Борисівнапрофесор
професорХАЗРАТОВА Нігора Вікторівнапрофесор
доцентБОРОДІЙ Дана Іванівнадоцент
доцентВОВК Анна Олександрівнадоцент
доцентВОЛОШОК Олена В'ячеславівнадоцент
доцентГАЛЕЦЬКА Інна Іванівнадоцент
доцентГРЕБІНЬ Наталія Валеріївнадоцент
доцентГУПАЛОВСЬКА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентДІДКОВСЬКА Лариса Іванівнадоцент
доцентКАРКОВСЬКА Руслана Ігорівнадоцент
доцентКЛІМАНСЬКА Марина Борисівнадоцент
доцентЛЕВУС Надія Ігорівнадоцент
доцентПЕРУН Марія Богданівнадоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівнадоцент
доцентПРОЦЬ Оксана Іванівнадоцент
доцентСАЗОНОВА Олена Володимирівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Христина Романівнадоцент
доцентЧОЛІЙ Софія Мирославівнадоцент
доцентШТЕПА Олена Станіславівнадоцент
старший викладачМИХАЛЬЧИШИН Галина Євгенівнастарший викладач
асистентКОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївнаасистент
асистентМАНДЗИК Тетяна Михайлівнаасистент
асистентРИБАК Оксана Степанівнаасистент
асистентСЕНИК Оксана Мирославівнаасистент

Кафедра теорії та історії культури

професорАЛЬЧУК Марія Павлівнапрофесор
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентКОХАНОВСЬКА Марія Григорівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСІНЬКЕВИЧ Ольга Борисівнадоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

Кафедра теорії та історії політичної науки

в.о. завідувача кафедриШИПУНОВ Геннадій Володимировичв.о. завідувача кафедри
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорЖИГАЙЛО Наталя Ігорівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
асистентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнаасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Михайло Васильовичасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
асистентСАБАРА Анна Мирославівнаасистент
асистентТОКАРЄВА Лідія Володимирівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)ВОЗНЯК Святослава Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра філософії

завідувачКАРАСЬ Анатолій Феодосійовичзавідувач
професорБРАТАСЮК Марія Григорівнапрофесор
професорЛИСИЙ Василь Прокоповичпрофесор
доцентДЖУНЬ Валерій Володимировичдоцент
доцентДОБРОПАС Ірина Олександрівнадоцент
доцентЛОСИК Ореста Миколаївнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Андрій Романовичдоцент
доцентОТКОВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентПОЛЯРУШ Борис Юрійовичдоцент
доцентПУХТА Ірина Степанівнадоцент
доцентРИЖАК Людмила Віталіївнадоцент
доцентСАФОНІК Лідія Миколаївнадоцент
асистентБОДНАР Володимир Михайловичасистент
асистентЛАНЮК Євген Юрійовичасистент
асистентСАРАБУН Оксана Богданівнаасистент
асистентЯНКОВИЧ Тетяна Ярославівнаасистент
лаборантБаран Ліліялаборант
лаборантРоманяк Наталіялаборант

Лабораторія етики та естетики