Ганущак Руслан Іванович

Посада: асистент кафедри психології

Електронна пошта: ruslan.hanushchak@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Клінічна психологія, нейропсихологія, загальна психологія, психологія життєвого світу, психологія критичного мислення

Публікації

Статті:

 1. Ганущак Р.І., Партико Т.Б. Життєвий світ як основа унікальності особистості // Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». – Випуск 13, Т. 1. – 2020. – С. 110-116 http://habitus.od.ua/journals/2020/13_2020/part_1/19.pdf
 2. Ганущак Р.І. Життєвий світ особистості в епоху інформаційних технологій: виклики і загрози // Науковий журнал «Проблеми сучасної психології» («Журнал сучасної психології»). – Випуск 2 (18). – 2020. – С. 18-27 http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/article/view/2037/1953
 3. Ганущак Р.І. Життєвий світ особистості: онтологічний статус та методологічні підходи до дослідження // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Випуск 11. – 2021. – С. 48-55 http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/11_2021/7.pdf
 4. Ганущак Р.І. Типологія і характеристика життєвих світів: психологічні координати, адаптація та пошуки сенсу // Науковий журнал «Психологічні студії». – Випуск 2. – 2023. – С. 34-43. http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/psychology/article/view/1242/1153

Тези:

 1. Ганущак Р.І., Сеник О.М. До проблеми визначення збалансованої часової перспективи // Матеріали науково-практичної конференції «Харківський осінній марафон психотехнологій». – Харків, 27 жовтня 2018. – С. 131-133.
 2. Ганущак Р.І. Підходи до розуміння та інтерпретації життєвого світу особистості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічна наука та практика ХХІ століття». – Львів, 27-28 березня 2020. – С. 6-10.
 3. Ганущак Р.І. Соціальні мережі та життєвий світ особистості: психологічна і соціальна проблематика // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС». – Люблін, 25-26 вересня 2020. – С. 19-22.
 4. Ганущак Р.І. Духовні аспекти життєвого світу особистості в інформаційну еру // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці». – Львів, 23 квітня 2021. – С.56-59.
 5. Ганущак Р.І. Життєвий світ як категорія психології: проблеми дослідження // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології». – Київ, 03-04 грудня 2021. – С.121-123.
 6. Ганущак Р.І. Вивчення особливостей розвитку особистості з перспективи життєвого світу // Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства». – Львів, 20 квітня 2022. – С.49-51.
 7. Ганущак Р.І. Особливості взаємозв’язків між психологічними вимірами життєвого світу в контексті користування соціальними мережами // Збірник тез звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 22 лютого 2023. – С.182-185.

Біографія

Народився у м. Львові.

1999 р. – закінчив Львівський ліцей менеджменту.

2017 р. – отримав диплом бакалавра психології у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

2018 р. – закінчив магістратуру Львівського національного університету ім. Івана Франка (диплом магістра з відзнакою, освітня програма «Клінічна психологія»).

2019 р. – вступив до аспірантури Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2022 р. – асистент кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!