Вітальне слово

kafedr1

Вітаємо Вас на інтернет-сторінці філософського факультету!

Львівський національний університет імені Івана Франка – найдавніший в Україні – мав філософський факультет від часу свого заснування у 1661 році. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній Україні.

На філософському факультеті готують фахівців із філософії, політології, психології та культурології за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр. На факультеті діють кафедри історії філософії, філософії, психології, теорії та історії культури, політології, теорії та історії політичної науки, працює близько ста викладачів, серед яких 15 професорів та докторів наук, понад 70 доцентів та кандидатів наук.

В аспірантурі факультету готують науковців за 14 спеціальностями, діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з філософії та політології, виходить „Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: серія філософські науки”.

На факультеті працюють навчально-методичні кабінети з філософії та мистецтвознавства, діють чотири студентські наукові товариства, які сприяють розвитку творчо-креативних здібностей студентства.

Філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка завдяки діяльності його науковців і випускників, які беруть активну участь у науковому, освітньому, громадському, культурному та суспільно-політичному житті країни, відомий в Україні та за її межами. Випускники факультету з хорошими професійними знаннями затребувані у багатьох сферах нашого суспільства.