Довузівська підготовка та післядипломна освіта

При університеті та фукультеті працює Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Інститут як окремий структурний підрозділ Університету був створений у 1989 році. У 2012 році після об’єднання з факультетом доуніверситетської підготовки Університету Інститут отримав назву Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. За увесь цей час десятки тисяч слухачів мали змогу отримати другу повну вищу освіту та підвищити свій професійний рівень, що значно покращило їх конкурентоздатність на ринку праці. Серед випускників Інституту сьогодні можна зустріти видатних політиків та народних депутатів, депутатів місцевих органів самоврядування, працівників різних міністерств і відомств, державних фінансових органів, районних, міських та обласних адміністрацій, банківських установ, податкових адміністрацій та інспекцій, митних та прикордонних служб, підприємницьких структур, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, телевізійних менеджерів, журналістів радіо та телебачення тощо. З-поміж них – випускників філософського факультету, зокрема зі спеціальностей “політологія”, “психологія”, “філософія” та культурологія”.

Сьогодні Інститут структурно складається з чотирьох центрів: Центру післядипломної освіти, Центру доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти,  Центру міжнародної освіти та Центру неперервної освіти. Кожен з них має свою специфіку та унікальність. Для кращого забезпечення навчання слухачів в Інституті з 2006 року успішно функціонує Лабораторія інформаційних технологій та бібліотека з читальним залом. До навчального процесу в ІПО та ДП активно залучаються провідні викладачі базових факультетів та кафедр Університету та, в окремих випадках, інших вищих навчальних закладів. Особлива увага звертається на систематичне оновлення і вдосконалення навчальних планів та програм, які затверджуються базовими кафедрами та Вченими Радами профільних факультетів Університету.

 

Детальна інформація:

http://ipodp.lnu.edu.ua/