Студентське самоврядування та Студентська рада

Студентська рада філософського факультету є однією з провідних самоврядних організацій, яка на добровільних засадах об’єднує студентів і дає змогу самостійно вирішувати питання захисту власних прав та брати участь в управлінні факультетом, розвиває лідерські навички студентів та допомагає у творчій та особистій реалізації.

Студентську раду факультету (Студраду) очолює Марія Цінцадзе, студентка 4 курсу спеціальності “Політологія”. Марія, як і всі 14 членів студентської ради, були обрані шляхом таємного студентського голосування.

Студрада поділяється на два відділи: Організаційний, головою якого є Адріана Чінка, студентка 3 курсу спеціальності “Психологія”, та Інформаційний, головою якого є Анастасія Величко, студентка 2 курсу спеціальності “Філософія”.

Основними завдання Студентської ради є: захист прав та інтересів студентства; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння покращенню умов проживання та відпочинку студентів; співпраця з органами студентського самоврядування інших факультетів та навчальних закладів; сприяння науковій та творчій діяльності студентів; заохочення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.

Студентська рада факультету бере активну участь у житті університету, її представники є членами Студентського Уряду ЛНУ. Студентська рада філософського факультету з радістю приймає активних студентів, які хочуть та готові співпрацювати.

Залучення студентів відбувається на принципах: добровільності, відкритості, рівності, самостійності, автономності у вирішенні питань та співпраці з керівництвом факультету.