Бакалавр

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

 Галузь 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Спеціалізація Урядування в публічній сфері