Спеціальність: Культорологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  034  Культурологія

Бакалаври-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 6.020101 «Культурологія»). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи (за ДК 003:2010: Таблиця 1.2. Код КП): 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); 2352 Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; 2359.1 Молодший науковий співробітник в інших галузях навчання; 2455 Методист культурно-освітнього закладу; 3436.1 Референт; 3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу; 3340 Лаборант (освіта). Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-2010.

Бакалавр культурології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері практики науково-дослідницької, освітньої, культурно-освітньої та виховної роботи.

Освітньо-професійні програми

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
16 32 1:2 Немає
Біблієзнавство 16 32 1:2 Залік
Всесвітня історія 24 24 1,5:1,5 Залік
Вступ в культурологію 16 16 1:1 Іспит
Історія світової культури 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 0:1 Немає
Релігієзнавство 16 1:0 Немає
Філософія (для культурологів) 16 0:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Всесвітня історія 24 24 1,5:1,5 Іспит
Історія світової культури 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Релігієзнавство 16 0:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Історія світової філософії 16 32 1:2 Іспит
Історія української культури 16 0:1 Іспит
Міфологія 16 16 1:1 Немає
ОНД 30 0:1,9 Курсова робота

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік
Міфологія 16 16 1:1 Іспит
Навчальна (інституційна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
ОНД 60 0:3,8 Курсова робота

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Залік
16 16 1:1 Іспит
32 16 2:1 Залік
Буддизм: релігійний та культурний виміри 16 16 1:1 Залік
Естетика 16 16 1:1 Немає
Етика 16 16 1:1 Немає

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
16 16 1:1 Залік
32 2:0 Іспит
Екологічна культура 16 16 1:1 Залік
Естетика 16 32 1:2 Іспит
Етика 16 16 1:1 Іспит
КА 16 16 1:1 Іспит
Навчальна (музейна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Філософська антропологія 36 36 2,3:2,3 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української філософії 32 32 2:2 Іспит
Культурний менеджмент 0:0 Іспит
Прикладна етика 24 24 1,5:1,5 Іспит
Символ і символізм в культурі 90 0:5,6 Іспит
Соціальна філософія (культурологи) 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича: проєктна практика 4 курс 16 16 1:1 Залік

 

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 034 Культурологія прохання надсилати на електронні пошти: 

oksana.darmoriz@lnu.edu.uamariya.alchuk@lnu.edu.uaolha.lishchynska-mylyan@lnu.edu.ua, tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua, ihor.kolesnyk@lnu.edu.ua