Спеціальність: Культорологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  034  Культурологія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Немає
32 32 2:2 Іспит
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
24 24 1,5:1,5 Залік
16 32 1:2 Немає
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Історія української культури 16 0:1 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
32 32 2:2 Іспит
24 24 1,5:1,5 Іспит
16 16 1:1 Іспит
32 0:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Політологія 17 17 1,1:1,1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Немає
16 16 1:1 Залік
Історія світової філософії 16 32 1:2 Іспит
Історія української культури 16 0:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
16 0:1 Залік
Масова культура 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Залік
16 16 1:1 Немає
16 16 1:1 Немає
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
24 24 1,5:1,5 Залік
16 16 1:1 Залік
16 32 1:2 Іспит
16 16 1:1 Іспит
32 2:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової філософії 32 16 2:1 Немає
Історія української філософії 32 32 2:2 Іспит
Соціальна філософія (культурологи) 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Історія світової філософії 22 22 1,4:1,4 Іспит
Стилістика публічних виступів 22 22 1,4:1,4 Залік

Бакалаври-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 6.020101 «Культурологія»). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи (за ДК 003:2010: Таблиця 1.2. Код КП): 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); 2352 Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; 2359.1 Молодший науковий співробітник в інших галузях навчання; 2455 Методист культурно-освітнього закладу; 3436.1 Референт; 3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу; 3340 Лаборант (освіта). Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-2010.

Бакалавр культурології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері практики науково-дослідницької, освітньої, культурно-освітньої та виховної роботи.

Освітня програма. Культурологія. Бакалавр. 2021

Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 034 Культурологія прохання надсилати на електронні пошти: 

oksana.darmoriz@lnu.edu.uamariya.alchuk@lnu.edu.uaolha.lishchynska-mylyan@lnu.edu.ua, tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua, ihor.kolesnyk@lnu.edu.ua