Філософія культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дарморіз О. В.ФФК-31
616доцент Дарморіз О. В.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФК-31доцент Дарморіз О. В.
632ФФК-31

Опис курсу

Курс присвячено розгляду основних філософських підходів до культури, її природи, особливостей історичного розвитку, типологізації тощо. Складається з модульних блоків: Культура в системі буття, Внутрішні аспекти буття культури, Проблеми онтогенезу культури, Філософські проблеми вивчення історії культури. Культура подається не лише через призму становлення філософської думки, але й через призму людини як головного об’єкта та суб’єкта культури.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія культури» є ознайомлення студентів із головними теоріями культури, проблемами її дослідження та способами їх вирішення в історії філософської думки.

Рекомендована література

Гатальська С. М. Філософія культури. – К., 2005.

Арендт Х. Між минулим і майбутнім. – К., 2002.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К., 1994.

Кристева Ю. Самі собі чужі. – К., 2004.

Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну // Філос. і соц. думка. – 1995. – № 5–6.

Мак-Люєн М. Галактика Гуттенберга. Становлення людини друкованої книги. – К., 2001.

Марсель Г. Homo viator. – К., 1999.

Попович М. Модерн і постмодерн: філософія і політика // Дух і Літера. – №9–10. – К., 2002.

Фром Е. Мати або бути? Харків: КСД, 2020.304 с.

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: КСД, 2019. 288 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Сміт Е. Національна ідентичність // http://litopys.org.ua/smith/smi.htm

Коннертон П., Як суспільства пам’ятають // http://litopys.org.ua/connert/conn.htm

Бауман З. Зміни треба прийняти // https://zbruc.eu/node/12643

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства // https://chtyvo.org.ua/authors/Bauman_Zygmunt/Hlobalizatsiia_Naslidky_dlia_liudyny_i_suspilstva/

Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Харків, КСД. , 2016

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ФК

Завантажити силабус