Кафедра теорії та історії культури

  • Про кафедру
  • Історія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

м. Львів, вул.Університетська, 1, ауд.357-а, 358,

тел. (+38 032 239 42 10)

е-mail: thc.dep.philosophy@lnu.edu.ua

facebook: https://www.facebook.com/groups/kafedrakultury/

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2021-2026 рр.

 

 

 

 

Історія

 

кафедра ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2021-2026 рр.

Історія кафедри. Кафедра теорії та історії культури, яка створена у 1991 році як загальноуніверситетська, з 1994 увійшла до складу філософського факультету.

Цю кафедру очолив проф. А. Яртись. Досвідчений педагог та організатор, він залучив до роботи на кафедрі колектив однодумців, які змогли реалізувати поставлене перед ними складне і відповідальне завдання практичної реалізації докорінної перебудови викладання гуманітарних дисциплін. Кандидат філософських наук, доцент, заслужений працівник культури України Н. Козачишин, кандидати наук, доценти А. Сімончик, Н. Черниш, С. Шендрик, В. Стеценко, Л. Пітусь, С. Боруцький склали ядро кафедри.

Під керівництвом проф. А. Яртися почалась робота над навчальним посібником Лекції з історії світової та вітчизняної культури, який був виданий у 1994 р. і отримав численні позитивні рецензії спеціалістів, високу оцінку викладачів та студентів.

Викладачі кафедри підготували нормативні курси з історії української культури, релігієзнавства, етики, естетики, які відображали сучасний рівень наукового знання, представляли широку панораму культурного, релігійного, морального, художнього життя України в контексті світової культури. Поруч з нормативними курсами, викладачі розробляли спецкурси, які розкривали актуальні проблеми культурології і були пов’язані зі сферою їх наукових інтересів. Матеріали проведеної А. Яртисем копіткої науково-дослідницької роботи було покладено в основу його спецкурсу Національна ідея в контексті духовної культури України, який за ініціативою студентів читався на філософському, історичному, філологічному факультетах. Велике зацікавлення студентської аудиторії викликали підготовлені Н. Черниш спецкурси Характерні риси української ментальності та Характерологія українського народу, які розкривали своєрідність української духовної культури, складний і тривалий шлях народу до осягнення власної ідентичності. Проблеми, до яких зверталась Н. Черниш, були новими і для української науки, і для молодих людей, які висловлювали бажання глибше пізнати те, що становить основу національної самобутності. С. Шендрик розробив спецкурси Філософія культури, Актуальні проблеми світової культури, Актуальні проблеми української культури, якими заклав підвалини для подальшого вивчення процесів, що визначають сучасний стан культури. Глибока ерудиція і блискучий лекторський талант С. Шендрика, який, на жаль, передчасно пішов з життя, залишились в пам’яті багатьох його студентів та аспірантів. Нині на кафедрі працюють його вихованки – О. Ліщинська-Милян та О. Дарморіз. Спецкурси В. Стеценка Історія християнства в Україні, Історія українських монастирів, насичені історичним матеріалом, ілюстровані архівними документами та репродукціями художніх творів, поглиблювали знання студентів про релігійні аспекти духовної культури українського народу.

До 1995 р. кафедра готувала студентів зі спеціалізації Історія культури та релігієзнавство на історичному факультеті Львівського університету. Дипломні роботи студентів цієї спеціалізації були присвячені актуальним проблемам історії української культури, її визначним діячам, дослідженню особливостей релігійного життя в Україні. Деякі з випускників спеціалізації продовжили навчання в аспірантурі кафедри теорії та історії культури. Це, зокрема, О. Гриб, О. Іванкова, О. Мальчевський, А. Васьків, Я. Білас, Н. Король.

Члени кафедри не лише працювали над підготовкою нових курсів та спецкурсів, навчальних посібників та наукових публікацій, а й постійно підвищували свою кваліфікацію. Захистила кандидатську дисертацію Нові тенденції в моральній доктрині сучасного Ватикану Л. Пітусь. Приємною подією в житті кафедри став захист докторської дисертації Н. Черниш Зрілість свідомості молоді як філософсько-соціологічна проблема.

З 1997 по 2000 рр. кафедру очолювала проф. М. Кашуба. З 2000 по 2002 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. О. Сінькевич.

У 2002 р. завідувачем кафедри теорії та історії культури став проф. В. Мельник, який є одним з провідних в Україні спеціалістів в галузі філософської методології та філософії науки Він дав новий імпульс науково-дослідницькій роботі кафедри: поруч з гуманітарними аспектами культурології стали активно розроблятись і філософсько-методологічні.

За ініціативою В. Мельника у 2003 р. на філософському факультеті було відкрито нову спеціальність – Культурологія, і кафедра теорії та історії культури стала випускаючою. Навчання відбувалося за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Випускники одержували спеціальність Бакалавр культури; Культуролог. Викладач культурологічних дисциплін; Магістр культурології.

Випускники культурологічного відділення філософського факультету 2011 р.

  

Сучасний стан кафедри

Нині на кафедрі працює 16 викладачів, з яких 3 доктори наук; 10 доцентів, кандидатів наук; 2 асистенти, кандидати наук; 1 асистент. Завідувач кафедри – доктор філософських наук, доцент О. Сінькевич.

Колектив викладачів та лаборантів кафедри теорії та історії культури. 2017 р.

Докторів наук – 3.

доктор філософських наук, професор В. Мельник,

доктор філософських наук, професор М.Альчук,

доктор філософських наук, доцент О.Б. Сінькевич

Доцентів – 10

кандидат історичних наук А.Ю.Васьків,

кандидат філософських наук О.В. Дарморіз,

кандидат філософських наук І.М. Колесник,

кандидат історичних наук Н.М.  Король,

кандидат філософських наук М.Г. Кохановська

кандидат філософських наук Н.В. Лазарович,

кандидат філософських наук О.І.  Ліщинська-Милян,

кандидат філософських наук Л.А. Мандрищук

кандидат філософських наук  В.І. Стеценко,

кандидат філософських наук Т. М. Ярошенко,

Асистенті – 3

кандидат філософських наук Т.В. Власевич

кандидат філософських наук І.Я. Пасічник

асистент О.М.  Мальчевський

Навчально-методична робота

Підготовка фахівців на кафедрі відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр.

Для студентів спеціальності Культурологія (бакалаврат) підготовлено нормативні курси:

Основи культурології (доц. О. Сінькевич),

Історія світової культури (доц. О. Ліщинська-Милян),

Історія української культури (доц. Н. Король),

Культура країн центрально-східної Європи (ас. Т. Власевич)

Феномен масової культури (доц. О. Сінькевич),

Філософія культури (доц. О. Дарморіз),

Регіональна типологія культури (доц. Т. Ярошенко),

Історія культурології (доц. Л. Мандрищук),

Соціальна культурологія (доц. Н. Король),

Соціологія культури (доц. Н. Король),

Методика викладання культурологічних дисциплін (доц. Н. Король),

Морфологія культури (доц. Т. Ярошенко),

Семіотика культури (доц. О. Дарморіз)

Міфологія (доц. О. Дарморіз)

Етика (доц. Т. Ярошенко)

Естетика (доц. О. Сінькевич).

Біблієзнавство (доц. А.Васьків),

Історія християнства в Україні (доц. В.Стеценко),

Релігія та політика (доц. А.Васьків),

Філософія релігії  (доц. В.Стеценко);

Ділова етика (доц. Т. Власевич),

Прикладна етика (доц. О.Ліщинська-Милян),

Християнська етика (доц. А.Васьків),

Моральна культура спілкування та етикет (доц. О.Сінькевич).

Для магістрантів читаються навчальні курси

Філософія права (проф. М.Альчук)

Філософська антропологія (проф. М.Альчук)

Семіотика культури (доц. О. Дарморіз)

Сучасна філософія культури (доц. О. Дарморіз)

Гуманістичні аспекти сучасної етики (доц. Т.Ярошенко),

Філософія фантастики (доц. І. Колесник)

Новітні релігійні течії та рухи (доц. І. Колесник)

Буддизм в західній культурі (доц. І. Колесник)

Сучасна релігійна ситуація в Україні (доц. М. Кохановська )

Міжкультурна комунікація (доц. О.Сінькевич)

Естетика і мистецтво ХХ-ХХІст. (доц. О.Сінькевич)

Провідні тенденції сучасної культури (доц. О. Ліщинська-Милян)

Сучасний соціокультурний простір України (доц. Н. Лазарович)

Повсякденна культура (доц. Н.Король)

Теоретичне навчання поєднується з практичною підготовкою. На першому курсі студенти знайомляться з основами туристично-краєзнавчої діяльності, на другому проходять музейну практику. Студенти третього курсу мають можливість познайомитись з організаційно-адміністративною роботою в сфері культури, проходячи практику у відділі в справах молоді, сім’ї та спорту обласної та міської держадміністрації, Палаці естетичного виховання студентської молоді. На четвертому курсі вони мають можливість випробувати себе як викладачі в ході педагогічної практики. Магістранти проходять асистентську практику.

 

Семінарське заняття зі студентами 5 курсу культурологічного відділення проводить доцент О. Ліщинська-Милян. 2012 р.

Важливе значення в організації підготовки майбутніх культурологів має науково-методичне забезпечення викладання.

У 2008 р. було видано посібник Культурологія: навчально-методичний комплекс. Це видання включає навчально-методичні комплекси з усіх культурологічних дисциплін, які викладаються для студентів-культурологів.

Корпус навчально-методичних видань кафедри включає ряд підручників та посібників. Це, перш за все, навчальний посібник Лекції з історії світової та вітчизняної культури, підготовлений авторським колективом викладачів кафедри за редакцією проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Посібник, перше видання якого побачило світ у 1994 р., був доопрацьований з врахуванням набутого в процесі викладання цього курсу досвіду і перевиданий у 2005 р.

Видано також курс лекцій Історія етичної думки в Україні (О. Сінькевич, 2000), навчально-методичний посібник Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство (В. Стеценко, 2005), навчальний посібник Культура в термінах від А до Я (В. Стеценко, Л. Пітусь 2006) Регіональна типологія культури (Т. Ярошенко, 2007), навчальний посібник Культурологічно-релігієзнавчий практикум (Л. Пітусь, В. Стеценко, 2008), Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів (В.Стеценко, 2009), підручник Основи культурології (О. Сінькевич, 2000), навчальний посібник Релігієзнавство (А. Яртись, А. Васьків, 2010), навчальні посібники Міфологія (О. Дарморіз, 2010), Прикладна етика (О. Ліщинська-Милян, 2010), Соціологія релігії (Н. Король, 2010), колективний підручник Історія української культури (за ред. проф. Мельника В.П., проф. Кашуби М.В., проф. Яртися А.В., 2012).

 

Навчальні посібники та підручники, видані викладачами кафедри

 

Наукова робота

Професори та доценти кафедри беруть активну участь у науковій роботі. Протягом 1991–2017 років колектив кафедри проводив наукові дослідження з наукових тем Україна і слов’янський світ,  Українська духовна культура: особливості становлення та розвитку, Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів, Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри, Cтановлення нової соціокультурної реальності в Україні, Українська культура: виклики сьогодення.

З 1991 викладачами кафедри опубліковано понад 500 статей в українських, російських, польських наукових виданнях. Роботи співробітників кафедри постійно публікуються  у Віснику Львівського національного університету, серія Філософські науки та у періодичному науковому виданні Соціогуманітарні проблеми людини.

У 2005 р. видано збірник наукових статей Духовність. Культура. Нація – перший з серії культурологічних періодичних видань кафедри, яка продовжена у наступні роки збірками Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст., Іван Франко та українська духовна культура, Духовність. Культура. Людина; Духовність. Культура. Пам’ять.

У науковому доробку кафедри – монографічне дослідження В. Мельника Філософія, наука, техніка: методолого-світоглядний аналіз (2010), енциклопедичний словник Культурологія (2013), колективні монографії Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри (2010), Контури толерантності: від теорії до практики (2012), «Людина в сучасному світі» (в трьох книгах, 2011-2012),  Наука і цінності людського буття (2015) монографія О. Сінькевич Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс (2015):

 

 

Наукові видання кафедри

Викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у днях науки, які проводяться в університеті, у щорічній звітній науковій конференції ЛНУ та у щорічній міжнародній конференції Історія релігії в Україні, яка проводиться на базі Львівського музею історії релігії, у міжнародних наукових конференціях, які проводились у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Дрогобичі, Острозі, Вінниці, Варшаві, Любліні.

 

Викладачі кафедри І. Колесник, О. Дарморіз, Н. Король на науковій конференції у Варшавському університеті (вересень 2012 р.)

З 2003 р. кафедра проводить міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції, присвячені проблемам культури.

Викладачі Інституту філософії (Жешівський університет) Беата Гузовська та Ришард Вуйтович (Жешівський ун-т) на Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення». Квітень 2017 р.

Важливим напрямом роботи кафедри є підготовка наукових кадрів.

При кафедрі діє денна і заочна аспірантура зі спеціальностей Філософська антропологія та філософія культури, Релігієзнавство, Етика. За час існування кафедри 50 аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації.

Захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри Р. Поліщука «Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації». 6 лютого 2017 р.

Випускники аспірантури А. Васьків, Т. Ярошенко, О. Дарморіз, О. Ліщинська-Милян, Н. Король, Н. Лазарович нині є доцентами кафедри теорії та історії культури. Доценти кафедри В. Стеценко, О. Дарморіз, Н. Король працюють над докторськими дисертаціями.

Наукові зв’язки кафедри

Протягом багатьох років кафедра теорії та історії культури активно співпрацює з Інститутом українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, Інститутом філософії НАН України імені Г.С. Сковороди, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Києво-Могилянською академією. Їх співробітники надають консультації аспірантам та викладачам кафедри, виступають опонентами на захистах дисертацій, рецензують наукові видання, підготовлені викладачами кафедри.

Тісні зв’язки підтримує кафедра з Дрогобицьким державним університетом ім. І. Франка. Його викладачі проходять стажування на базі ЛНУ, беруть участь у наукових конференціях, які проводить Львівський університет та приймають викладачів зі Львова на своїй щорічній міжнародній науковій конференції з проблем культури. Випускники аспірантури Дрогобицького університету захищають дисертації у спеціалізованій вченій раді, яка функціонує у ЛНУ. Плідна співпраця пов’язує кафедру з Прикарпатським національним університетом ім. В.Стефаника, Острозькою академією та іншими вищими навчальними закладами західного регіону.

Налагоджено наукові зв’язки з Варшавським університетом, Люблінським, Жешівським, Вроцлавським та Краківським університетами. У вересні 2016 р. курс лекцій з культурної антропології для студентів-культурологів прочитав професор Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин) Я. Павлік.

З відкритою лекцією «Історія України очима Європи» виступив професор Карлового університету (Прага) М. Путна, який здійснює наукове керівництво роботою аспіранта кафедри теорії та історії культури Р. Мокрика, котрий одночасно навчається в цьому навчальному закладі.

В останні роки активізувалось наукове співробітництво з Берлінським університетом імені Гумбольдта,  Єнським університетом Фрідріха Шіллера, в яких проходили наукове стажування М. Альчук, І. Пасічник, Л Мандрищук.

Нині затверджується угода про наукове співробітництво з кафедрою культурології університету Константина Філософа (м. Нітра, Словацька республіка).

Доктор Христина Якубовська, викладач кафедри культурології  університету Константина Філософа,  серед викладачів кафедри теорії та історії культури ЛНУ (травень 2017 р.)

Студентська наукова робота

Особлива увага приділяється залученню до наукової роботи студентської молоді. При кафедрі створено студентський науковий культурологічний гурток «Гілея», в засіданнях якого беруть участь студенти філософського, філологічного, історичного факультетів, факультету журналістики та факультету культури і мистецтва. Члени гуртка  вивчають особливості сучасної культурної ситуації в світі та в Україні.

 

Майстер-клас з писанкарства на засіданні студентського культурологічного гуртка «Гілея» проводить студентка 5 курсу культурологічного відділення Д. Манько (2013 р.)

Свої перші наукові розвідки вони мають можливість друкувати у часописі «Гілея».

  Студентський науковий часопис «Гілея»

Студенти культурологічного відділення беруть участь в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, на яких нерідко отримують високі нагороди.

Студентка 5 курсу культурологічного відділення С. Амеліна – неодноразова переможниця Всеукраїнських студентських олімпіад з культурології. 2012 р. Ніні навчається в аспірантурі кафедри.

Студенти-культурологи розпочали роботу над спільним проектом зі студентами Вроцлавського університету, мета якого – дослідити специфіку реалізації культурної політики Львова та Вроцлава в умовах глобалізації.

У багатьох заходах, які проводить кафедра теорії та історії культури, беруть участь студенти інших університетів. Так¸ студенти ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ) виступали на Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення», яку проводила кафедра теорії та історії культури у квітні 2017 р.

Професор М. Нікульчев та студенти ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ) під час перебування у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Квітень 2017 р.

 

                                                                                                                                            

 

Співробітники

завідувачАЛЬЧУК Марія Павлівназавідувач
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні матеріали викладачів кафедри: 

Доц.Тетяна Миколаївна Ярошенко

 

 

Матеріали для студентів-бакалаврів 4 курсу

 

 

 

 

 

Програми для аспірантури доц.Оксани Дарморіз

 

Матеріали від викладачів кафедри на час карантину:

доц.Ліщинська О.І.

 

 

 

 

 

 

Дослідження

Протягом  2010-2013 років викладачі кафедри працювали над науковою темою Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри, 2013-2015 рр. – Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні. З грудня 2015 розпочато роботу над науковою темою Українська культура: виклики сьогодення.

У 2002 р. першим випуском започатковано періодичне наукове видання Релігієзнавчі студії. У 2005 р. видано збірник наукових статей Духовність. Культура. Нація – перший в серії культурологічних періодичних видань кафедри, який продовжено у наступні роки. У цьому ж році започатковано спільне з Західним науковим центром періодичне наукове видання  Соціогуманітарні проблеми людини.

У науковому доробку кафедри – Енциклопедичний словник з культурології, який включає біля 2 тис. статей (2013), монографічні дослідження В. Мельника Філософія, наука, техніка: методолого-світоглядний аналіз (2010), М. Альчук . Філософія права Богдана Кістяківського (2010), О. Сінькевич Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс (2015), колективні монографії Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри (2010), Контури толерантності: від теорії до практики (2012), Наука і цінності людського буття (2013).

Тези. Дні науки філософського факультету 2021

Матеріали міжнародної конференції “Духовність. Культура. Глобалізація” (28 жовтня 2019)

QUO VADIS, HUMANITAS? Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD z okazji 65. rocznicy urodzin

Тези конференції “Духовність. Культура. Виклики сьогодення” (2017)

Тези виступу на методичному семінарі кафедри проф.Н.Черниш

Навчально-методичні семінари кафедри 2016-2017

Науково-теоретичні семінари кафедри 2016-2017

Методичні семінари кафедри 2015-2016

Анотований звіт кафедри 2015

Тези наукової конференції ДКП-2015

Tezy.DKN2015

Публікації викладачів кафедри за 2012-2013 рр.

Анотації підручників та монографій

Наука і цінності людського буття (колективна монографія)

Гілея – студентський часопис (№6)

Гілея – студентський часопис (№5)

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ-2014

 

Конференція “Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення”

10.09.2021 | 13:00

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів до участі у міжнародній науковій конференції
«ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Дата проведення: 29-30 жовтня 2021 року.
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Тематичні напрями роботи конференції

Філософське осмислення глобальних та локальних проблем сучасної культури
Інформаційна доба: глобальні трансформації культурного простору
Освітня культура інформаційного суспільства в умовах глобалізації
Глобалізація і проблема збереження культурної різноманітності
Міжкультурна комунікація: традиції та інновації
Діалог культур: цінності і смисли
Культура в часи пандемії СOVID-19
Національно-культурна ідентичність: сучасні трансформації
Культурна традиція в контексті глобалізації
Конфігурація соціальної пам’яті в епоху глобалізації
Релігія і...

Читати »

Запрошуємо до участі у шостій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

31.08.2021 | 19:01

Тематика цьогорічної конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях: Україна і світ».
Конференція орієнтовано відбудеться 26-27 листопада 2021 року за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.
Попередньо формат проведення конференції – змішаний (очний та дистанційний/онлайн). У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, чеська й інші.
Цьогорічна міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

Феномен, особливості структуризації і наслідки функціонування малих партій і політичних...

Читати »

Конференція “Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення”

06.07.2021 | 12:33

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів до участі у міжнародній науковій конференції
«ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Дата проведення: 29-30 жовтня 2021 року.
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Тематичні напрями роботи конференції

Філософське осмислення глобальних та локальних проблем сучасної культури
Інформаційна доба: глобальні трансформації культурного простору
Освітня культура інформаційного суспільства в умовах глобалізації
Глобалізація і проблема збереження культурної різноманітності
Міжкультурна комунікація: традиції та інновації
Діалог культур: цінності і смисли
Культура в часи пандемії СOVID-19
Національно-культурна ідентичність: сучасні трансформації
Культурна традиція в контексті глобалізації
Конфігурація соціальної пам’яті в епоху глобалізації
Релігія і...

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-наукової програми «Релігієзнавство» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

21.06.2021 | 16:44

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-наукової програми «Релігієзнавство» третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти, яка відбудеться 25 червня 2021 року об 11 год. 00 хв.  дистанційно у ZOOM(i) .
Запрошуються усі бажаючі.
 
Відкрита зустріч з експертами: ID 36750 Львівський національний університет імені Івана Франка, ОП «Релігієзнавство»  
Час: 25 червня 2021, 11:00-11:40  
Підключитись до конференції:
Веб-посилання: https://zoom.us/j/93171303770?pwd=MVFpL3lUd0pJK2lrOTVkUE9kWk51QT09
Ідентифікатор конференції: 931 7130 3770
Пароль: 2021

Читати »