Історія української культури (мехмат)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Довгань М. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Довгань М. Г.

Опис курсу

Курс покликаний надати студентам/студенткам знання, сформувати вміння та навички, що стосуються історії української культури, визначення цінностей та особливостей української культури, її взаємодії з іншими культурами. Курс передбачає акцент на розвитку критичного мислення, дослідницькій роботі, аргументації власної позиції, розвитку особистісних зацікавлень студентів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Гаврюшенко О. А. Історія культури: навч. посіб. Київ. Кондор, 2004. 763 с.
 2. Крвавич Д. П. Українське мистецтво: навч. посіб. для студ. вузів у трьох частинах. Львів: Світ, 2003.
 3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб / ред. А. В. Яртись, В. П. Мельник. Львів: Світ, 2005. 568 с.
 4. Сінькевич О. Основи культурології: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2009. 310 с.

 

Додаткова:

 1. Васіна З. Український літопис вбрання XIII–поч. XX ст. К.: Мистецтво, 2006. 448 с.
 2. Власто А. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. Київ: Юніверс, 2004. 496 с.
 3. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології: нова редакція. Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. 464 с.
 4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Т-во «Знання», 1991. 240 с.
 5. Дарморіз О. В. Міфологія: навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 247 с.
 6. Економічні, соціальні й культурні права / ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса. Одеса: АО Бахва, 2006. 728 с.
 7. Замки та фортеці: альбом / упоряд. Л. Прибєги. Київ: Мистецтво, 2007. 352 с.
 8. Звичаї українського народу / автор і упоряд. текстів М. Ткач; упоряд. Н. Павленко. Київ: Вета–Прес, 2007. 124 с.
 9. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка XX століття: антологія. Ч. 1. Ч. 2 / упор. Р. М. Яців. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012.
 10. Історія світової та української культури: підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. Київ: Літера, 2000. 464 с.
 11. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: монографія. Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 520 с.
 12. Культурологія: енциклопедичний словник / М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко; ред. В. П. Мельник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 508 с.
 13. Лютий Т. Культура масова і популярна: теорії та практики. Київ: Україна, 2007. 123 с.
 14. Мистецтво української діаспори: повернуті імена / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, Академія мистецтв України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України. Київ: Тріумф, 1998. 382 с.
 15. Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус–Прес, 2009. 415 с.
 16. Сінькевич О. Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 359 с.
 17. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія. Київ: НІСД, 2011. 336 с.
 18. Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / ред. О. П. Рудницька. Київ: ЕксОб, 2000. 205 с.
 19. Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (XI–XXI ст.) / ред. Р. М. Яців та ін. Харків: Факт, 2012. 720 с.
 20. Українські митці у світі: матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття / автор–упор. Г. Стельмащук. Львів: Апріорі, 2013. 516 с.
 21. Черкес Б. Національна ідентичність в архітектурі міста. Львів: Львівська політехніка, 2008. 266 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус