Довгань Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефони (робочі): (032) 239-42-10, Skype: live:.cid.20e78f27e6051ba5

Електронна пошта: mariya.kokhanovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: філософія культури, релігійна антропологія, соціокультурні трансформації у сучасному світі.

Курси

Публікації

Автор 52 наукових публікацій, 5 науково-публіцистичних та ряду навчально-методичних і журналістських матеріалів, серед яких:

  • Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла II // Наука. Релігія. Суспільство / гол. ред. А.І. Шевченко. – Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта», 2010. – № 1’2010 . – С. 152–156. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33446
  • Кохановська М.Г. Цінність людського життя в сучасному суспільстві у філософсько-богословській спадщині Івана Павла II // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 126–132. – (Філософські науки). http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/16.pdf
  • Кохановська М.Г. Громадянське суспільство у вченні Католицької Церкви // Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2017» / за заг. ред. проф. Ф. М. Кирилюка. – К. : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 38–40. http://legalhistoryjournal.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%A6%D0%93%D0%9F-1-1_copy.pdf
  • Кохановська М.Г. Система цінностей сучасної людини в антропологічній концепції Папи Івана Павла II (в контексті розвитку інформаційних технологій) // Людинознавчі студії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В.Скотний, В. Мовчан [та ін.] – Дрогобич : Науково-видавн. центр ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск XX. – С. 164–174. – (Філософія). http://dspu.edu.ua/ddpu/biblioteka/chutach/fnv/lyudynoznavchi_studiyi/Filosofiya/2009_20.pdf

Біографія

Розклад занять 2016-2017 н.р.

Біографія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

2007 р. – магістр філософії (диплом з відзнакою). Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дипломної роботи: «Концептуальні особливості філософських поглядів Йосифа Сліпого».

2007 р. – завершила Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІГуС). Програма Варшавського університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського католицького університету.

2008 р. – магістр екуменічних наук за спеціальністю «релігійна журналістика». Магістерська програма екуменічних наук (Український католицький університет, ЛНУ імені Івана Франка). Захистила диплом на тему «Передумови та розгортання конфліктів між Українською Греко-Католицькою та Українською Православною Церквами на Львівщині у 1987–2007 роках».

2007–2009 рр. – докторантська стипендія Варшавського університету (FIAL, OBTA UW, МІГуС).

2007–2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II)» за спеціальністю «філософська антропологія, філософія культури».

З 2011 р. асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2015 р. – керівник науково-методичних семінарів кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З вересня 2015 р. – порадник студентів-культурологів. Група ФФК–21с станом на 2016 р.

З червня 2016 р. – член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Курси: «Сучасний соціокультурний простір України», «Релігієзнавство», «Сучасна релігійна ситуація в Україні», «Історія української культури», «Історія зарубіжної культури», «Міжконфесійні та  міжрелігійні відносини».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!