Довгань Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-42-10, Skype: live:.cid.20e78f27e6051ba5

Електронна пошта: mariya.kokhanovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: філософія культури, релігійна антропологія, соціокультурні трансформації у сучасному світі.

Курси

Публікації

Автор 55 наукових публікацій, 5 науково-публіцистичних та ряду навчально-методичних і журналістських матеріалів, серед яких:

  • Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла II // Наука. Релігія. Суспільство / гол. ред. А.І. Шевченко. – Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта», 2010. – № 1’2010 . – С. 152–156. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33446
  • Кохановська М.Г. Цінність людського життя в сучасному суспільстві у філософсько-богословській спадщині Івана Павла II // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 126–132. – (Філософські науки). http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/16.pdf
  • Кохановська М.Г. Громадянське суспільство у вченні Католицької Церкви // Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2017» / за заг. ред. проф. Ф. М. Кирилюка. – К. : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 38–40. http://legalhistoryjournal.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%A6%D0%93%D0%9F-1-1_copy.pdf
  • Кохановська М.Г. Система цінностей сучасної людини в антропологічній концепції Папи Івана Павла II (в контексті розвитку інформаційних технологій) // Людинознавчі студії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В.Скотний, В. Мовчан [та ін.] – Дрогобич : Науково-видавн. центр ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск XX. – С. 164–174. – (Філософія). http://dspu.edu.ua/ddpu/biblioteka/chutach/fnv/lyudynoznavchi_studiyi/Filosofiya/2009_20.pdf

Біографія

Біографія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

2007 р. – магістр філософії (диплом з відзнакою). Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дипломної роботи: «Концептуальні особливості філософських поглядів Йосифа Сліпого».

2007 р. – завершила Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІГуС). Програма Варшавського університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського католицького університету.

2008 р. – магістр екуменічних наук за спеціальністю «релігійна журналістика». Магістерська програма екуменічних наук (Український католицький університет, ЛНУ імені Івана Франка). Захистила диплом на тему «Передумови та розгортання конфліктів між Українською Греко-Католицькою та Українською Православною Церквами на Львівщині у 1987–2007 роках».

2007–2009 рр. – докторантська стипендія Варшавського університету (FIAL, OBTA UW, МІГуС).

2007–2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II)» за спеціальністю «філософська антропологія, філософія культури».

З 2011 р. асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2015 р. – керівник науково-методичних семінарів кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З вересня 2015 р. – порадник студентів-культурологів. Група ФФК–21с станом на 2016 р.

З червня 2016 р. – член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Курси: «Сучасний соціокультурний простір України», «Релігієзнавство», «Сучасна релігійна ситуація в Україні», «Історія української культури», «Історія зарубіжної культури», «Міжконфесійні та  міжрелігійні відносини».

Методичні матеріали

Силабус із Історії української культури для педагогічного факультету (підпис)

Силабус із Історії української культури для педагогічного факультету(повний текст)

Силабус із Історії української культури для спеціальності Маркетинг (підпис)

Силабус із Історії української культури для спеціальності Маркетинг (повний текст)

 

Історія української культури

Міжконфесійні та релігійні відносини

Релігієзнавство

Сучасна релігійна ситуація в Україні

Сучасний соціокультурний простір України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!