Навчально-методичний кабінет філософії

IMG_1197Завідувач – Миськів Ольга Федорівна

Інженер – Зіборова Ольга Степанівна

Старший лаборант – Галуйко Роман Мар’янович

У структурі філософського факультету навчально-методичний кабінет діє з 1992 року. До його функцій належить забезпечення організації навчально-методичної, а також наукової діяльності як студентів, так і професорсько-викладацького складу та аспірантів університету.

Кабінет філософії налічує близько 8 тис. примірників та поповнюється філософською науковою та методичною літературою, творами світової та української філософської думки. Значну частину фондів кабінету складає література, яку факультет отримав з діаспори англійською, німецькою та польською мовами.

Кабінет надає методичну та бібліографічну допомогу студентам при підборі літератури для семінарських занять, написання рефератів, контрольних, курсових та магістерських робіт з курсів “Історія філософії”, “Філософія”, “Психологія”, “Політологія”, “Логіка”, “Соціологія”.

Кабінет систематично ознайомлює викладачів та студентів із програмами навчальних курсів, спецкурсів, планами семінарських занять факультету по кафедрах.

Кабінет слугує методичним центром для підготовки і здачі кандидатських іспитів аспірантів усіх факультетів університету та здачі вступних іспитів в аспірантуру.

IMG_1193Спільно з Науковою бібліотекою завідувач кабінету комплектує читальний зал новою навчально-методичною літературою та періодичними виданнями (Газета “Високий замок”, журнали “Філософська думка”, “Практична психологія та соціальна робота”, “Вопросы психологии”, “Вопросы философии”).

Завідувач навчально-методичного кабінету підтримує в належному стані технічні засоби, організовує і забезпечує процес навчальної та технічної роботи кабінету, проводить періодичні виставки нових книжкових видань, а також забезпечує роботу по введенню і постійному оновленню електронного варіанту каталогу навчально-методичної літератури відповідно до спеціалізації філософського факультету.

На базі кабінету викладачами психології проводяться заняття групи індивідуального розвитку (Шнайдер О.В. – тема “Клієнтцентральна психотерапія”, “Арт-терапія”). Діє студентський філософсько-політологічний гурток “Алатейя”.