Вибіркові навчальні курси

Для студентів різних факультетів університету працівниками різних кафедр філософського факультету підготовлено та читаються такі вибіркові навчальні курси (сортування за кафедрами), як (у форматі .pdf):

Для студентів філософського факультету працівниками різних кафедр факультету підготовлено та читаються такі вибіркові навчальні курси (сортування за кафедрами), як (у форматі .pdf):

  • Кафедра історії філософії: Філософія доби бароко в Україні;
  • Кафедра філософії: Філософія свободи, Філософія сталого розвитку людства, Ф. Шелінґ “Система трансцендентального ідеалізму”, Гендерні проблеми українського суспільства, Філософія тілесності, Філософія міста, Ідентичність у сучасній історії ідей, Постмодерністські тенденції у філософії та культурі, Семіотика пам’яті, Проблема секулярності: витоки та сучасність;
  • Кафедра теорії та історії культури: Екологічна культура, Етика та естетика, Прикладна етика, Масова культура, Культурна багатоманітність людства: моделі культури, Провідні тенденції сучасної культури, Соціальні аспекти сучасної культури, Сучасний соціокультурний простір України, Управлінська риторика, Історія світової культури, Повсякденна культура, Моральна культура спілкування та етикет, Культура країн Центрально-Східної Європи, Міжкультурна комунікація, Філософія фантастики, Буддизм: культурний та релігійний виміри, Християнство в Україні: історія і сучасність, Новітні релігійні течії та рухи, Сучасна релігійна ситуація в Україні;
  • Кафедра політології: Політичні інститути: інструменти аналізу, Політичні конфлікти, Політичні режими сучасності, Місцеве самоврядування, Аналіз соціальних систем;
  • Кафедра теорії та історії політичної науки: Ораторське мистецтво, Основи красномовства, Історія політичної думки України, Політична історія України, Аналіз політичного дискурсу;
  • Кафедра психології: Психологія, Соціальна психологія, Педагогічна психологія, Психологія прийняття рішень, Інтерактивні методи навчання, Диференційне викладання та оцінювання в інклюзивному класі, Психологія здоров’я, Психологія конфлікту, Психологія мистецтва, Психологія реклами.

Більш детально див.: Вибіркові навчальні курси філософського факультету.

Для студентів з-за кордону працівниками різних кафедр філософського факультету підготовлено та читаються такі вибіркові англомовні навчальні курси:

Kolesnyk I. – New Religious Movements

Laniuk Y. – Social media and politics

Lushch U. – Problem of secularity. Origins and contemporaneity

Lytvyn V. – Forms and systems of government

Lytvyn V. – Political system of Ukraine. Institutional and processual dimension

Sorokopud O. – Male and female as concepts in political theories