Дисципліни вільного вибору

ДВВС_перший семестр_2019-2020 н.р.

Архітектурні пам’ятки Львівщини

Людина в соціумі: психологічні аспекти

Людина як предмет філософії і літератури екзистенціалізму_доц. Дахній А.Й.

Ніцше і нігілізм_доц. Дахній А.Й.

Психологічні аспекти працевлаштування та побудови кар’єри

Тероризм і політика_доц. Осадчук І.Ю.

Техніки самопрезентації у публічних виступах_доц. Гарбадин А.С.