Дисципліни вільного вибору

ДВВС_другий_семестр_2019-2020 н.р.

Мистецтво мислити_Асист. Бовтач С.В.

Політичний менеджмент і PR_Доц. Сліпецька Ю.М.

Кіно як форма самосвідомості європейської культури

Політична етика у кіно_Доц. Гарбадин А.С.

Психологія міжособових та внутрішньоособистісних конфліктів_Доц. Сазонова О.В.

Психологічна ресурсність особистості_Доц. Штепа О.С.

ДВВС_перший семестр_2019-2020 н.р.

Архітектурні пам’ятки Львівщини

Людина в соціумі: психологічні аспекти

Людина як предмет філософії і літератури екзистенціалізму_доц. Дахній А.Й.

Ніцше і нігілізм_доц. Дахній А.Й.

Психологічні аспекти працевлаштування та побудови кар’єри

Тероризм і політика_доц. Осадчук І.Ю.

Техніки самопрезентації у публічних виступах_доц. Гарбадин А.С.