Навчання

На філософському факультеті здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” і “Магістр” за спеціальностями:

  • Філософія
  • Психологія
  • Політологія
  • Культурологія

 

Також на філософському факультеті діє аспірантура за науковими спеціальностями:

09.00.01 – Онтологія, гносеологія, феноменологія

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії

09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури

09.00.05 – Історія філософії

09.00.07 – Етика

09.00.08 – Естетика

09.00.11 – Релігієзнавство

19.00.01 – Загальна психологія, історія психологія

23.00.01 – Теорія і історія політичної науки

23.00.02 – Політичні інститути та процеси

 

та докторантура за науковими спеціальностями:

23.00.01 – Теорія і історія політичної науки

23.00.02 – Політичні інститути та процеси

09.00.01 – Онтологія, гносеологія, феноменологія

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії

09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури

09.00.05 – Історія філософії