Cпеціалізовані Вчені ради

На філософському факультеті діє дві Спеціалізовані Вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій – з філософських наук і з політичних наук.

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.02 (філософські науки):

Профіль ради: 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»
Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.051.02
Склад Спеціалізованої Вченої ради:
Голова ради:
1. Мельник Володимир Петрович, доктор філософських наук, професор, ректор, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.
Заступники голови:
2. Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.
Вчений секретар:
3. Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.
Члени ради:
4. Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор філософських наук, професор, директор інституту Львівського державного університету внутріш ніх справ МВС України, спеціальність 09.00.03.
5. Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Ш евченка, спеціальність 09.00.03.
6. Братасюк Марія Григорівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.
7. Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.
8. Дахній Андрій Йосипович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.
9. Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.
10. Кашуба Марія Василівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 09.00.05.
11. Сафонік Лідія Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.
12. Синиця Андрій Степанович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.
13. Скринник Зоя Едуардівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.17 (політичні науки):

Склад Спеціалізованої Вченої ради:

Голова ради: Денисенко Валерій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови: Вдовичин Ігор Ярославович, д.політ.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар: Бунь Вікторія Вікторівна, к.політ.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Члени ради:

Бортніков Валерій Іванович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Гапон Надія Павлівна, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Климончук Василь Йосифович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Лисий Василь Прокопович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Мельник Володимир Петрович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Романюк Анатолій Семенович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Сінькевич Ольга Борисівна, д.політ.н., професор, спеціальність 09.00.03;

Хома Наталія Михайлівна, д.політ.н., доцент, спеціальність 23.00.02.

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій раді Д 35.051.17 (2017-2018 рр.)

Звіт декана філософського факультету за 2020-2021 р.

Ухвала до звіту декана філософського факультету за 2020-2021 р.