Власевич Тетяна Вікторівна

Посада: заступник декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи, доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

  • філософська антропологія, філософія культури;
  • філософія освіти;
  • історія української та зарубіжної культури;
  • етика ділового спілкування;
  • міжкультурна комунікація;
  • філософія управління;
  • особливості культури країн Центрально-Східної Європи.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

1. Vlasevych Tetiana Home-Field-Temple as Existentials of Ukrainian culture. Journal of Education Culture and Society. Vol. 13 No.2 (2022) URL: https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1479

2. Власевич Т. Духовні засади ідентичності людини: філософсько-культурологічний вимір. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів, 2022. Вип. 41. URL: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/2022-41

3. Власевич Т. Методологічні принципи дослідження феномену ідентичності людини. Грааль науки. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES», Вінниця, Україна – Відень, Австрія, 2022. Вип. №14-15. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/27.05.2022

4. Vlasevych T. Culture as the key to sustainable development of society. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 31 – April 30) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OU, 2022. URL: https://api.teadmus.org/storage/published_books/monthly_thesis_book_03-04_2022/book.pdf

5. Власевич Т. Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2022. Вип. 19. С. 223-225.

6. Власевич Т. Проблема ідентичності в екзистенційній та герменевтичній традиціях. Соціогуманітарні проблеми людини. 2021. №10. С.12-20.
URL: http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/socio-humanitarian/issue/view/81

7. Власевич Т. Сучасне образотворче мистецтво Болгарії. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2021. С. 240-243. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Tezy-konferentsii-2021-nyzhcha.pdf

8. Власевич Т. Проблема ідентичності людини в філософській герменевтиці Г.-Г. Гадамера. Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.). Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка,2021. С. 73-75.

9. Власевич Т. Лідерство як основа успішної управлінської діяльності. Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”, 22 квітня 2020 р. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С.38-39.

10. Власевич Т.В. Феномен ідентичності у філософських поглядах Поля Рікера / Духовність. Культура. Глобалізація. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. C. 86 – 91.

11. Власевич Т. Розвиток філософської думки в Румунії. Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка. Дрогобич : ТзОД “Трек-ЛТД”, 2017. С. 72–74.

12. Власевич Т. Національна ідентичність та сакральні сигнатури українського народу / Т. Власевич // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія; [за заг. ред. В.П. Мельника]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С.191–219.

13. Власевич Т. Феномен ідентичності людини в історії європейської філософсько-культурологічної думки. Соціогуманітарні проблеми людини. 2016. №9 С.73–87. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Zbirnyk_92016.pdf#page=73

14. Власевич Т. Сакральні сигнатури української ментальності як репрезентанти національної ідентичності / Т. Власевич // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів, 2016. Вип.18. С.138–150. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/18_2016/17.pdf

Участь у панельних дискусіях:

1. Українсько-польська дискусійна панель “Культура проти війни” у рамках “Днів науки 2022” в Острозькій академії, 16 травня 2022 р. https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/16-05-02?fbclid=IwAR3ru-0Mi9JrkPFZsssO6vNDVAChAAzia6gSNahlI5bF0rdXUsMP8bX20JA

2. Панельна дискусія “Освітній GAP” у рамках наукового фестивалю “Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду”, 4 жовтня 2020 р. м. Львів https://www.facebook.com/LvivOpenLab/videos/742068473055137/ https://www.facebook.com/watch/live/?v=717016605551054&ref=watch_permalink

Біографія

Народилася 16 листопада 1988 р. у місті Львів.

 

Освіта

2022 р. – отримала сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Сертифікат Pearson №0111

7-8 грудня 2022 р. провела лекції як гостьовий лектор у Варшавському університеті (Республіка Польща, м.Варшава). 7 грудня 2022 відбулась лекція для викладацького складу кафедри філософії культури на тему: “ Development of Culturology in Ukraine: Problems and Prospects”, а 8 грудня відбулась публічна лекція на тему “Українська культура: історія та сучасність”.

2022 р. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу та України», Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку (Республіка Польща) Сертифікат ES №11251/2022 (45 год., 1,5 кредит)

2022 р. стажування у рамках програми Еразмус+ у Вроцлавському університеті (Республіка Польща). Підтвердження видане 25 вересня 2022 р. Стажування в рамках програми Еразмус+ (Staff Training Mobility)

2022 р. завершила навчання на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”, Модуль 1 “Soft Skills компетенції викладача вищої школи”, ЛНУ ім. І. Франка, Сертифікат СВ №0019-2022 (30 год., 1 кредит)

2021 р. пройшла дистанційне міжнародне стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проєкту DAAD “Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій”. Стажування організоване Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, ЛНУ ім. Івана Франка та Київським академічним університетом. Сертифікат 0124/GUTT.INUP/2021 (180 год., 6 кредитів)

2021 р. пройшла підвищення кваліфікації та отримала теоретичні та практичні знання за темою “Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси”, Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій, Сертифікат № ПК-К 21-02/038 (0,2 кредити)

2020 р. пройшла курс підвищення кваліфікації на тему “Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM”, Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку (Республіка Польща) Сертифікат ES №0919/2020 (45 год., 1,5 кредит)

2020 р. навчалась на курсах “Цифрові компетенції в освіті” у Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Свідоцтво №01467243/02669-20 (60 год., 2 кредити ЄКТС)

2019 р. – навчання у Школі культурного менеджменту для представників аудіовізуального мистецтва “Кадри управління”. В рамках 5-денного освітнього курсу тренінги та майстер-класи з основ проєктного менеджменту, техніки написання заявки, фандрейзингу та шляхів залучення ресурсів, інструментів налагодження командної роботи і комунікації (наявний сертифікат, що засвідчує успішне завершення навчання у Школі культурного менеджменту).

2019 р. стажування у рамках програми Еразмус+ в Університеті Констянтина Філософа в Нітрі (Словаччина). Сертифікат №51772-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

2016 р. стажування в Інституті культурознавства Вроцлавського університету Республіки Польща.

З 2013 р. – кандидат філософських наук

2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі» у спеціалізованій раді Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

2010-2013 рр. аспірантка кафедри теорії та історії культури філософського факультету

2005-2010 рр. навчалась на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995-2005 рр. навчалась у Львівській середній школі №50 ім. А.С. Макаренка.

 

Робота

2019 р. – дотепер – експертка з акредитації освітніх програм у Національному агенстві із забезпечення якості вищої освіти

2018 р. – дотепер – доцент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 р. – дотепер – заступниця декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи.

2013- 2016 рр. – секретар Вченої ради філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

2013-2018 рр. – асистент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

березень 2022 р. координувала участь студентів в солідарній ініціативі “Я відчуваю себе віршем” Вільнюського університету, Литва. Студенти підготували голосові записи та короткі відео, на яких вони читають вірш українською, який перегукується з їхнім сьогоднішнім досвідом. Записи відтворені у приміщеннях Вільнюського університету, щоб наші студенти та їхня свобода самовираження, емоції були почуті.

листопад-грудень 2021 р. координаторка міжнародного культурно-мистецького проєкту «Міст самопізнання». До участі у проєкті запросила Kristína Jakubovská ( Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина). Студенти-культурологи, зокрема представники Наукового товариства культурологів «Гілея» досліджували проблему культурної ідентичності, що її формує і як ми можемо створити свою власну ідентичність. Студенти вважають, що найголовніше – жити якомога чесніше з собою і відповідно до того, хто ми є. Тому теми автентичності, культурної ідентичності та самолюбства є частиною проєкту, а також особистісного зростання. Студенти підкреслили, наскільки важливі ці теми в нашому житті та для молоді загалом. 9 грудня 2021 відбулась презентація відеопроєкту та обговорення.

4.05.-14.05.2017 р. – керівник міжнародного спільного наукового проєкту (ЛНУ ім. І.Франка (кафедра теорії та історії культури) з Вроцлавським університетом (Інститут культурознавства)) на тему: “Політика міст і її реалізація на прикладах Львова та Вроцлава. Проблеми ідентичності, концепції мультикультуралізму і практика”. Мета: порівняльний аналіз міських політик та пов’язаних з ними питань ідентичності в українському Львові і польському Вроцлаві. Дуже подібні між собою промоційні гасла цих міст слугують відправною точкою початку дослідження, а саме: “Вроцлав – місце зустрічі” і “Львів відкритий для світу”. Науковий проєкт допомагали втілювати польські та українські студенти-культурологи.

Нагороди

2022 р. – нагороджена грамотою головою обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності та з нагоди 30-річчя філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2020 р. –  нагороджена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

2017 р.  –  нагороджена грамотою директором департаменту освіти і науки Львівської ОДА за активну науково-педагогічну діяльність та впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді.

 

Методичні матеріали

2021-2022 н.р.

Управління проєктами (силабус)

Управління проєктами_програма навч. дисципліни

Власевич_Ділова_етика

ІУК_робоча програма 2021

ІУК (географічний факультет)

ІУК (біологічний факультет)

 

Курси:

Історія української культури

Історія зарубіжної та української культури

Культура країн Центрально-Східної Європи

Ділова етика

Міжкультурна комунікація

Замки та фортеці України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!