Власевич Тетяна Вікторівна

Посада: заступник декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи, доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Філософія культури, історія української культури, історія світової художньої культури, етика ділового спілкування, проблема ментальності східних слов’ян, особливості культури країн Центрально-Східної Європи, екзистенціальна філософія та міждисциплінарні способи вирішення проблеми ідентичності сучасної людини.

Публікації

Публікації: 

Власевич Т. Поняття  «укорінення»  людини  та  експлікація  його  сутнісних   вимірів   / Т. Власевич // Вісник Львівського  університету. Серія : філософські науки. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 14. – С. 87–93.

Власевич Т. Ментальність як вихідний вимір народного світобачення / Т. Власевич // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 1. – С. 56–65. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/politology/article/viewFile/1957/2017

Власевич-Хоркава Т. Особливості сучасної техногенної цивілізації та вияви кризи духовності людини / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів :  ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 15. – С. 154–161.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/702/713

Власевич-Хоркава Т. Духовні виміри людського буття та проблема самопізнання в українській філософській традиції / Т. Власевич-Хоркава // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2012. – Вип. 67. – С.28–42.

Власевич-Хоркава Т. Свобода та проблема ідентичності в французькій філософії екзистенціалізму / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : філософія, соціологія, політологія. –   Дніпропетровськ :   Вид-во  “Інновація”,  – Вип. 23 (2) – С.51–57.

Власевич-Хоркава Т.В. Смислові виміри ідентичності у філософсько-культурологічних дослідженнях / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Львівського університету. Серія :   філософсько-політологічні   студії.   –  Львів : ВЦ  ЛНУ   ім.  І.  Франка,   – Вип. 3. – С. 31–40. http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk03/articles/04.pdf

Власевич-Хоркава Т.В. Проблема ідентичності людини у філософській концепції М.Гайдегера / Т.Власевич-Хоркава // Гілея : науковий вісник – К. : УАН ТОв “НВП” “ВІР”, 2013. – Вип. 70 (№3). – С. 525–529.

Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означеності української культури / Т. Власевич // Духовність. Культура. Нація. Збірник наук. статей. – Вип.5. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 91–98. http://old.filos.lnu.edu.ua/DKN-5.pdf

Біографія

Народилася 16 листопада 1988 року у м. Львів. У 2010 році закінчила філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «культурологія», отримала диплом магістра культурології (з відзнакою). З 2010 по 2013 була аспірантом ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Аспірантуру закінчила достроково, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі». З вересня 2013 р. працює асистентом кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені І. Франка. З вересня 2013 до  лютого 2016 р. –  секретар Вченої ради філософського факультету.  З лютого 2016 року виконує обов’язки заступника декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи. Автор більше 15 наукових публікацій.

Методичні матеріали

Читає курси: 
Історія української культури
Історія зарубіжної та української культури
Історія зарубіжної культури
Ділова етика
Культура країн Центрально-Східної Європи

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!