Власевич Тетяна Вікторівна

Посада: заступник декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи, доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • філософська антропологія, філософія культури;
 • філософія освіти;
 • історія української та зарубіжної культури;
 • етика ділового спілкування;
 • міжкультурна комунікація;
 • філософія управління;
 • особливості культури країн Центрально-Східної Європи.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

Авторка 26 друкованих наукових публікацій, неодноразово виступала з повідомленнями і доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, брала участь у багатьох дискусіях і круглих столах.

 

Участь у панельній дискусії  “Освітній GAP” ( науковий фестиваль  “Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду”)

https://www.facebook.com/LvivOpenLab/videos/742068473055137/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=717016605551054&ref=watch_permalink

 

 

Колективна монографія

 

 1. Власевич Т. Національна ідентичність та сакральні сигнатури українського народу / Т. Власевич // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія; [за заг. ред. В.П. Мельника]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.191–219.

 

Наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Власевич Т. Ментальність як вихідний вимір народного світобачення / Т. Власевич // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 1. – С. 56–65.
 2. Власевич-Хоркава Т. Особливості сучасної техногенної цивілізації та вияви кризи духовності людини / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів :  ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 15. – С. 154–161.
 3. Власевич-Хоркава Т. Духовні виміри людського буття та проблема самопізнання в українській філософській традиції / Т. Власевич-Хоркава // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2012. – Вип. 67. – С.28–42.
 4. Власевич-Хоркава Т. Свобода та проблема ідентичності в французькій філософії екзистенціалізму / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : філософія, соціологія, політологія. –   Дніпропетровськ :   Вид-во  “Інновація”,  – Вип. 23 (2) – С.51–57.
 5. Власевич-Хоркава Т.В. Смислові виміри ідентичності у філософсько-культурологічних дослідженнях / Т. Власевич-Хоркава // Вісник Львівського університету. Серія :   філософсько-політологічні   студії.   –  Львів : ВЦ  ЛНУ   ім.  І.  Франка,   – Вип. 3. – С. 31–40.
 6. Власевич-Хоркава Т.В. Проблема ідентичності людини у філософській концепції М.Гайдегера / Т.Власевич-Хоркава // Гілея : науковий вісник – К. : УАН ТОв “НВП” “ВІР”, 2013. – Вип. 70 (№3). – С. 525–529.
 7. Власевич Т. Сакральні сигнатури української ментальності як репрезентанти національної ідентичності / Т. Власевич // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів, 2016. – Вип.18. – С.138–150.

 

Статті в закордонних виданнях:

 1. Власевич Т. Духовно-ментальні екзистенціали української культури / Т. Власевич // Quo vadis, humanitas? Ksiega Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD z okazji rocznicy urodzin. – Warszawa-Lwow-Kijov, 2017. –  C. 297–306.

 

Статті в наукових виданнях, матеріали, тези:

 1. Власевич-Хоркава Т. Констянтин Нойка – визначний румунський філософ ХХ століття / Т.  Власевич-Хоркава // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С.59–61.
 2. Власевич Т. Феномен ідентичності людини в історії європейської філософсько-культурологічної думки / Т. Власевич // Соціогуманітарні проблеми людини. –2016. – №9 – С.73–87.
 3. Власевич Т.В. Центрально-Східна Європа як історико-культурний регіон / Т.В. Власевич // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С.70–74.
 4. Власевич Т.В. Розвиток філософської думки в Румунії / Т.Власевич // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка. – Дрогобич : ТзОД “Трек-ЛТД”, 2017. – С. 72–74.
 5. Власевич Т.В. Особливості ділового спілкування в Угорщині  / Т.Власевич // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С.81 – 83.
 6. Власевич Т.В. Феномен ідентичності у філософських поглядах Поля Рікера / Духовність. Культура. Глобалізація. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. C. 86 – 91.
 7. Власевич Т.В. Релігійні вірування та обряди болгар / Т.Власевич // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 172 – 175.
 8. Власевич Т.В. Лідерство як основа успішної управлінської діяльності / Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”, 22 квітня 2020 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С.38-39.

 

Біографія

Народилася 16.11.1988 р. у м. Львів. У 2010 році закінчила філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «культурологія», отримала диплом магістра культурології (з відзнакою). З 2010 по 2013 була аспіранткою ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Аспірантуру закінчила достроково, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі».

2013-2018 рр. – асистент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013- 2016 рр.  –  секретар Вченої ради філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

2016 р. – дотепер – заступник декана філософського факультету з навчально-методичної та виховної роботи.

2018 р. – дотепер – доцент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.

2019 р. – дотепер – експертка з акредитації освітніх програм у Національному агенстві із забезпечення якості вищої освіти

Неодноразово стажувалася й викладала в закордонних освітніх та наукових інституціях (Вроцлавський університет (Республіка Польща), Університет Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина)).

Проекти

4.05.-14.05.2017 р. – керівник міжнародного спільного наукового проєкту (ЛНУ ім. І.Франка (кафедра теорії та історії культури) з Вроцлавським університетом (Інститут культурознавства)) на тему: “Політика міст і її реалізація на прикладах Львова та Вроцлава. Проблеми ідентичності, концепції мультикультуралізму і практика”. Мета:  порівняльний аналіз міських політик та пов’язаних  з ними питань  ідентичності в українському Львові і польському Вроцлаві. Дуже подібні між собою  промоційні гасла цих міст слугують відправною точкою початку дослідження, а саме:  “Вроцлав – місце зустрічі” і “Львів відкритий для світу”. Науковий проєкт допомагали втілювати польські та українські студенти-культурологи.

Нагороди

2017 р.  –  нагороджена грамотою директором департаменту освіти і науки Львівської ОДА за активну науково-педагогічну діяльність та впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді.

2020 р. –  нагороджена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

Методичні матеріали

Курси:

Історія української культури

Історія зарубіжної та української культури

Культура країн Центрально-Східної Європи

Ділова етика

Міжкультурна комунікація

Замки та фортеці України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!