Виробнича (практикум в медіа) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Власевич Т. В.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ФФК-51мдоцент Власевич Т. В.

Опис курсу

Виробнича (практикум в медіа) практика є важливою складовою навчального процесу, входить до програми фахової підготовки майбутніх магістрів культурології, забезпечує закріплення, узагальнення та систематизацію у виробничих умовах знань і вмінь, одержаних студентами в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та ознайомлення студентів з існуючими методиками ефективного застосування медійних та інформаційних технологій для вирішення завдань, що виникають в реальних умовах функціонування медіа-видань і телеканалів та формування у студентів фахових компетентностей.

Мета та цілі курсу:

Мета виробничої (практикум в медіа) практики – навчити здобувачів освіти висвітлювати проблемні теми культурного життя суспільства у ЗМІ; систематизувати, розширити і закріпити професійні знання, сформувати у студентів основні теоретичні знання та набути практичних навичок.

Завдання практики:

– ознайомитись з сучасними засобами масової інформації культурно-мистецького спрямування;

– напрацювати навички підготовки матеріалів про культуру для друкованих, телевізійних медіа та соціальних мереж;

– навчитись демонструвати навички критичного мислення, викладати у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію.

Рекомендована література

1. Гарматій О., Кісіль С. Тема культури в українських ЗМІ: основні тенденції подання. Режим доступу: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16158/harmatij.pdf

2. Довженко О. Соціальні медіа як середовище нової медіакритики. Режим доступу: https://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/sotsialni-media-yak-seredovysche-novoyi-mediakrytyky.html

3. Дорош М. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат. MediaSapiens, 2013. Режим доступу: http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika_yak_vbuduvatisya_u_format/.

4. Критична ситуація української культурної критики. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25151158.html

5. Культурна критика в епоху нових медіа. Режим доступу: https://wiz-art.ua/festival/cultural-criticism/

6. Мар’їна Л. Журналістика і культура: динаміка взаємодії. Львів : ПАІС, 2013. 164 с.

7. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі Київ: АУП: Центр Вільної Преси, 2017. 319 с.

8. Пишемо про культуру якісно. Поради британської журналістки Майї Джаґґі. Режим доступу: https://medialab.online/news/py-shemo-pro-kul-turu-yakisno-porady-bry-tans-koyi-zhurnalistky/

9. Сокуренко Є. Як писати про культуру: поради від Катерини Ботанової. Mediasapiens. 2015. Режим доступу до ресурсу: https://ms.detector.media/maisterklas/post/14912/2015-11-21-yakpisatipro-kulturu-poradi-vid-katerinibotanovoi/

10. Шевчук Д. Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури. Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/1432/1/shevchuk_12092012.pdf

Матеріали

З 12.01.22 по 08.02.22  студенти-культурологи 1 курсу ОС «Магістр» проходили виробничу (практикум в медіа) практику, метою якої  є навчити висвітлювати проблемні теми культурного життя суспільства у ЗМІ. Студенти мали можливість попрактикуватися: 24 канал, медіа-платформа «Журнал Артефакт», медіа проєкт SEVDI podcast & blog, інтернет-газета «Збруч». 16 лютого відбувся публічний захист практики на якому студенти прозвітували про свою місячну роботу в медіа. Результатами – публікації, подкасти, культурна аналітика та критика, зокрема можна ознайомитись з цікавими статтями магістранта Михайла Кізими:
Забуті замки та палаци України: топ-5 місць, що потребують догляду та відновлення https://travel.24tv.ua/zabuti-zamki-palatsi-ukrayini-top-5-mists-shho-novini-ternopolya_n1861109
Вроцлав – місто зустрічей та європейської культури: чому хоч раз варто його побачити
https://travel.24tv.ua/vrotslav-misto-zustrichey-yevropeyskoyi-kulturi-chomu-hoch-raz_n1867068

Силабус: Виробнича (практикум в медіа) практика

Завантажити силабус