Гуманістичні аспекти сучасної етики

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ярошенко Т. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФК-51мдоцент Ярошенко Т. М.

Опис курсу

Дисципліна «Гуманістичні аспекти сучасної етики» є завершальною
нормативною дисципліною з спеціальності культурологія для освітньої
програми підготовки магістрів, яка викладається в 9 семестрі в обсязі
120 годин / 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам потрібні знання
про сучасну добу та етику, проблеми гуманізму на новітньому етапі
історії; спонукати до критичної рефлексії над викликами, практичними
завданнями сьогодення, самостійного пошуку шляхів їх розв’язання,
вироблення вміння визначати, керуватися і застосовувати в
повсякденному житті необхідні моральні навички, формувати і
відстоювати етос людяності. Тому у курсі представлено як огляд
концепцій сьогодення-сучасності, гуманізму, проблем сучасної
людини, етики, так і процесів та необхідних інструментів, які потрібні
для вироблення та утвердження людяного ставлення до різних форм
життя, збереження світу.

Рекомендована література

Основна література
 Амстердамська декларація гуманізму. 2002.
 Бауман З. Етика постмодерну. / З. Бауман. – Київ: Port-Royal,
2005;
 Вельш Вольфганг. Наш постмодерний модерн. – К.: Альтерпрес,
2004. – С. 328 с.
 Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – К.: Укр..
Центр дух. к-ри, 2001. – 456 с.
 Гуманістичний маніфест 2000 (1999 р.)
 Декларація світського гуманізму (1980 р.) 4
 Куртц Пол. Декларація світського гуманізму.
 Левінас Емануель. Етика і Безконечність / Емануель Левінас. –
К., 2001;
 Тейлор Чарльз. Етика автентичності / Чарльз Тейлор. – К., 2002.
 Фромм Э. Революция надежды. Душа человека. Искусство
любить / Эрих Фромм // Душа человека /Э Фромм. – М.: ООО
«Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 572 с.

Додаткова літ-ра

 Айраксинен Тимо. Відверте і чітке бачення щастя і того чому у
нас його немає / Тимо Айраксинен; пер. з фінськ. – Львів :
Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 208 с.
 Арендт Ханна. Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі
/ Ханна Арендт. – К., ДУХ І ЛІТЕРА. – 2013. – 367 с.
 Бадью А. Похвала політиці. (Бесіди з Од Ланслен). Статті та
виступи / Ален Бадью; пер. з фр. А. Рєпи. – Львів : Видавництво
Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2019. – 224 с.
 Батлер Джудіт. Фрейми війни. Чиї життя оплакують / Джудіт
Батлер. – Київ, 2016.
 Бауман Зигмунт, Донскіс Леонідас. Моральна сліпота. Втрата
чутливості у плинній сучасності / Зигмунт Бауман, Леонідас
Донскіс. – К., 2014;
 Бодріяр Жан. Символічний обмін і смерть / Жан Бодріяр. –
Львів: Кальварія, 2004. – 376 с.
 Бодрийяр Жан. Система вещей / Жан Бодрийяр. – М., 1995. –
168 с.
 Габермас Ю. Зміна теоретичних меж / Ю. Габермас //
Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження
категорії громадянське суспільство. – Львів, вид-во «Літопис». –
2000. – С.27-37
 Далай-Лама. Книга радості: вічне щастя в мінливому світі /
Далай-Лама, Туту Десмонд. Абрамс Дуглас. – Харків, 2018. –
400 с.
 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения /
Ж. Делез, Ф. Гваттари. – Екатеринбург: У. Фактория, 2008. – 672
с.
 Дрейк Дж. Дауншифтинг / Дж. Дрейк. – М.: Добрая книга, 2007.
– 224 с.
 Дьюи Д. Общество и его проблемы / Д. Дьюи. – М.: Идея-Пресс,
2002.
 Эко У. Пять эссе на темы этики / У. Эко. – СПб.: Симпозиум,
2000. 5
 Колодей Криста. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и
методы его преодоления / Криста Колодей. – Х.: Изд-во
Гуманитарный центр, 2007. – 368 с.
 Малахов В. Право бути собою / В. Малахов. – К., 2008.
 Саїд Едвард. Гуманізм і демократична критика. / Едвард Саїд;
пер. З англ. Артема Чапая. – К.: Медуза, 2014. – 144 с.
 Тейлор Чарльз. Секулярна доба. Книга друга / Чарльз Тейлор.
Пер. з англ. О. Панича. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – С. 616 с.
 Фуко М. Предисловие к американскому изданию «Анти-Эдипа».
/ М. Фуко. // Делез Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. –
Екатеринбург: У. Фактория, 2008. – 672 с. (Глава ІІІ). – С. 5-10.
 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к
процветанию / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»:
ЗАЩ НПП «Ермак», 2004. – С. 64-90.
 Харарі Ювал Ной. Homo deus. За лаштунками майбутнього /
Ювал Ной Харарі. – К., 2019. – 512 с.
 Ярошенко Т. М. Етика сучасності: феномен гібридизації / Т. М.
Ярошенко // Український соціум. ISSN 1681 – 116X. – Київ,
2017. № 1 (60). – С. 8-20.

Інтернет джерела та публікації англійською мовою
 Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. –
[Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.sim.me.uk/neural/JournalArticles/Bamford2012IJMC.
pdf. – 13 p.
 Світовий маніфест правового гуманізму. Загальна декларація
прав людини як основа міжнародного на національного
правозахисту : монографія / Рабінович П. М., Наконечна А.
М., Добрянський С. П., Панкевич О. З. Рабінович С. П. та ін.
Львів, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.academia.edu/38599684
 Bishop J. P. Transhumanism Metaphysics, and the Posthuman
God. Journal of Medicine and Philosophy, 35. 2010 – P. 700 –
720.
 Bostrom N. A. History of Transhumanist Thought. Journal of
Evolution and Technology – Vol. 14 – April 2005 [Електронний
ресурс] – Режим доступу:
https://nickbostrom.com/papers/history.pdf – 30 p.
 Bostrom N. The Transhumanist FAQ / A General Introduction.
2003. – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу:
https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf – 25 p.
 Downshifter [Електронний ресурс] // Викисловарь. – Режим 6
доступу: http://en.wiktionary.org/wiki/downshifter.
 Nelson M.R. Downshifting Consumer – Upshifting Citizen? An
Examination of a Local Freecycle Community / M.R. Nelson, H.J.
Paek, M.A. Rademacher // The ANNALS of the American
Academy of Political and Social Science. – 2007. – P. 141-156.
 Мандрищук Л. У пошуках нового гуманізму. Карл Ясперс і
сучасність. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://core.ac.uk/download/pdf/144730116.pdf
 Haraway D. A. Сyborg manifesto: science, technology, and
socialist-feminism in the late twentieth century, in simians,
cyborgs and women: the reinvention of nature. New York:
Routledge, 1991. – P. 149-181.
 Huxley J. Transhumanism // Huxley J. In New Bottles for New
Wine. L.: Chatto & Windus, 1957. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/more/huxley –
P.13-17
 Oxford Dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://en.oxforddictionaries.com
 Питання смерті і смерті. Книга філософа Девіда Едмондса
«Чи вбили ви товстуна? UR L: [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://lenta.ru/articles/2015/12/27/death/
 Природа троллинга: садизм и макиавеллизм. URL: [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://monocler.ru/priroda-trollinga/
 Новий гуманізм: Девід Брукс про революцію свідомості і
креативний клас [Електронний ресурс] – Режим доступу:
 Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм. [Електронний
ресурс]. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://darkelly.info/work/PD/sartr.ukr.pdf
 Хайдеггер М. Лист про гуманізм. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/haydegger-pismo-gumanizme-
32957.html
 WTA The Transhumanist Declaration 2002. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://transhumanism.org/index.php/WTA/declaration/

Силабус: Гуманістичні_аспекти_сучасної_етики_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус