Ярошенко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Tetyana.Yaroshenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Філософія культури та філософська антропологія:

 • міждисциплінарні зв’язки філософсько-гуманітарного знання;
 • проблеми філософської методології культурологічних досліджень;
 • антропологічні, аксіологічні, морфологічні виміри культури;
 • сучасність як соціокультурний феномен.

 

Морфологія культури та регіональна типологія культури:

 • особливості та сучасні проблеми культурного моделювання;
 • феномени і проблеми культурного плюралізму у сучасному світі;
 • феномен української культурної самобутності;
 • компаративні дослідження етно-національних, регіональних моделей культури

Етика

 • проблеми та завдання сучасної етики;
 • гуманістичні аспекти сучасної етики;
 • межовість як проблема сучасної етики;
 • особливості етики кризової доби

 

 

 

 

Курси

Публікації

Список публікацій Ярошенко Т.М.

 

Наукові статті

 1. Гібридна сучасність
 2. Виклики сьогодення і проблема автентичної культури в дискурсі філософсько-етичних вчень А. Шопенгауера та С. Кєркегора
 3. Морфологія культури та етика в проблемному дискурсі сьогодення-сучасність_модель, етос_домівка
 4. Ідеї А. Шопенгауера як тематизація сучасності
 5. Межовість як проблема сучасної філософської етики
 6. Морфологічний аналіз української моделі історико-культурного розвитку
 7. Проблема страждання в історико-культурній традиції
 8. Страждання як сучасна проблема філософсько-гуманітарного знання
 9. Сучасність як предмет морфологічного та філософсько-етичного аналізу культури
 10. Український соціум Етика сучасності феномен гібридизації
 11. Філософсько-методологічні проблеми сучасного регіонального культурознавства
 12. Феномен української культури (розділ підручника Історія української культури)

 

 

 

Біографія

Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1989). Асист. (1989), аспірант (1992–95), з 2005 доц. каф. теор. та іст. культ. Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: філос. антропол.; компаративний аналіз філос., етичних, культуролог. проблем; типологія культ.; самобутність і діалог нац.-регіон. культур; специфіка укр. нац. характеру, духовності та культури. Автор бл. 30 наук. праць, зокр., навч. посібн. Лекції з історії світової та вітчизняної культури (Львів, 2005, у співавт.); навч. посібник Регіональна типологія культури (Львів, 2007); статей:Сучасна реконструкція етики “Любові і Віри” С. К’єркегора (Дрогобич, 2004), Страждання як сучасна проблема філософсько-гуманітарного знання (Львів, 2005), стаття –  Межовість як проблема сучасної філософської етики (Харків, 2006).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!