Культурний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7Продан Т. П.ФФК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФФК-41

Опис курсу

Курс покликаний надати студентам / студенткам знання з проєктного менеджменту для соціокультурних проєктів. До основних завдань курсу належить: ознайомлення із теоретико-методологічними засадами управління проєктами в екосистемі культури, вивчення основ планування проєкту та опанування інструментів для проєктної роботи, управління процесами та командою проєкту, вивчення основ бюджетування та формування кошторису, грантовий менеджмент та пошук фінансових ресурсів через фандрайзинг і краудфандинг, комунікаційна стратегія та зв’язки з громадськістю в реалізації проєкту.

Надати студентам теоретичні знання та ознайомити із практичними інструментами у створенні і управлінні соціокультурними проєктами для професійної реалізації у сфері культури та креативних індустрій, що сприятиме зміцненню екосистеми культури в Україні.

Рекомендована література

  1. Стандарт з управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (Настанова PMBOK, 7-ме видання), електронна книга. Project Management Institute, 2021.

  1. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. Управління проектами: навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf

  1. Коул Роб, Скотчер Едвард. Блискучий Agile: Практичний посібник для проєкт-менеджерів із використання Agile, Scrum, Kanbab. Харків: Вид-во «Ранок: Фабула, 2020. 192 с.

  1. Хто є хто у культурі: від митця й філософа до споживача: http://www.chytomo.com/khto-ie-khto-u-kulturi-vid-myttsia-j-filosofa-do-spozhyvacha/

  1. Вествуд Джон. Як скласти маркетинговий план. Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020. 192 с.

  1. Навігатор для фандрайзера. Краматорск: ГО «Точка доступу», 2018. 98 с.

  1. Ґілен Паскаль. Перформування спільного міста. На перетині мистецтва, політики й громадського життя. Харків: IST Publishing, 2019. – 120 c.

  1. Свінцицька О., Ткачук В. Креативна економіка та креативні індустрії: навч. посібник. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. – 218 с.: https://www.academia.edu/

  1. Кароліна Квінтана з ООН про світові тренди креативної економіки. – https://gwaramedia.com/carolina-quintanta-svitovi-trendy-kreatyvnoyi-ekonomiky-oon/

  1. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь. Київ: УКФ, 2019. 112 с.

Силабус:

Завантажити силабус