Продан Тетяна Павлівна

Посада: асистент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: tetyana.prodan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

соціальна філософія, культурний менеджмент, історія української культури

Курси

Публікації

Публікації:

Монографії:

Продан Т. П. Феномен гідності у соціально-правому дискурсі : дис. канд.: 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна – Львів, 2020. – 236 с. – Режим доступу до ресурсу: https://lnu.edu.ua/thesis/prodan-tetiana-pavlivna/

Наукові статті:

 • Продан Т. Проблема гідності в морально-етичних поглядах Цицерона // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Серія: Філософія. 2015. Вип. 754–755. С. 154–157.

 • Продан Т. Феномен людської гідності: від чесноти до прав людини // Практична філософія. Київ, 2016. Вип. 2 (60). С. 50–57.

 • Продан Т. Діалог відмінних світоглядів: у пошуках рівноваги // Практична філософія. Київ, 2016. Вип. 3 (61). С. 25–31.

 • Продан Т. Людська гідність між мораллю і правом // Вісник Львівського національного університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 18–25.

 • Продан Т. Людська гідність в етико-правовому вченні І. Канта // Гуманітарні студії: зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 30. С. 100–112.

 • Prodan T. Honor and Dignity in the Kyivan Rus Period // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Серія: Філософія. 2019. Вип. 811. С. 81–87.

Науково-популярні публікації:

Продан Т. Обереги воєнного час [Електронний ресурс] // Збруч. — 2022. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/112602

Тези доповідей на наукових конференціях:

 • Продан Т. Поняття гідності в етиці чеснот Арістотеля // Дні науки філософського факультету – 2015: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 21–22 квіт. 2015 р.). Київ, 2015. Ч. 5. С. 37–39.

 • Продан Т. Марк Тулій Цицерон про гідність // Гуманітарнонаукове знання: дисциплінарні матриці: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 9–10 жовт. 2015 р.). Чернівці, 2015. С. 294–296.

 • Продан Т. Ідея людської гідності в тексті Томи Аквінського // Сума теології: тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів, 2016 р.). Львів, 2016. С. 79–80.

 • Продан Т. Гідність як універсальний принцип прав людини // Дні науки філософського факультету – 2016: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 20–21 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. Ч. 5. С. 52–53.

 • Продан Т. Гідність – моральна цінність чи соціальний статус? // Тези звітної конф. філософ. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів, 2016 р.). Дрогобич, 2017. С. 104–106.

 • Продан Т. Людська гідність та релігійна свобода в контексті постсекулярного діалогу // Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур: наук. щорічник. 2016. Вип. 19. С. 66–69.

 • Продан Т. Ідея людської гідності як універсальна підстава морального дискурсу // Духовність. Культура. Виклики сьогодення: матеріали всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Львів, 21–22 квіт. 2017 р.). Львів, 2017. С. 163–166.

 • Продан Т. Людська гідність та гідність громадянина в теорії І. Канта // Дні науки філософського факультету – 2017: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 26 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. Ч. 4. С. 41– 43.

 • Продан Т. Комунікативний аспект людської гідності // Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 6–7 жовт. 2017 р.). Чернівці, 2017. С. 219–224.

 • Продан Т. Щастя і людська гідність vs сильна економіка: ідеалізм чи нагальна практика // Щастя та цивілізаційний розвиток: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–15 лист. 2019 р.). Львів,

 • 2019. С. 195–197.

 • Prodan T. Ivan Franko’s liberal socialism: individual rights vs rights of a nation // International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, abstracts (Kyiv, Apr. 22–23, 2020): / Ed. board: A. Konverskyi [and oth.]. Kyiv, 2020. P. 288–289.

 • Продан Т. Соціально-правовий аспект гідності: закон vs свавілля // Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук. конф. (ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна, 16–17 квіт. 2020 р.). URL: http://confampr.diit.edu.ua/AMPR_20/paper/view/21043/10922.

 • Продан Т. П. Політика гідності та свобода вибору: хиби застосування // Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 квітня 2021 р.) / ред. кол. : В. А. Капустник, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов та ін. – Харків : ХНМУ, 2021. – 232 с.

 • Продан Т. П. Феномен гідності та потреба визнання у сучасному суспільно-політичному дискурсі. // Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 41 – 44 с.

Біографія

Культурологиня, кандидатка філософських наук (2021), асистентка кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проєктна менеджерка.

Закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2014 р.).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2020 р. захистила дисертацію на тему «Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі» зі спеціальності – соціальна філософія.

2021, 2022 – експертка Української культурного фонду, програма “Стипендії”, “Культура без бар’єрів”

17 січня – 14 лютого 2023 року навчання на курсі “Проєктна діяльність” для працівників та здобувачів освіти ЛНУ імені Івана Франка, обсяг 16 ак. год. / 0,5 кредиту ЄКТС.

Входить до Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Міжнародного об’єднання музеїв та професійних музейних працівників (ICOM)

Проекти

Публічні події:

 • Авторка ідеї та кураторка освітньо-фандрайзингового проєкту “Цикл лекцій до Дня Гідності та Свободи на підтримку ЗСУ” https://www.facebook.com/profile.php?id=100088233804933

 • Лекція “Розмова про: Музей живих ідей” (в межах проєкту Наукового товариства культурологів «Гілея» “Розмови про” https://www.facebook.com/824051337945058/videos/852408248862852

 • Відеолекція “Що вразило Івана Франка у вічному місті?”, Освітній відеоблог «Франко вдома. На(в)чай з класиком!», випуск № 14. https://youtu.be/_m86dy6qhoM

 • Воркшоп «Музей вдома: творення спільної культурної реальності», в межах «Дні європейської спадщини у Львові» https://www.facebook.com/EHDsLviv

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!