Релігієзнавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Колесник І. М.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФК-11доцент Колесник І. М.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Релігієзнавство / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – К.: Декор, 2004. – 528 с.
 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
 3. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
 4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.
 5. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навчальний посібник / За ред. М.М.Заковича. – Київ, 1996.
 6. Кислюк К.В. Релігієзнавство: Підручник / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.
 7. Кислюк К.В. Религиоведение: Учебник / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – Ростов н/Д: Фенікс; Харьков: Торсинг, 2004. – 512 с.
 8. Павлов С.В. Географія релігій: Навчальний посібник / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.
 9. Петрушенко В.Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, О.П.Петрушенко, М.П. Скалецький. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.
 10. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С.А. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.
 11. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 408 с.
 12. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник / Л.П. Ходькова. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с.
 13. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство / Н.Ф. Юрій. – К.: Декор, 2006. – 408 с.
 14. Яртись А.В. Релігієзнавство / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Львів, 2010.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус