Соціальна культурологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Король Н. М.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФК-31доцент Король Н. М.

Рекомендована література

  1. Ерасов Б. Социальная  культурология. − М., 2000.
  2. Життя етносу: соціокульурні нариси. Навч. посіб. − К.,1997.
  3. Иконникова С.Н. История культурологии : идеи и судьбы. − СПб., 1996.
  4. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учеб. пособ. − М.,
  5. Маркарян Э. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. − М.,1983.
  6. Соціологія культури в новому тисячолітті: Навч.-метод. посіб. для викладачів та студентів. − Харків, 2002.
  7. Спеціальні та галузеві соціології / За ред. В.Є. Пилипенка. − К.: Каравела, 2003.
  8. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ століття. − К.,1996.
  9. Скуратівський В. Етносоціальна культура як саморегульована система.− К.,1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму