Король Наталя Мирославівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Natalya.Korol@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Курси

Біографія

Кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1997 р.).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 р. у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України захистила дисертаційне дослідження на тему «Концепція Української греко-католицької церкви Г. Костельника в контексті історії уніатських церков», подане на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

З 2000 по 2004 рр. перебувала на посаді асистента кафедри теорії та історії культури. З 2004 р. і по цей час на посаді доцента тієї ж кафедри. У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури.

Пройшла наукові стажування:

· в Інституті Українознавства НАН України (грудень 2015, науковий консультант – академік Павлюк С.П.)

· у Вроцлавському університеті (травень 2016)

· в рамках програми «Еразмус+» пройшла стажування і прочитала лекції у Вармінсько-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща, жовтень 2017 р.)

· стажування в Університеті Констянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) жовтень 2019 р.

З 2015 р. виконує обов’язки секретаря збірника “Соціогуманітарні проблеми людини” (Західний науковий центр НАН України, ЛНУ імені Івана Франка.

Викладає такі курси для студентів спеціальності 034 “культурологія”: «Всесвітня історія» (І-ІІ семестр, І рік навчання), «Соціальна культурологія» (ІV рік навчання), «Cоціологія релігії» (ІV рік навчання), «Культура повсякденності» (магістратура, І рік навчання).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!