Пограниччя: теоретико-прикладний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Король Н. М.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФК-51мдоцент Король Н. М.

Опис курсу

«Пограниччя: теоретико-прикладний аналіз» має предметом ознайомлення, вивчення та інтерпретацію культурно-історичних фактів та суспільних явищ пограниччя. Осмислення цивілізаційної детермінанти як чинника формування соціокультурної специфіки простору зіткнення цивілізацій – пограниччя. Аналіз ключових парадигм пограниччя/фронтиру та їх екстраполяцію на українське сьогодення в його культурному, суспільному та політичному аспекті.

Рекомендована література

Силабус: Пограниччя: теоретико-прикладний аналіз

Завантажити силабус