Мандрищук Лариса Анатоліївна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: larysa.mandryshchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

філософія культури 

етика 

історія філософії 19-20 ст. 

філософія екзистенції 

екзистенціалізм 

філософія Карла Ясперса 

 

 

Курси

Публікації

  1. Mandryshchuk L. «Rekonstruktion des Daseinsbegriffs bei Karl Jaspers. Die Wandlung von der existentiellen Interpretation des menschlichen Daseins zur periechontologischen Interpretation», Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft 31/32 (2018/19), S. 117–148.  
  2. Мандрищук Л. «Філософія екзистенції та екзистенційна філософія: перекладацькі курйози в Україні», Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 29-30 жовтня 2021), Львів 2021, С. 142–144.  
  3. Мандрищук Л. «Поняття культури і цивілізації у філософії Іммануеля Канта», Л. Рижак, Н. (Ред.). Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка, Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 155–158.  
  4. Мандрищук Л. «К’єркеґор як предтеча філософії екзистенції та джерело філософування Ясперса», Практична філософія 2 (2017), С. 69–79. 
  5. Мандрищук Л. «Під вітрилами культури у пошуках нового курсу», O. Sinkiewicz, A. Kordonska (Red.) Quo vadis humanitas?, Warszawa; Lwów; Kijów: Verbinum 2017, С. 279–286. 
  6. Мандрищук Л. «У пошуках нового гуманізму. Карл Ясперс і сучасність», Філософські обрії 38 (2017), С. 10–22.  
  7. Мандрищук Л. «Слідами ідей Сьорена К’єркеґора у філософії Мартіна Гайдеґґера», Гілея 119 (2017), С. 156–160. 
  8. Мандрищук Л. «Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса», Філософська думка 4 (2015), С. 87–103. 
  9. Мандрищук Л. «Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму», Наука. Релігія. Суспільство 13 (2010), С. 26–31. 
  10. Мандрищук Л. «Роль грецької пайдеї у становленні римського гуманізму», Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Філософія 13 (2010), С. 134–141. 

Біографія

1985: Народилася у селі Стоянів Львівської області 

 ОСВІТА 

 01.03.2018 – 31.05.2018: Стажування в Університеті Ольденбурґу (Німеччина), DAAD-Stipendium 

 01.09.2017 – 28.02.2018: Стажування в Університеті Ґрацу (Австрія), Ernst Mach-Stipendium – weltweit 

 01.10.2014–30.06.2015: Стажування в Берлінському університеті фон Гумбольдта (Німеччина), Erasmus Mundus Scholarship 

2012: Кандидат філософських наук із спеціальності “історія філософії” на підставі захисту дисертації на тему: “Поняття гуманізму в екзистенційній філософській традиції 20 ст.: Карл Ясперс, Мартін Гайдеґґер, Жан-Поль Сартр”. 

2008–2011:  Аспірантура (Львівський національний університет імені Івана Франка. 

2003–2008:  Навчання на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальності «філософія». 

  

РОБОТА 

2017–до сьогодні:  доцент кафедри теорії та історії культури (Львівський національний університет імені Івана Франка)  

2011–2017:  асистент кафедри теорії та історії культури (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

Методичні матеріали

Мандрищук_Іст_культурол

Мандрищук_ІУК

Мандрищук_Силабус_ІУК_2021

Мандрищук Л._Історія культурології (робоча програма)

Програма курсу “Історія культурології” (філософський ф-т, спеціальність – культурологи)

Силабус “Історія культурології” (ФФК-21)

Силабус “Історія української культури” (ф-т електроніки)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!