Історія культурології

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Мандрищук Л. А.ФФК-11
316Мандрищук Л. А.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФК-11Мандрищук Л. А.
232ФФК-21Мандрищук Л. А.

Опис курсу

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: історію виникнення та розвитку ідеї
культури через різні концепції культури, а також основні значення поняття культури у розвитку
історії; знати концепції культури в їх історико-філософському та культурному контексті; основні
проблеми та питання, які представлені мислителями в їх концепціях культури; вміти:
аналізувати різні концепції культури; порівнювати, зіставляти, а також піддавати критиці
підходи пояснення культури, що представлені в різних концепціях культури; виділяти основні
проблеми культури і бачити їх підґрунтя та взаємозв’язок.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус