Семіотика культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118доцент Дарморіз О. В.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118ФФК-51мдоцент Дарморіз О. В.

Рекомендована література

 

Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003.

Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992.

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975.

Рациональность и семиотика дискурса. – К., 1994.

Допоміжна

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка, капіталізм, ХV-ХVІІІ ст. – Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К., 1995.

Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // Єрмолаєнко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. – Львів, 2000.

Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.

Женнет Ж. Повествовательный дискурс // Женнет Ж. Фигуры. – Т. 2. – М., 1998.

Крістева Ю. Полілог. –К., 2004.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000.

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992.

Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. – Т. 1. – Таллин,1992.

Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992.

Лотман Ю.М. Динамическая модель симиотической системы // Статьи по семиотике и топологии культуры. – Т.1. – Таллинн, 1992.

Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992.

Мамардашвилли М., Пятигорский А. Символ и культура. (Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке). – Иерусалим, 1982.

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975.

Рікер П. Історія та істина. – К., 2001.

Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1982.

Ситченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

Bart R. Texte // Encyclopaedia universalis. – Vol. 15. – Paris, 1978.

Derrida J. Introduction et Traduction de L’Origine de la geometrie de Husserl. – Paris,1974.

Kristeva J. Sémeiotikè. Recheches pour une sémanalyse: Essais. – Paris: Seul, 1974.

Langer S. K. Filling and Form. – New York. 1953.

Langer S. K. Philosophy in New Key. – Cambridge. 1942.

Todorov T. Theories du symbole. – Paris. 1977.

Whitehead A. N. Simbolism. Its meaning and effect. – New York, 1957

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Семіотика_культури_2022

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус