Міфологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Дарморіз О. В.ФФК-21
416доцент Дарморіз О. В.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФК-21
416ФФК-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб розкрити специфіку існуючих підходів до теорії міфу, зокрема виявлення його природи, особливостей міфологічного мислення, видів та структури міфів, його головних елементів – символу та ритуалу. Виявити специфіку взаємодії міфу та мистецтва, міфу та релігії, міфу та філософії. Історія існування міфу в культурі розглядається через аналіз первісних міфів, специфіку існування та розвиток міфологічних систем в європейській культурі (на прикладі грецької, римської, кельтської, германо-скандинавської та української міфологій), особливості функціонування міфів в сучасному суспільстві.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Міфологія» є ознайомлення студентів із головними теоріями міфу, характеристиками міфологічного мислення та світогляду; особливостями створення та функціонування міфів в сучасній культурі.

Рекомендована література

 

 1. Дарморіз О. Міфологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 248 с.

 2. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000.

 3. Юнг К. Архетипи колективного несвідомого…//Зарубіжна філософія ХХ ст. -Л., 1993.
 4. Фройд З. Тотем і табу. Харків: Фоліо, 2019.272

 5. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. – К., 2004

 6. Усов Д. В. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К.: Знання, 1998.

 7. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – Тернопіль, 1993.

 8. Парандовський Я. Міфологія. – К., 1977.

 9. Міфи стародавніх українців, греків, римлян. — Одеса «Маяк», Редакція «Ріно», 1995.

 10. Мусієнко М. С. Древній Рим і його культура. — К., 1999.

 11. Галанічєв І. М. Міфи Стародавнього Риму. — К., 1989.

 12. Смик К. І. та ін. Стародавній Рим і Греція. — К., 2000

 13. Гесіод. Теогонія / переклад І. Франка // Франко, І. Зібрання творів. Київ, 1977, Т. 8, С. 314 — 342.

 14. Геродот. Історії / переклад з А. Білецького. Київ: Наукова думка, 1993.

 15. Гомер. Одіссея / переклад із давньогрецької Б. Тена. Київ: Дніпро, 1963.

 16. Napiórkowski M. Mitologia współczesna. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 382 s.

 17. Sorel G. Reflections on Violence. – Cambridge: UNIVERSITY PRESS? 2004. – 300 p.

 18. Сassirer E. The myth of the state. Yale University Press, New Haven & London (September 10, 1961)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Міфологія

Завантажити силабус