Екологічна культура

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-41,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФК-41доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Екологічна культура» є дисципліною вільного вибору і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є історичні та теоретичні аспекти екологічної культури; еволюція відносин людини і природи, екологічно-культурна парадигма; основні компоненти екологічної культури (екологічні знання, філософсько-етичні та релігійні засади, художньо-естетичні цінності), педагогічні та організаційно-методологічні основи формування екологічної культури. Основними завданнями є розглянути еволюцію відносин людини і природи (від найдавніших часів до наших днів), проаналізувати особливості нової екологічної культури в сучасних умовах, вивчити основні компоненти екологічної культури (екологічні знання, філософсько-етичні та релігійні засади, художньо-естетичні цінності), осмислити педагогічні та організаційно-методологічні основи формування екологічної культури. Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник. – К., 2004:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bioetica/Borejko/index.html

-Гардашук Т. Сучасний екологізм: теоретичні засади, практичні імплікації:

http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/2006/06gtvzpi.pdf

-Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. – К., 2003:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Hosle_Vittorio/Praktychna_filosofiia_v_suchasnomu_sviti.pdf

-Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини — шанування природи: Монографія К.: Лібра, 2010. — 416 с.:

https://www.filosof.com.ua/BIBLIO/book.pdf

Кисельов М. М.  Концептуальні виміри екологічної свідомості : Моногр. / М. М. Кисельов, В. Л. Деркач, Т. В. Гардашук, А. В. Толстоухов, Ф. М. Канак. – К, 2003.

-Крисаченко В. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. – К., 1996.

-Крисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика. – К., 2002.

Матеріали

Силабус ФФК-31

Силабус ФФК-41

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус