Філософія фантастики

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Колесник І. М.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФК-51мдоцент Колесник І. М.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів із основними тенденціями в сучасній філософії та культурних студіях феномену фантастики. Зокрема увага даного курсу зосереджується на двох комплексних жанрах: науковій фантастиці і фентезі. Особлива увага зосереджена на лейтмотивах та концептах філософії, які активно застосовуються письменниками та футурологами для моделювання та рішення онтологічних, гносеологічних, аксіологічних та інших ситуацій; дослідження фантастики як експериментального простору для філософії; виявлення сутнісних рис фантастики як однієї із форм образної та інтелектуальної рефлексії щодо свідомості, соціуму та світу; демонстрація основних форм вираження філософсько-фантастичних запитів у популярній культурі.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Основні дослідження сучасної філософії;
 • Визначення та особливості фантастики як форми культури;
 • Характер зв’язку між футурологією, фантастикою та філософією;
 • Історичні форми фантастичного та його відмінності від інтелектуальної рефлексії;
 • Про вплив наукового та технічного розвитку на формування нових світоглядних запитів;
 • Основні моделі філософування та їхнє відображення у науково-фантастичних/фентезійних дискурсах.

вміти:

 • аналізувати фантастику, виділяючи основні філософські проблеми;
 • орієнтуватися в основних тенденціях розвитку наукової фантастики та фентезі як реакції на культурні зміни;
 • виділяти лейтмотиви та моделі вирішення філософських запитів у просторі фантастики;
 • розкривати лінії перетину між наукою, філософією та фантастикою як формами культури.

Рекомендована література

 1. The lord of the rings: the mythology of power / Jane Chance. – Rev.ed. – Kentucky: The University Press of Kentucky, 2001. – 194 p.
 2. Westfahl, Gary. Science Fiction, Children’s Literature, and Popular Culture. – London: Greenwood Press, 2000. – 159 p.
 3. White D. Mark. Iron Man and Philosophy
 4. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой / Джозеф Кемпбелл. – К. : Ваглер, 1997. –230 с.
 5. Ле Гуин У. Почему американцы боятся драконов / http://7kingdoms.ru/2009/ursula-le-guin-pochemu-amerikancy-boyatsya-drakonov/
 6. Мещерякова М.И. Что есть фантастика? // http://www.rusf.ru/litved/ fant/me l.htm
 7. Роулендс М. Философ на краю Вселенной: НФ-философия, или Голливуд идет на помощь: философские проблемы в научно-фантастических фильмах. – М.: ООО София, 2005. – 272 с.
 8. Смазнова О.Ф. Личность и миф (о субъекте мифической речи) // Вопросы философии, 2008, №6. – С.56-65.
 9. Толкин Дж.Р.Р. О волшебных сказках: http://fairypot.narod.ru/story/Tolkien.htm
 10. Філософія сьогодні. Розмови з У. Беком, Г-Ґ. Ґадамером, Ю. Габермасом, Г. Йонасом, О. Гьофе, В. Гьосле, Р. Рорті та ін. За ред. Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л. Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 168 с.
 11. Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: АСТ, 2002. – 557 с.
 12. Слотердайк П. Критика цинического разума. – Екатеринбург: Изд-во Урал, 2001. – 584 с.
 13. Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в «Матрице» / Под ред. Гленна Йеффета; [Пер. с англ. Т.Давыдова]. – М.: Ультра.Культура, 2003. – 312 с.
 14. Лем С. Сумма технологии. – Изд. АСТ, 2006. – 672 с.
 15. Желязны Р. Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики / http://royallib.com/book/gelyazni_rodger/moy_pristrastniy_vzglyad_na_osobennosti_nauchnoy_fantastiki.html
 16. Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве : сб.статей. – М.: Intrada, 2012. – 183 c.
 17. Morse E. Donald. The Fantastic in World of Literature and the Arts. – NY: Greenwood Press, 1987. – 200 p.
 18. Irwin, William, Bassham, Gregory. The Ultimate Harry Potter and Philosophy (The Blackwell Philosophy and Pop Culture Series Том 7) – 2010.
 19. Jacoby, Henry. Game of Thrones and Philosophy. – John Wiley&Sons, Inc., 2012. – 302 p.
 20. Bortolin, Matthew. The dharma of Star wars / Matthew Bortolin. – Wisdom Publications, Inc., Somerville, USA. – 207 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Філософія фантастики

Завантажити силабус

Силабус: Філософія_фантастики_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус: Filosofiia_fantastyky_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус