Філософія фантастики

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Колесник І. М.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФК-51мдоцент Колесник І. М.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів із основними тенденціями в сучасній філософії та культурних студіях феномену фантастики. Зокрема увага даного курсу зосереджується на двох комплексних жанрах: науковій фантастиці і фентезі. Особлива увага зосереджена на лейтмотивах та концептах філософії, які активно застосовуються письменниками та футурологами для моделювання та рішення онтологічних, гносеологічних, аксіологічних та інших ситуацій; дослідження фантастики як експериментального простору для філософії; виявлення сутнісних рис фантастики як однієї із форм образної та інтелектуальної рефлексії щодо свідомості, соціуму та світу; демонстрація основних форм вираження філософсько-фантастичних запитів у популярній культурі.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • Основні дослідження сучасної філософії;
  • Визначення та особливості фантастики як форми культури;
  • Характер зв’язку між футурологією, фантастикою та філософією;
  • Історичні форми фантастичного та його відмінності від інтелектуальної рефлексії;
  • Про вплив наукового та технічного розвитку на формування нових світоглядних запитів;
  • Основні моделі філософування та їхнє відображення у науково-фантастичних/фентезійних дискурсах.

вміти:

  • аналізувати фантастику, виділяючи основні філософські проблеми;
  • орієнтуватися в основних тенденціях розвитку наукової фантастики та фентезі як реакції на культурні зміни;
  • виділяти лейтмотиви та моделі вирішення філософських запитів у просторі фантастики;
  • розкривати лінії перетину між наукою, філософією та фантастикою як формами культури.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму