Філософія творчості

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Кашуба М. В.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФК-51мпрофесор Кашуба М. В.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування високопрофесійних фахівців, які володіють навичками дослідницької, творчої та педагогічної діяльності у сфері культурології.

Основним завданням дисципліни є привити магістрам навички осмислювати розвиток творчих здібностей людини, ознайомлення з думками провідних діячів світової культури щодо джерела творчості та творчого процесу.

Рекомендована література

 1. Августин Блаженний. Сповідь. К.: Наукова думка, 2001.248 с.

 2. Арістотель. Поетика. Античні поетики. К.:Грамота,2007.С.28-63.

 3. Бергсон Анрі. Творча еволюція. К.: Вид-во КМА,2010.348 с.
 4. Буало Ніколя. Мистецтво поетичне. К.: Мистецтво, 1964. 186 с.
 5. Гайдеггер Й. Гельдерлін і сутність поезії. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис,1996. С.198-209.

 6. Горальський Анджей. Теорія творчості. Львів:Каменяр,2002. 232 с.

 7. Горацій. Про поетичне мистецтво. Античні поетики. К.: Грамота, 2007. С.130-142.

 8. Дідро Дені. Парадокс про актора. К.: Мистецтво,1966.186 с.

 9. Енциклопедія креативності. К.: Либіль,1999.1600с.
 10. Кашуба М.В.Розуміння джерела творчості українськими мислителями. Мистецтвознавство України. Спецвипуск. Львів, 2014. С.26-35.
 11. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. К.:КНУ,2002.283 с.

 12. Лессінг Готгольд Ефраїм. Лаокоон або про межі живопису і поезії. К.: Мистецтво, 1968. 186 с.

 13. Ломброзо Чезаре. Гениальность и помещательство. К.:Либідь,2000.248 с.

 14. Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ: Лілея,2003. 734 с.

 15. Ніцше Ф. Так говорив Заратустра. К.: Абрис,1993. 204 с.

 16. Петрушенко В.Л.Как возможно творчество/. Иов, или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления). Львів: Магнолія, 2008.С.258-267.

 17. Платон. Діалоги (Іон, Гіппій більший). К.:Наукова думка, 1995.С.69-107.

 18. Франко Іван. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів у 50 тт. Т.31. К.:Наукова думка, 1984. С.52-68.
 19. Фромм Еріх. Мати або бути. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020.303 с.

 20. Яковлев В.А.Философия творчества в диалогах Платона. Вопросы философии. 2003. № 6.С.142-154.

 21. Юнг К.-Г. Архетип і колективне несвідоме. Львів: Астролябія, 2019.236 с.

Силабус: Філософія творчості

Завантажити силабус