Васьків Андрій Юліанович

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Andrii.Vaskiv@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1992) та аспірант. при каф. теорії та іст. культури філос. ф-ту (1995). З 1995 зав. лаб. етики та естетики філос. ф-ту, асист. каф. теорії та іст. культури. З 2002–03 заст. декана філос. ф-ту з навч.-метод. роботи. З 2006 р. директор Магістерської програми Екуменічних наук, що діє на базі Львів. ун-ту та Укр. катол. ун-ту. Член комісії Мін. освіти і науки України з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства, член Міністерської робочої групи з розробки галузевого стандарту зі спеціальності Богослов‘я.

Наук. інтереси: іст. релігії, зокр., греко-католицької церкви, її вплив на процеси сусп.-політ. та нац.-культ. розвитку (ХХ ст.). Автор понад 60 наук. і навч.-метод. праць, зокр. колект. 10-томної монографії Історія релігій в Україні (2001, 4-й том), 2-го видання підручн. Лекції з історії світової та вітчизняної культури (Львів, 2005), Релігієзнавство (Київ, 2011).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!