Васьків Андрій Юліанович

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Andrii.Vaskiv@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1992) та аспірант. при каф. теорії та іст. культури філос. ф-ту (1995). З 1995 зав. лаб. етики та естетики філос. ф-ту, асист. каф. теорії та іст. культури. З 2002–03 заст. декана філос. ф-ту з навч.-метод. роботи. З 2006 р. директор Магістерської програми Екуменічних наук, що діє на базі Львів. ун-ту та Укр. катол. ун-ту. Член комісії Мін. освіти і науки України з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства, член Міністерської робочої групи з розробки галузевого стандарту зі спеціальності Богослов‘я.

Наук. інтереси: іст. релігії, зокр., греко-католицької церкви, її вплив на процеси сусп.-політ. та нац.-культ. розвитку (ХХ ст.). Автор понад 60 наук. і навч.-метод. праць, зокр. колект. 10-томної монографії Історія релігій в Україні (2001, 4-й том), 2-го видання підручн. Лекції з історії світової та вітчизняної культури (Львів, 2005), Релігієзнавство (Київ, 2011).

Методичні матеріали

2021-2022 н.р.

Васьків_Біблієзнавство(силабус)

Васьків_ІУК(силабус)

Васьків_Біблієзнавство

 

Силабус з Історії української культури (філологічний факультет)

Програма курсу Історія української культури (філологічний факультет)

 

Силабус із Історії української культури (для факультету іноземних мов)

Програма курсу Порівняльне релігієзнавство

Програма курсу Історія релігії

Програма курсу Релігієзнавство

Програма курсу Політика і релігія

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!